Zátopkova štafeta v Základní škole Otnice

Ve čtvrtek 21. září 2023 se v naší škole uskutečnila tradiční „Zátopkova štafeta“, kterou si každoročně připomínáme našeho trojnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka. Počasí nám tentokrát velmi přálo a po celou dobu bylo krásně. O to víc nás těší, že se zapojili do Zátopkovy štafety nejen žáci naší základní školy, ale i děti školy mateřské. Myslím si, že není vůbec podstatné, že největší vzdálenost uběhly děti z broučků, druhá byla koťátka a třetí žabky. Důležité je, že byla vidět velká snaha, a to jak těch nejmenších, tak i těch nejstarších, tedy žáků 9. tříd. Nejdelší vzdálenost u žáků školy základní uběhla 8. B třída, na druhém místě byli žáci 9. B, třetí 8. A, čtvrtá 7. B, a takto bych mohl pokračovat dál. Žáci školy mají výsledky na sportovní nástěnce, ale opravdu na této akci je důležité vidět tu snahu něco dokázat a přispět ke stmelení kolektivu tříd. Jsme rádi, že k tomu dobrému výkonu přispívá i zájmový kroužek atletiky, který je pod patronací VSK Univerzity Brno a který vedou kvalitní trenéři tohoto oddílu.

Celková uběhnutá vzdálenost činila 123.395 m, což se domnívám, je výborný výsledek.

Děkuji všem žákům školy základní i dětem z mateřské školky za skvělý výkon. Snad se budou líbit i některé fotografie, které se mi podařilo při akci pořídit, a to včetně fotografií jednotlivých tříd. V neposlední řadě děkuji p.uč. Mgr. Dominiku Gryčovi a Mgr. Tomáši Kociňákovi, kteří celou akci výborně připravili.

Hodně dalších úspěchů, nejen při sportovních výkonech, přeje Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy