Přednáška – zásady první pomoci s praktickým nácvikem

Včasné poskytnutí první pomoci může člověku zachránit život. Teoretickou část jsme zvládli v hodinách výchovy k občanství, k zvládnutí praktických dovoleností jsme si pozvali členku ČČK z Vyškova paní Adamcovou, která s sebou přivezla figuríny k nácviku masáže srdce. Dozvěděli jsme se také vše o správném způsobu masáže srdce a hlavně jsme si masáž mohli vyzkoušet na třech figurínách – dítě, dospívající osoba, dospělý člověk.  Všichni jsme si vyzkoušeli masáž srdce a zjistili, že není jednoduché provádět masáž správně a hlavně, že samotná masáž je velmi fyzicky náročná. Doufáme, že kdybychom se někdy dostali do situace, kdy bude potřeba poskytnout první pomoc, že to zvládneme.                                Mgr. Ivana Čermáková  třídy 8.A  a 8.B