PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – 9. 6. 2023

Na konci každého školního roku učitel s žáky společně vyhodnocuje a zamýšlí se, v čem se posunuli kupředu a kde naopak je třeba „pořádně zabrat“. Mnohdy zjišťujeme, že snad ani nejde o dlouhé vysedávání nad domácími úkoly, ale že jednoduše stačí doma najít krátkou, ale pravidelnou chvilku, kdy se oddáme tvrdé práci, disciplíně, která sice bolí, ale postupně se začíná ukazovat, že se vyplatí… Zažíváme totiž více radosti a úspěchu ve škole a dokážeme lépe čelit těžkostem, které do života prostě přicházejí…. A že tvrdá dřina na sobě během 1. třídy není žádná pohodička, to už teď s žáky víme… 

Za odměnu nás 9. června čekal připravený program v místní knihovně. Během pár minut se celá naše třída ocitla v Písmenkovém království, uhádla spoustu hádanek a vyhledala zadaná písmena… Jako skutečný rytíř řádu čtenářského byl každý žák pasovaný na opravdového čtenáře, který na závěr svým podpisem potvrdil slib, že se „budu ke knihám chovat opatrně a s úctou“. Ve vší vážnosti a s odhodláním, že tímto dnem naše píle a kázeň nekončí, jsme se vraceli opět ke svým povinnostem.

Anežka Husáková, tř. učitelka 1. třídy