Atletické závody pro mladší žáky ve Slavkově u Brna

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 se ve Slavkově u Brna konaly pod patronací starostů obcí Ždánický Les a Politaví atletické závody, které ukázaly, jak jsou naši žáci šikovní. Ve velké konkurenci (16 škol) se naši žáci vůbec neztratili. Soutěžilo se ve skoku dalekém, běhu na 60 m, hodu kriketovým míčkem a štafetovém závodu. V kategorii žáků 1. – 2. třídy soutěžili úspěšně: Hynek Bosák, Josef Sekanina, Viktorie Kyprová a Antonie Zapletalová. Získali z 16 soutěžících škol skvělé třetí místo, které bylo oceněno pohárem. V kategorii žáků 3. – 4. tříd byli úspěšní žáci: Vladimír Kypr, Leopold Šebr, Antonie Sekaninová a Kateřina Jelínková. Dosáhli z celkového počtu 16 družstev výborného 2. místa. Vedení školy i naši učitelé chtějí tímto poděkovat žákům a žákyním za výbornou reprezentaci naší školy a zisk krásných pohárů za 2. a 3. místa, které budou krášlit prostředí sálu školy. Děkujeme učitelům, kteří se s žáky připravovali a taktéž kroužku atletiky, který dlouhodobě pomáhá ke zkvalitnění sportovní přípravy našich žáků. Na dopravu a občerstvení finančně přispěl zadavatel akce, proto to bylo pro žáky ještě příjemnější. 

Za vedení školy děkuje všem žákům Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy a pan učitel Mgr. Tomáš Kociňák, který žáky doprovázel.