Klokan v Otnicích

V pondělí 20. března a v úterý 21. března 2023 probíhala na naší škole mezinárodní matematická soutěž s názvem „Matematický klokan.“ Soutěží se ve 4 kategoriích rozdělených podle věku. Kategorie „Cvrček“ je určena pro 2. a 3. ročník, „Klokánek“ pro 4. a 5. ročník, kategorií „Benjamín“ začínají žáci na druhém stupni základní školy, tedy v 6. a 7. ročníku, a „Kadety“ jsou nazýváni žáci 8. a 9. ročníku. 

Soubor testových úloh je rozdělen do třech skupin podle obtížnosti. Žáci mohou získat za jednotlivé úkoly 3, 4 nebo 5 bodů. Soutěžící vstupuje do soutěže s 24  body, aby  nikdo nedosáhl záporných výsledků. Ale pozor! Za špatnou odpověď se vždy jeden bod odečítá. 

V kategorii „Cvrček“ se na prvním místě s 80 body umístil Hynek Bosák (2. tř.), druhé místo obsadil Josef Sekanina (2. tř.) se 75 body a na krásném třetím místě se umístila Noemi Luňáčková (3. tř.) s 64 body. V kategorii „Klokánek“ získala nejvíce bodů Ella Heinichová (5. A) s 89 body. O druhé a třetí místo se dělí žáci 4. třídy s dosaženými 86 body, Antonie Sekaninová a Vladimír Kypr. V kategorii „Benjamin“ se na prvním místě umístila Anežka Dvořáková (7. B) se 75 body, o druhé a třetí místo se opět dělí se získanými 70 body Marie Roubíková (7. B) a Tomáš Sigmund (6. B). Poslední kategorií je „Kadet,“ kde Monika Ingrová (8. B) získala 90 bodů. Za ní se s 82 body umístil Dominik Rosendorf (9. B) a na třetím místě Eliška Chaloupková (8. A) se 78 body. 

Na prvním stupni se soutěže zúčastnily celé třídní kolektivy, na druhém stupni byla účast pro žáky dobrovolná. Celkem pracovalo 181 dětí. 

Matematický klokan se žákům většinou líbí. Nyní se většina z nich těší na další soutěže, na zpestření výuky tímto způsobem.

Vyučující matematiky.