Kulturní pásmo našich žáků k příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Otnicích

V sobotu 26. listopadu 2022 se od 17. hod. konalo u Obecního úřadu v Otnicích slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Nejdříve pan starosta Mezuláník pozdravil všechny přítomné a popřál jim krásné Vánoce a hezký kulturní zážitek. Pak již následovalo kulturní pásmo, které si připravili pro své rodiče a přítomné žáci I. i II. stupně naší školy.

Nejdříve vystoupili naši prvňáčci pod vedením paní učitelky Anežky Husákové, kteří zazpívali písničku „Stojí vrba košatá“ a „Štědrej večer nastal“, a zarecitovali pásmo básniček.

Následovali žáci 2. – 5. tříd, kteří pod vedením paní učitelky Lenky Vojáčkové a Lenky Kurdíkové uvedli pásmo básní a koled („Půjdem spolu do Betléma“, „Rolničky“, „Jak si krásné“, „Z jedné strany chvojka“). Třeťáci si pod vedením paní učitelky Ireny Trávníčkové troufli u známých „Rolniček“ dokonce i na francouzský refrén.

Na závěr pěvecký sbor žáků II. stupně pod vedením paní učitelky Lenky Kurdíkové uvedl skladby „Půlnoční“ od Václava Neckáře, „Zazpívejte ovčáci“, „Ze Sklenařic“, „Vondráši Matouši“, „Rolničky“ a hit od Hany Zagorové „Zima, zima je veliká“.

Děkujeme za podporu ze strany rodičů i Obecního úřadu, který žákům nachystal vánoční koledu. Moc děkuji kolegyním, které ještě ne zcela zdravé pomohly zachránit celé vystoupení.

Krásné Vánoce přeje také a fotky přikládá Hynek Zavřel, ředitel školy