Výchova k občanství a zdraví (VOZ) aktivity v hodinách

V posledních hodinách VOZ v 9. ročníku je čas i prostor pro netradiční prožitkové hry a aktivity, které nutí žáky k vzájemné spolupráci a hledání netradičních řešení. Určitě lepší zábava než psát testy  

Mgr. Ivana Čermáková