Voda štětcem a básní – sedm oceněných

Žáci naší školy se po dvouleté odmlce opět zapojili do výtvarné a literární soutěže Voda štětcem a básní.  Soutěž tradičně pořádá Povodí Moravy, s. p. a je určena žákům mateřských, základních, uměleckých a speciálních škol na území krajů spadajících do správy státního podniku Povodí Moravy. Ten zajišťuje provoz a údržbu vodních toků a vodohospodářských objektů v povodí řeky Moravy na území o rozloze 21 133 km2. .

Do letošního sedmnáctého ročníku se zapojilo 92 škol, které zaslaly celkem 819 výtvarných a literárních děl na téma Voda čaruje.

Porota udělila 76 cen v kategorii výtvarné, 23 cen v prostorové tvorbě, 14 cen za keramická díla a 19 cen v kategorii literární.

A díla kterých žáků naší školy byla porotou vybrána a oceněna?

Ve výtvarné části získala za malbu: 2. místo Anežka Dvořáková z 6. B, 3. místo v nejstarší kategorii za společné prostorové dílo Adriana Kaloudová a Ema Štěpánková z 8. A.

Velkým potěšením pro nás bylo ocenění za poezii, kdy v nejstarší kategorii literární tvorby otnická škola obdržela od poroty nejvíce diplomů a cen: 1. místo Simona Matějíčková z 8. A, 2. místo Dominik Joch z 6. B, 3. místo Ema Štěpánková z 8. A a cenu redakční rady získal Štěpán Štipčák z 8. A.

Povodí Moravy, s. p. zaslalo nejen diplomy a ceny pro vítěze, ale také drobné dárky ostatním zúčastněným žákům jako poděkování za účast v soutěži. Gratulujeme a děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy.