Besídka ku příležitosti „Dne maminek“

V úterý 3. 5. a ve středu 4. 5. se uskutečnily v naší mateřské školce besídky ku příležitosti „Dne maminek“. Paní učitelky nacvičily s dětmi velmi pěkný program, který byl doplněn o písničky, básničky, divadélko a další pěkná vystoupení. Děti tímto příjemným způsobem poděkovaly maminkám i babičkám za jejich péči a starostlivost. Na závěr jim velmi hezky popřály ke „Dni maminek“ všechno krásné a došlo i na malý taneček na závěr.

Snad se budou líbit některé fotografie, které se nám podařilo vyfotit.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy