Zápis a kritéria pro přijetí do 1. třídy

Srdečne zveme děti (pozvánka) a jejich rodiče na zápis do 1. třídy na Základní školu v Otnicích, který se uskuteční ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 14. do 17. hodin.

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě zájmu o odklad také vyjádření PPP a dětské lékařky.  

V případě potřeby (nemoc dítěte, atp.) je možné dohodnout jakýkoli náhradní termín na tel.č.: 5 44 24 00 78, 724314696

Spolužáci se již na vás moc těší!

Kritéria pro přijetí do 1. třídy (pro školní rok 2021/22) „kategorie C“:

  1. Děti s trvalým bydlištěm v obcích Otnice a Lovčičky („spádové“ děti)
  2. Ostatní děti z jiných obcí  

Pozn.: Za trvalý pobyt se bere i dlouhodobý pobyt žáka v Otnicích či Lovčičkách