Informace o přijímacím řízení 2022

Informace o přijímacím řízení 2022 pro rodiče a žáky 9. tříd

Žáci 9. ročníku podávají stejně jako v minulých letech 2 přihlášky na SŠ (na dvě školy nebo na dva obory). Přihlášky dostanou v první polovině února v ZŠ Otnice s vyplněnou zadní stranou – s hodnocením za 8. a 9. ročník a s razítkem a podpisem ŘŠ. Částečně bude vyplněna i 1. strana individuálně si doplníte chybějící informace (tel. číslo, email. adresu, podpisy). Žáci dostanou vzor, jak přihlášku dovyplnit. Přihlášku tedy nestahujte ani nepořizujte jinde – dostanete ji od nás.

Termín odevzdání přihlášky na SŠ do 1. března 2022

Pokud školu ještě vybíráte – během měsíce října obdrželi žáci 9. ročníku Atlasy školství (brožura formátu A4). Tato brožura je i v elektronické podobě (Atlas školství). Najdete zde všechny školy (státní i soukromé) Jihomoravského kraje. Do 31. 1. zveřejní ředitelé SŠ kritéria přijímání (tj. přesné podmínky pro přijetí – obory, počty přijímaných uchazečů), podle nichž si žáci mohou ještě aktuálně zjistit, zda jsou obory a školy pro ně vhodné. Během měsíce února by měl mít žák již zcela jasný výběr SŠ

Důležité odkazy pro výběr SŠ:

Na odkazu www.vyberskoly.cz najdete online variantu Veletrhu SŠ – včetně informačního videa a všech důležitých údajů o konkrétní SŠ.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky vykonávají žáci z českého jazyka a z matematiky ve 2 různých termínech. Jednotné přijímací zkoušky se týkají SŠ a oborů ukončených maturitní zkouškou. Zajišťuje organizace Cermat. Bližší informace najdete na tomto odkazu: Cermat 2022

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

  1. termín – 12. 4. 2022
  2. termín – 13. 4. 2022

Důležité je pozorně sledovat i webové stránky konkrétních SŠ, na které se žáci hlásí – najdete zde aktuální informace.

Dana Skaláková

karierní poradce ZŠ Otnice

[email protected]