Screeningové testování ve školách 22. a 29. 11. 2021

V oblastech se zhoršenou epidemiologickou situací proběhne ve dnech 22. a 29. 11. 2021 (tedy vždy v pondělí) opět screeningové testování žáků. Testování proběhne vždy v úvodní části první vyučovací hodiny (v případě absence žáka uvedený den, bude testován v den následující či bezprostředně po jeho příchodu).

Školám budou distribuovány neinvazivní antigenní testy pro samoodběr, které by měly přispět k bezpečnějšímu a trvalému prezenčnímu vzdělávání ve školách („Sejoy“). Je to test obdobný, který žáci již používali, a „samoodběr“ pro žáky (i z nižších tříd) byl bezproblémový.

Žák může mít Ag test vlastní za předpokladu, že:

 1. je na seznamu MZd, kde je tento test pro samoodběr uveden také,
 2. zná přesný postup, jak testování má probíhat,
 3. jasně ví, jak se u tohoto testu pozná negativita/pozitivita/neprůkaznost. V případě jakékoliv nejasnosti má učitel právo následně použít test dodaný škole.

Testování nepodstupují žáci:

 1. kteří mají 14 dnů po plně dokončeném očkování (je třeba doložit, pokud tak již neučinili dříve)
 2. kteří prodělali onemocnění covid 19 (po dobu 180 dní od prokázaného prvního pozitivního testu na covid 19 a je třeba doložit)
 3. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (u Ag testu ne starší 24 h, u PCR testů ne starší 72 hodin)

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit za podmínek nastavených mimořádným opatřením MZd:

 1. použití ochrany dýchacích cest (respirátor – např. FFP2, KN 95), a to po celou dobu pobytu ve škole či ve školní družině
 2. nesmí cvičit ve vnitřních prostorách
 3. nesmí zpívat
 4. při konzumaci potravin, nápojů a pokrmů, musí sedět v lavici či u stolu a je třeba dodržet rozestup minimálně 1,5 m (netýká se dětí, které mají stanovenou výjimku z povinného nošení ochrany dýchacích cest)
 5. z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty žáci s poruchou autistického spektra a žáci, kteří mají na základě lékařského potvrzení výslovně uvedeno, že nemohou mít nasazen žádný ochranný prostředek (rouška, respirátor)

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu screeningového testování (pravděpodobně po dobu dvou týdnů).

Screeningové testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.