Zájmové útvary – omezení počtu

Vážení rodiče.

Od září 2021 jsme nuceni omezit činnost zájmových útvarů. Důvody jsou dva:

  1. mimořádné opatření týkající se provozu školy zní: „Školám se doporučuje minimalizovat kontakt mezi žáky různých tříd a kde je to možné i skupin“
  2. nařízení MŠMT ohledně doučování žáků, kterým je potřeba pomoci, aby po distanční loňské výuce učivo zvládli.

Ředitel školy spolu s učiteli v měsíci červnu připravil harmonogram patnácti doučovacích skupin (je celkem 15 tříd, tak 15 doučovacích skupin za týden), které jsou hrazeny z evropských dotací. Jaké bylo naše překvapení, když bez jakékoli konzultace se školou MŠMT nařídilo naší škole 20. srpna 2021, kdy jsem měl celý nový školní rok připraven, vytvoření dalších 15 doučovacích skupin. Celkem tedy musí učitelé zvládnout bezprostředně po skončení doučování celkem 30 doučovacích skupin, a na zájmové vzdělávání skutečně není již čas. MŠMT se rozhodlo zcela odbourat zájmové vzdělávání na úkor doučování slabých žáků, aniž by mohla se škola jakkoli se k tomu vyjádřit.

Toto je ten hlavní důvod, proč bude ve školním roce 2021/22 zájmové vzdělávání radikálně omezeno.