Cestování Afrikou

Druhý týden v červnu jsme s dětmi cestovaly Afrikou. Během naplňování cílů tohoto podtématu se děti prostřednictvím encyklopedií, obrázků, dramatizace a dalších činností přenesly mezi africká zvířata a domorodce. Velkým zážitkem byla pro děti muzikoterapeutická lekce ,,Cesta do Afriky“.