Logická olympiáda 2020

Během měsíce října se uskutečnila tradiční internetová soutěž Logická olympiáda. Do letošního ročníku se letos zaregistrovalo  63 770 soutěžících ze 3 143 škol.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Také z naší školy se zúčastnilo několik žáků, přičemž do krajského kola, které se konalo 6. listopadu, postoupili tři z nich.

Krajské kolo letos probíhalo on-line formou a úkolem soutěžících bylo vyplnit třicetiminutový test.

Stanislav Inger obsadil krásné deváté místo z celkového počtu 52 soutěžících v kategorii 3.-5. tříd.

Za druhý stupeň byla nejúspěšnější Monika Ingerová, žákyně 6. B, která se ve své kategorii 6.-9. tříd umístila na pěkném 18. místě. Ve výsledkové listině za ní skončilo téměř dalších 40 účastníků z gymnázií a z výběrových škol. 

Další úspěšnou řešitelkou krajského kola logické olympiády byla Marie Roubíková.

Všem účastníkům srdečně gratulujeme.