Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Harmonogram slavnostního zahájení školního roku v úterý 1. září 2020:

 • 7.40 hodin:
  • Příchod rodičů s prvňáčky do šatny 1. třídy – bude viditelně označena.
  • Zde si děti převezme třídní učitelka či asistentka pedagoga a odvede je do 1. třídy.
  • Rodiče přejdou na sál bez dětí.
 • 8.00 hodin:
  • Slavnostní zahájení školního roku na sále školy.
  • Vítání prvňáčků, předávání pamětních listů a Slabikáře.
  • Přítomni budou pouze žáci I. stupně.
  • Rodiče budou vyzváni a mohou si děti vyfotografovat.
 • 8.30 hodin:
  • Žáci 1. třídy odejdou do své třídy s paní učitelkou.
  • Rodiče prvňáčků přejdou do školní družiny.
  • Následovat bude první třídní schůzka s třídní učitelkou, kde budou podány základní informace k výuce a organizaci školního roku 2020/21.

Tato třídní schůzka nahradí třídní schůzku dne 7. 9. 2020, na kterou už nebudete muset chodit.

Po skončení třídní schůzky si mohou rodiče postupně vyzvedávat své děti z 1. třídy (prohlédnout si třídu) a postupně odcházet domů.

Prosíme rodiče, aby v budově školy použili roušky. Doporučujeme si vzít s sebou fotoaparát.

Děti si v uvedený den přinesou do školy prázdnou školní tašku. Přezouvat se první den nemusí. Přezůvky v pytlíku si mohou pověsit do šatny (případně si je přinesou až druhý den).

Na nové prvňáky se všichni velice těšíme.

Třídní učitelka Dana Matyášová, asistentka pedagoga Markéta Doušková