Svatomartinské setkání v MŠ

Se svátkem Martina je spojena spousta pranostik, jeho jméno je opředeno legendami. A právě poselství „ Legendy o sv. Martinovi“ jsme v MŠ využili k našemu projektu Martinská světýlka a k dalšímu setkání s rodiči dětí. Jeho záměrem bylo připomenout si důležitost přátelství a pomoci potřebným, vnímání osobních problémů druhých. Společně jsme si zazpívali, rozluštili tajnou zprávu a nakonec děti objevily poklad, který si za svůj výkon určitě zasloužily. Domů si všichni odnesli světýlko ve vlastnoručně ozdobených lucerničkách a lampionech.