Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání – Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 SB. (lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Zvláštní zápis do Mateřské školy Otnice se koná dne 1.6.2022 od 16,00 do 16,30 hod. v budově MŠ v Otnicích, Školní 470

Zákonný zástupce dítěte předloží:

  1. žádost o přijetí
  2. potvrzení lékaře z ČR o povinném očkování (kromě dětí, které dovršily k 31.8.2022 5 let)
  3. vízový doklad dítěte
  4. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Kapacita MŠ je již naplněna. Důvodem je rekonstrukce 3. třídy MŠ.

V Otnicích dne 19.5.2022

Hynek Zavřel, ředitel ZŠ a MŠ Otnice