Podzimní akce v MŠ

Během září a října jsme stihli ve školce spoustu věcí. Kromě běžných každodenních vzdělávacích aktivit jsme tvořili z kaštanů, navštívila nás divadla Sluníčko a Šikulka, sledovali jsme hasičské cvičení. Velice se nám líbila akce s rodiči „ Zamykání zahrady“, při které jsme společnými silami uklidili školkovou zahradu, zasoutěžili jsme si a zamkli zahradu k zimnímu spánku. Doufáme, že se rodičům společné odpoledne líbilo stejně jako nám a dětem.

Tímto všem zúčastněným děkujeme za pomoc a vytvoření příjemné a přátelské atmosféry.