„Den dětí“ pro naše nejmenší v mateřské škole Otnice

Vždy 1. června připravují pro naše nejmenší dětí v mateřské školce otničtí hasiči pěkný program. Jsme rádi, že po rozvolnění řady omezení, jsme se mohli s dětmi z MŠ Otnice tohoto programu také zúčastnit. Děti si postupně vyzkoušely techniku hašení ohně, doplňovaly důležité telefonní kontakty na záchranné složky a měly možnost si vyzkoušet také hasičskou techniku a nahlédnout do hasičské zbrojnice. Pan Miroslav Kalouda, Aleš Holoubek, Dominik Levák a Ondřej Klvač se dětem celý dopolední čas věnovali a chtěl bych jim jménem školy i dětí velmi poděkovat.

Paní učitelky také dětem připravili další soutěže na školní zahradě. Děti si vyzkoušely hod na cíl či překážkovou dráhu.

Usměvavé tváře dětí byly dokladem, že se jim program velmi líbil a dopolední sluníčko udělalo program ještě krásnější.