GDPR

Odesláním kontaktního formuláře poskytuji správci webu společnosti: Základní škola a Mateřská škola Otnice, p.o., Školní 352, 683 54 Otnice, Česká Republika, IČ: 46270868 (dále jen správce), souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu a to v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou a prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.Souhlas může být kdykoli odvolán písemnou formou na adresu správce a nebo e-mailem na adresu: [email protected]. Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.