Výzva č. 02_18_063

Vytvořeno: 21. 8. 2019 Napsal Iva Martinásková

etwinning logo

Výzva ze dne 28. února 2018 číslo 02_18_63 v prioritní ose 3 OP VVV

Číslo jednací: MŠMT – 38323/2018 - 2

Název školy příjemce: Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

Doba realizace projektu: 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011159

Název projektu: Personální podpora Základní škola a Mateřská škola Otnice

Popis projektu: Projekt je zaměřen zejména na doučování žáků, kteří jsou vyhodnoceni učiteli se slabým školním neúspěchem v hlavních předmětech – český jazyk, matematika, anglický jazyk a další. Doučování mohou využít i ostatní žáci podle svého zájmu. Je realizován i čtenářský klub a klub logických her. Zakoupeno je 30 iPadů, které využívají tři učitelé pravidelně 1x týdně ve výuce ve svých předmětech. Každý žák má tak dispozici vlastní zařízení. Toto vede děti k informační gramotnosti a schopnosti využívat IT ve vzdělávání. V projektu je i zapojení technika, který se stará o funkčnost zařízení a je zároveň částečně účasten ve výuce.

Dále jde o osobní profesní rozvoj učitelů zaměřený na cizí jazyky a informační gramotnost a spolupráci s jinými školami v oblasti využití tabletů.

Šablony:

2.II/6 –Vzdělávání pedagogických pracovníků – cizí jazyky, IT

2.II/15 – Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

2.II/16 – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

2.II/17 – Kluby čtenářství a deskových a logických her

2.II/18 –Doučování žáků ZŠ s ohroženým školním neúspěchem