Výzva č. 02_16_022

Vytvořeno: 8. 2. 2017 Napsal Iva Martinásková

Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha)

 

Projekt s názvem Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace -  šablony I.  zpracován a založen v aplikaci MS2014+ dne 21. 12. 2016 pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004408

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Naše škola se zaměřila na tyto oblasti:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,

společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy,

podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

2.01

Vzdělávání pedagogických pracovníků obecné (16 hodin)

2.02

Vzdělávání pedagogických pracovníků obecné (32 hodin)

2.04

Vzdělávání pedagogických pracovníků obecné (56 hodin)

2.08

Vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi (8 hodin)

3.01

Čtenářský klub pro žáky

3.02

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky

3.03

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem