Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“

Vytvořeno: 13. 10. 2014 Napsal Luboš Kleis

 

POPIS PROJEKTU:

Začátkem školního roku 2013/2014 byl na naší škole zahájen projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ pod vedením zadavatele a partnera projektu Integrované střední školy Sokolnice (dále ISŠ Sokolnice). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ISŠ Sokolnice vzdělává žáky v oblasti elektrotechniky, energetiky a IT. Tímto projektem navázala dlouhodobou spolupráci se základními a vysokými školami s cílem podpořit zájem o přírodovědné a technické vzdělávání.

Naše škola je jednou z nich.

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je probudit u žáků základních škol hlubší zájem o střední vzdělání v technických oborech či předmětech.

Dalším cílem je zkvalitnit technické vybavení základních škol a rozšířit jej především o sady nářadí na opracování dřeva i kovů do Praktických činností, robotizaci a využití IT programování v předmětu Informatika

a také o elektrotechnické stavebnice do Fyziky.

 

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU:

1) Zajištění výuky v předmětech Pracovní činnosti - Informatika – Fyzika na ZŠ a MŠ Otnice.

2) „Praktická cvičení – projektové dny“ žáků naší školy v součinnosti s vyučujícími ISŠ Sokolnice.

3) Rozvoj spolupráce ISŠ Sokolnice a ZŠ a MŠ Otnice.

 

Praktické činnosti

Využití nářadí na opracování dřeva a kovů.

Informatika

Robot a jeho programování (vývojové diagramy) s využitím informačních technologií.

Fyzika

Sestavování základních elektronických obvodů a měření pomocí elektrotechnické stavebnice NTL.