Projekt EU Peníze školám

Vytvořeno: 12. 10. 2014 Napsal Iva Martinásková

K 28. únoru 2014 jsme ukončili na základní škole projekt EU Peníze školám. Z této dotace jsme pořídili do sedmi učeben dataprojektory a plátna, sedm notebooků pro učitele k přípravě digitálních učebních materiálů, spoustu učebnic a pomůcek pro lepší a kvalitnější výuku. Vybavili jsme také žákovskou knihovnu beletrií v rámci šablony čtenářské gramotnosti. Učiteli byla vytvořena řada pracovních listů ke zkvalitnění výuky. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd byli zapojeni do primární prevence patologických jevů a také jsme zahájili díky projektu výuku finanční gramotnosti. Evropské peníze tak posloužily dobré věci.