Využívání dotačních programů z EU v „Základní škole Otnice“

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Napsal Hynek Zavřel

Pravidelně naše škola přispívá do „Otnického zpravodaje“ různými články a příspěvky. Tentokrát se chci se čtenáři podělit o čerpání finančních prostředků, které naše Základní škola Otnice využívá nyní a které již obdržela v minulosti a co jsme z těchto prostředků pořídili.

První projektovou činností za mého působení na pozici ředitele školy byl operační program „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, jehož kořeny sahají do školního roku 2011/12 a byl dlouhodobý. Na základě vypracovaných didaktických učebních materiálů jednotlivými učiteli bylo pořízeno 7 dataprojektorů i s počítačovým vybavením do tříd převážně na II. stupni ZŠ a v neposlední řadě další výpočetní technika do učebny informatiky. Tato výpočetní technika totiž stárne o mnoho rychleji než vše ostatní, kdo pracuje s počítači, ví, o čem mluvím.

Díky partnerství s ISŠ Sokolnice v projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ naše škola obdržela 15 sad nářadí do „Praktických činností“ (pro dříve narozené to bývaly „dílny“), 12 elektrostavebnic do fyziky, žáci II. stupně navštívili v minulém školním roce „Projektové dny“ na ISŠ Sokolnice a dvě třídy navštívily zdarma brněnské „Vidacentrum“ včetně výukových programů. Toto Vidacentrum u brněnského výstaviště doporučuji všem žákům, které věda a technika baví, navštívit. Další projekt se v minulém školním roce týkal „Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu“. Účastí v projektu pedagogové získali 12 tabletů, se kterými se mohou učitelé seznamovat, a výhledově se počítá, že by na základě vypracovaných materiálů bylo možné získat podobná zařízení i pro žáky. Tak se necháme překvapit.

V letošním školním roce jsme využili projekt z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, který se týkal možnosti spojit exkurzi, jazykový pobyt v cizích rodinách a návštěvu tamní britské školy. Bylo vybráno 40 žáků (z důvodu kapacity autobusu) podle stanovených kritérií, kteří pak měli možnost týdenního pobytu v Londýně a návštěvu vybraných britských památek. Kromě kapesného měli žáci vše hrazeno z grantu EU. V neposlední řadě mohli také vyučující cizích jazyků či využívající metodu „Clil“ navštívit cizojazyčné země s výukou angličtiny, jako patrně nejdůležitějším jazykem současnosti. Chci věřit, že podobných projektových nabídek, jako jsou tyto dvě posledně zmiňované, bude přibývat. Z uvedeného výčtu je patrné, že se naše škola nebojí jít do projektových záležitostí, i když to někdy přináší mnoho další papírové práce, která není na první pohled vidět. Na závěr bych chtěl poděkovat mé zástupkyni ředitele Mgr. Ivě Martináskové, která je v projektových záležitostech mou pravou rukou a bez které by zapojení naší školy do těchto projektů nebylo možné.

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy