Projekt - Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Vytvořeno: 9. 9. 2015 Napsal Luboš Kleis

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

CERTIFIKÁT ZA ROK 2016

ASEKOL, a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

ECOBAT s.r.o. – zpětný odběr baterií

ELEKTROWIN a.s. – zpětný odběr elektrozařízení

Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Zdarma je i dodání sběrných nádoby na použité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení a také následný odvoz po jejich naplnění.

       

Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů, ale také přímou účastí dětí na sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Za plnění úkolů a sběr získávají školy body, které si pak mohou v našem speciálním internetovém katalogu vyměnit za různé odměny, charakteru výtvarných či sportovních potřeb, her, školních pomůcek, nebo také vstupenek do divadel, kin a zoo.

Pedagogům navíc nabízí Recyklohraní již 5 dílů speciální výukové sady EKOABECEDA, která usnadní zapojení tématu recyklace a zpětného odběru odpadů do školní výuky. Každá sada obsahuje lektorskou příručku a scénáře výukových hodin pro I. i II. stupeň včetně pracovních listů a pomůcek. První díl EKOABECEDY zpracovává téma zpětného odběru a recyklace spotřebičů, druhý díl je věnován třídění a nakládání s komunálním odpadem, třetí díl pojednává o zpětném odběru a recyklaci baterií, čtvrtý díl informuje o zpětném odběru mobilních telefonů a prozatím poslední - pátý - díl pomáhá pedagogům začlenit průřezové téma Environmentální výchova do školního vzdělávacího plánu. Pátý díl nazvaný EKOABECEDA pro environmentální výchovu obdrží každá registrovaná či aktivní škola zdarma, zbylé díly jsou volně ke stažení na stránkách www.recyklohrani.cz/ekoabeceda.

Prostřednictvím webových stránek poskytuje Recyklohraní také zajímavé odkazy na exkurze pro školy do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály s tematikou recyklace a třídění opadů a rovněž provozuje speciální diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.