Projekt – Výzva MŠMT č. 56

Vytvořeno: 3. 9. 2015 Napsal Iva Martinásková

Od září letošního školního roku probíhá na naší škole projekt podpořený Evropskou unií se zaměřením na jazykové a čtenářské kompetence. V rámci tohoto projektu vyjede v říjnu do Velké Británie 40 žáků s pedagogickým doprovodem. Na tomto výjezdu je zajištěna výuka angličtiny rodilými mluvčími v anglické škole, dále poznání Londýna a dalších významných památek v Anglii. Dětem z rozpočtu projektu je zajištěna doprava, ubytování v rodinách, celodenní stravování a vstupy do památek. Kritéria pro výběr žáků na pobyt v Anglii budou dodatečně dána na webové stránky, stejně tak i seznam vybraných dětí. Druhou částí projektu je nákup 200 knih pro čtenářské dílny, které si kladou za cíl zlepšit čtenářskou gramotnost a vztah ke knihám.

Program pobytu

Kritéria účasti žáků na šestidenní exkurzi do Anglie v týdnu od 18. 10. 2015

 

Na základě dohody Pedagogické rady ZŠ Otnice bylo rozhodnuto, že účast bude směřována pro žáky, kteří ve školním roce 2015/16 navštěvují 6., 7. nebo 8. ročník. Maximální počet míst je 40. Další kritéria pro výběr těchto žáků budou následující:

 

  1. Žáci, kteří na konci školního roku 2014/15 měli „1“ z předmětu „anglický jazyk“

  2. Žáci, kteří se ve školním roce 2014/15 zúčastnili „Konverzační soutěže v anglickém jazyce“

  3. Žáci, kteří na konci školního roku 2014/15 měli „2“ z předmětu „anglický jazyk“

  4. Průměrný prospěch žáka ze všech předmětů na konci škol. roku 2014/15

  5. V případě stejného průměru má starší žák přednost před mladším (tento případ nepředpokládáme)

 

Rodiče žáků 6., 7. a 8. tříd budou na tř. schůzkách ve čtvrtek 10. 9. 2015 v 16. hod. informováni, jakou reálnou šanci zúčastnit se jejich syn/dcera má.