Ostatní projekty

Proč říci NE cigaretám

Vytvořeno: 1. 3. 2017 Napsal Ivana Čermáková

ZŠ Otnice je zapojila do úspěšného projektu, který probíhá na základních školách v Jihomoravském kraji.
Cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice u dětí a mladistvých, protože jsou nejvnímavější a nezranitelnější skupinou.
Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jim bylo méně než 16 let. První cigareta přichází v průměru mezi 12. a 14. rokem.
Jedná se o interaktivní přednášky, součástí kterých jsou edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe.
Projektu se na naší škole zúčastnila třída 8. A 7. A a 7. B.

K vánočním ozdobám s respektem a úctou

Vytvořeno: 17. 12. 2016 Napsal Dagmar Kovaříková

Zatímco většina tříd jela na výlet do Křižanova, my si troufli na delší cestu: zabrousili jsme až do Královehradeckého kraje. Naším cílem bylo Safari ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. Málokdo však tušil, že v parném vedru složíme poklonu vánočním ozdobám, respektive jejich výrobcům. Právě ve  Dvoře Králové se nachází vyhlášená výrobna ozdob na stromeček.  Dětem jsem tak zprostředkovala malé překvapení v podobě exkurze. Pracovnice byly v plném pracovním nasazení, neb objednávky z celého světa jsou zrovna v letním období největší. Prošli jsme místností, ve které jsme viděli pracné vyfukování baněk ze skla všech tvarů a velikostí. Nikdo z nás si nedokázal představit, jak namáhavé a težké je vyfouknout jednotlivou ozdobu požadovaných rozměrů. Následovaly prostory, kde ženy baňky rozličných tvarů namáčely do barevných lázní. V dalším sektoru pod šikovnýma rukama vznikaly různobarevné kombinace.

Číst dál...

Využívání dotačních programů z EU v „Základní škole Otnice“

Vytvořeno: 3. 2. 2016 Napsal Hynek Zavřel

Pravidelně naše škola přispívá do „Otnického zpravodaje“ různými články a příspěvky. Tentokrát se chci se čtenáři podělit o čerpání finančních prostředků, které naše Základní škola Otnice využívá nyní a které již obdržela v minulosti a co jsme z těchto prostředků pořídili.

Číst dál...

Projekt - Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět

Vytvořeno: 9. 9. 2015 Napsal Luboš Kleis

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

CERTIFIKÁT ZA ROK 2016

Číst dál...

Projekt – Výzva MŠMT č. 56

Vytvořeno: 3. 9. 2015 Napsal Iva Martinásková

Od září letošního školního roku probíhá na naší škole projekt podpořený Evropskou unií se zaměřením na jazykové a čtenářské kompetence. V rámci tohoto projektu vyjede v říjnu do Velké Británie 40 žáků s pedagogickým doprovodem. Na tomto výjezdu je zajištěna výuka angličtiny rodilými mluvčími v anglické škole, dále poznání Londýna a dalších významných památek v Anglii. Dětem z rozpočtu projektu je zajištěna doprava, ubytování v rodinách, celodenní stravování a vstupy do památek. Kritéria pro výběr žáků na pobyt v Anglii budou dodatečně dána na webové stránky, stejně tak i seznam vybraných dětí. Druhou částí projektu je nákup 200 knih pro čtenářské dílny, které si kladou za cíl zlepšit čtenářskou gramotnost a vztah ke knihám.

Číst dál...

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“

Vytvořeno: 13. 10. 2014 Napsal Luboš Kleis

 

POPIS PROJEKTU:

Začátkem školního roku 2013/2014 byl na naší škole zahájen projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ pod vedením zadavatele a partnera projektu Integrované střední školy Sokolnice (dále ISŠ Sokolnice). Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ISŠ Sokolnice vzdělává žáky v oblasti elektrotechniky, energetiky a IT. Tímto projektem navázala dlouhodobou spolupráci se základními a vysokými školami s cílem podpořit zájem o přírodovědné a technické vzdělávání.

Naše škola je jednou z nich.

 

Číst dál...

Projekt EU Peníze školám

Vytvořeno: 12. 10. 2014 Napsal Iva Martinásková

K 28. únoru 2014 jsme ukončili na základní škole projekt EU Peníze školám. Z této dotace jsme pořídili do sedmi učeben dataprojektory a plátna, sedm notebooků pro učitele k přípravě digitálních učebních materiálů, spoustu učebnic a pomůcek pro lepší a kvalitnější výuku. Vybavili jsme také žákovskou knihovnu beletrií v rámci šablony čtenářské gramotnosti. Učiteli byla vytvořena řada pracovních listů ke zkvalitnění výuky. Žáci sedmých, osmých a devátých tříd byli zapojeni do primární prevence patologických jevů a také jsme zahájili díky projektu výuku finanční gramotnosti. Evropské peníze tak posloužily dobré věci.

Projekt "Ovoce a zelenina do škol" na naší škole

Vytvořeno: 10. 10. 2014 Napsal Luboš Kleis
Školy v České republice se zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.