Spolupráce školy s evropskými školami

Vytvořeno: 17. 9. 2016 Napsal Dagmar Kovaříková

     Naše škola se v minulém školním roce zapojila do krátkodobých projektů v rámci eTwinningu.

     eTwinning je společenství evropských škol, platforma,přes kterou mohou zaměstnanci škol z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií.

     Na pozvání Domu zahraniční spolupráce jsem absolvovala Metodický seminář eTwinning pro začátečníky i pro pokročilé, zapojila se do několika projektů, které jsem zaštítila a realizovala nejen v rámci výuky českého jazyka, výtvarné výchovy, ale i v rámci zájmové činnosti a ve volném čase.

 

 

Projekt letošní 6. A Poscards Exchange in Europe byl zaměřen na výměnu pohlednic mezi zapojenými školami.  Prolínaly se znalosti zejména angličtiny, vlastivědy a českého jazyka. Do druhého projektu Puzzle the Painters se zapojili žáci z výtvarného kroužku. Cílem bylo poznání slavných malířů evropských škol.  Krátký projekt Love is all we need realizovali žáci 8. ročníků (letošní deváťáci) v rámci výtvarné výchovy, ve které malovali valentýnské kartičky. 5. A se na jaře zapojila do projektu The Adventures of Bot, Crock and Page, jenž byl převážně o vztahu k přírodě a o třídění odpadu. Na Den Země žáci také navštívili i sběrný dvůr v Otnicích. Krátkodobé projekty Diversity our wealth a Europe Day and eTwinning Celebration oslovily žáky 8. tříd, kteří ve výtvarné výchově ztvárnili evropskou pospolitost.

Velkým přínosem je pro žáky především zkušenost s komunikací pomocí cizího jazyka. Žáci také poznávají reálie evropských zemí, systém školství i děti různých národností. Vše v rámci RVP.

Za každý projekt škola získala certifikát podepsaný Marcem Durandem z centrálního podpůrného střediska i dalšími zástupci z národních podpůrných středisek autorských zemí.

V červnu zaslal pražský Dům zahraniční spolupráce za uzavřené projekty všem zúčastněným žákům drobné dárky: sešity, reflexní pásky, gumové bonbony, balónky, placky, vše s logem eTwinningu. Radost a nadšení z těchto dárků, jež jsem rozdávala na konci školního roku, byly pro mě osobně odměnou za čas a energii vloženou do aktivit nad rámec běžné výchovy a vzdělávání.                                 

                                                                                                             Dagmar Kovaříková