eTwinning je společenství evropských škol.

Vytvořeno: 17. 2. 2016 Napsal Dagmar KovaříkováŽáci 8. ročníků se zapojili do mezinárodního etwinningového projektu Love is all we need. V rámci výtvarné výchovy malovali pohlednice plné laskavosti. 35 originálních karet pak jednotlivě vložili do obálek a rozeslali do škol, které se do tohoto projektu zapojily. Do naší školy také přiletěly kartičky plné lásky. A to nejen ze základních škol, ale i z gymnázií a mateřských škol. Děti získaly globální znalosti o zemích, z nichž nám byly vlastnoručně vyrobené pohlednice zaslány. Zajímavé pro ně byly nejen samotné výrobky, ale i písmo, známky na obálkách či samotný nápis MILUJI TĚ v různých jazycích. Galerii lásky tak tvoří pošta ze Španělska, Francie, Řecka, Polska, Litvy, Ukrajiny, Chorvatska a Rumunska.

                                                                                                                          Dagmar Kovaříková

Pozn.:
eTwinning je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+
Do projektu Love is all we need je zapojeno 38 škol z Evropy. Z České republiky jsme jediná škola, která se do projektu aktivně zapojila.

eTwinning je společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, přes kterou mohou zaměstnanci škol (učitelé, ředitelé, knihovníci ad.) z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (IKT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší.

Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net), který existuje ve 28 jazykových verzích. V současné době ho aktivně používá téměř 230 277 individuálních uživatelů a je v něm realizováno 5462 projektů škol *. Na portálu mohou učitelé pomocí nástrojů přizpůsobených jejich potřebám vyhledávat partnery, zakládat projekty, vzájemně si vyměňovat nápady a fungující metody práce a jednoduše spolupracovat.

eTwinning byl zahájen v roce 2005 jako hlavní aktivita e-learningového programu Evropské komise, od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmus+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Centrální podpůrné středisko provozuje organizace European Schoolnet mezinárodní sdružení 31 ministerstev školství, které se zabývá vzděláváním nejen v oblasti moderních technologií. Na úrovni jednotlivých států aktivitu eTwinning zajišťuje 37 národních podpůrných středisek.