Projekt - Love is all we need

Vytvořeno: 18. 2. 2016 Napsal Dagmar Kovaříková

Galerie lásky v otnické škole

Žáci 8. ročníků se zapojili do mezinárodního etwinningového projektu Love is all we need. V rámci výtvarné výchovy malovali pohlednice plné laskavosti. 35 originálních karet pak jednotlivě vložili do obálek a rozeslali do škol, které se do tohoto projektu zapojily. Do naší školy také přiletěly kartičky plné lásky. A to nejen ze základních škol, ale i z gymnázií a mateřských škol. Děti získaly globální znalosti o zemích, z nichž nám byly vlastnoručně vyrobené pohlednice zaslány. Zajímavé pro ně byly nejen samotné výrobky, ale i písmo, známky na obálkách či samotný nápis MILUJI TĚ v různých jazycích. Galerii lásky tak tvoří pošta ze Španělska, Francie, Řecka, Polska, Litvy, Ukrajiny, Chorvatska a Rumunska.

                                                                                                                          Dagmar Kovaříková

Tento článek přezkoumány některé základní informace mít na paměti, a jak si možná budete najít možnosti, jak získat léky. Američtí občané objednat stovky tisíc léků na recept online. Cialis je jedním z nejznámějších opravné všech dob. Pokud máte starosti o erektilní porucha, jste možná již víte o http://cialis-cz.com/ a . Co spotřebitelé hovořit o ? Nejdůležitější otázkou je třeba hledat, je . Stejně jako mnoho jiných léčivých přípravků Cialis je klasifikován podle of je hlavní složkou. Není pochyb o tom, pohlavní choroby mohou pomoci depresi a co je ještě důležitější, vy a váš partner pocit odrazováni mohou opustit. Zakoupíte-li si nějaké léky na předpis generik, jako je Cialis, poraďte se s lékárníkem, že jsou Nezapomeňte vzít s ostatními léky. Přípravná objednáním tento obecný, svého lékaře, pokud jste alergičtí na cokoliv.

Pozn.:eTwinning je součástí programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+
Do projektu Love is all we need je zapojeno 38 škol z Evropy. Z České republiky jsme jediná škola, která se do projektu aktivně zapojila.