Vyučující

Vybrat kontakt

Vítám Vás v mém vzkazníku!

6.A, 6.B

-referát moderní hudba-zpěvák, zpěvačka, skupina

Zápisy, prosím, přepsat (nebo vytisknout a nalepit) do sešitu:

Dirigování                                                                                                                                                                            

 -orchestr vždy řídí - diriguje dirigent, v ruce má taktovku a před sebou má partituru, ve které jsou party – noty všech nástrojů orchestru

Akord

-je souzvuk alespoň tří tónů znějících současně

Pravěk

-již pravěký člověk prožíval smutek, radost, odvahu, strach…dovedl své prožitky vyjádřit-pláč, smích, křik…což mohly být kořeny prvních melodií

-rytmické cítění se vyvíjelo s pravidelně se opakujícími ději- kroky, tlukot srdce,…

-obřady-rituály- spojené s příležitostí- příprava na lov, boj, oslava vítězství, odvrácení pohrom, nemocí

                        -pohyby účastníků podle pravidel- dupání, tleskání, výkřiky, skřeky

                        -bicí nástroje-kameny, duté kmeny, chřestidla z kostí, mušlí, obalů plodů

Starověk

-Antika-název pro řecko-římský starověk                                                                                                                         

-hudební vzdělávání součástí výchovy                                                                                                                            

-řecká hudební teorie platí dodnes i slova- muzika, melodie, harmonie, symfonie, kytara,….                            

 -nejstarší píseň-Seikilova píseň- vytesaná do náhrobku-1.-2. století našeho letopočtu

Středověk

-liturgické zpěvy- biblické texty- nejznámější žalmy-sbírka zhudebněných textů ze Starého zákona                 

-přelom 6. -7. století - římský papež Řehoř-Gregorius Veliký shromáždil, upravil a uspořádal zpěvy do zpěvníku zvaného Řehořův antifonář-později nazván gregoriánským chorálem-chorál je jednohlasý církevní zpěv                                                                                                                                                                                       

-světské písně – zpívané kočovnými hudebníky (rytíři, zchudlí šlechtici, potulní studenti) – doprovázeni hrou na loutnu, lyru, harfu, zobcovou, příčnou flétnu i rozmanité bicí nástroje                                                               -Francie – trubadúři, truvéři, Německo - minnesangři

Nejstarší české písně

- 10. století - Hospodine, pomiluj ny

- 12. – 15. století – Svatý Václave, Andělíku rozkochaný, Ktož jsú boží bojovníci (husitská hymna)

 

7.A, 7.B

-referát moderní hudba – zpěvák, zpěvačka, skupina

Zápisy, prosím, přepsat (nebo vytisknout a nalepit) do sešitu:

Opakování tanečních kroků

-mazurka, valčík, polka

 

Klasicismus

-jednoduché, zpěvné melodie, častější užívání akordů,

-význačné postavení má opera

-prosazení houslí, zdokonalení příčné flétny, dirigent má samostatnou řídící roli orchestru

-skladatelé - Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven

Joseph Haydn

– nejslavnější symfonie G dur S úderem kotlů

Wolfgang Amadeus Mozart

– 626 skladeb - opery : Kouzelná flétna, Figarova svatba,

…symfonie, sonáty– Turecký pochod, Malá noční hudba, nedokončené Rekviem,……

Ludwig van Beethoven

-symfonie (Osudová, 9.-obsahuje Ódu na radost), Sonáty - 32, slavnostní mše Missa solemnis, ………..

 

Duchovní = církevní x světská hudba

 

 

8.A

-referát vážná hudba – skladatelé období romantismu, impressionismu, jazzoví skladatelé

Zápisy, prosím, přepsat (nebo vytisknout a nalepit) do sešitu :

JAZZ

-do začátku 19.století byli do USA - dovezeni afričtí černoši, otroci- měli své tradice, rituály, hudba byla účelová-pomáhala při práci                                                                                                                                               -vznikl na začátku 20. století mezi afroamerickou komunitou na jihu USA                                                              

-řada podžánrů – dixiland, swing, big band, bebop, ragtime, …..

Louis Daniel Armstrong

-jazzový trumpetista, zpěvák, získal cenu Grammy za celoživotní dílo, do školy chodil jen 5 let

Georg Gershwin

-klavírista, skladatel, působil v Hollywoodu,

-nejznámější Rapsodie v modrém, Američan v Paříži, Summertime, ….

Jaroslav Ježek

-klavírista, skladatel, dirigent, dramaturg, spolupracoval s Voskovcem a Werichem

-1939- odcestoval do Ameriky

-pro klavír Bugatistep, písně, filmová hudba – Pudr a benzín, Hej rup, U nás v Kocourkově, ….

Populární hudba

- nepatří – folková a klasická

- žánry – kytarové:beat, rock, heavy metal, punk rock

            - vokální : hip hop, rap, rhytm and blues

            - elektronické : techno, house, rave

            - pop

Učitelka Hv
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.