Vyučující

Vybrat kontakt

Dobrý den všem!

 

Jak zvládáte? Někteří si píšete o práci navíc : ), některým se naopak vůbec nechce . . .

Ale vydržte : )

To, co zadávám, by jste měli zvládnout sami, případně mi můžete napsat na email: dagmara.macova@zsotnice.cz

 

.........................................................................................

12. týden

 

 

Fyzika 6. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/vede-cista-voda-proud-5e4423f14908cf0125157e38

 

Pročti si str. 104-105

 

Zápis do sešitu:

 

Bezpečnost při práci s elektřinou

 

- vypiš si ze str. 105 tabulku uprostřed:

 

Zásady bezpečnosti při práci s el. zařízeními

 

Odpověz písemně do sešitu:

 

Otázky a úkoly str. 105/ otázky 1,4

 

 

 

Fyzika 7.A

 

Úvodem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI

 

Zápis do sešitu: 

 

Čočky 

 

- vyrábí se ze skla nebo plastů

 

Spojky

 

- mění rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý svazek

 

- paprsky se za spojkou protínají

 

- ve středu je tlustší než na okrajích

 

- když se podíváme spojkou, vidíme zvětšený obraz

 

- používají se např. pro korekci dalekozrakosti

 

Dalekozrakost

 

– ostrý obraz předmětu se nevytváří na sítnici, ale za sítnicí

 

- dalekozraký člověk vidí dobře na dálku, ale špatně na blízko

 

 

Rozptylky

 

- mění rovnoběžný svazek paprsků na svazek rozbíhavý

 

- ve střední části je tenčí než na okraji

 

- koriguje se pomocí nich krátkozrakost

 

Krátkozrakost

 

– ostrý obraz předmětu se nevytváří na sítnici ale před sítnicí

 

- krátkozraký člověk vidí blízké předměty ostře, vzdálené rozmazaně

 

Využití čoček: lupa, dalekohled, mikroskop, kamera, fotoaparát

 

 

 

Fyzika 8.třída

 

Dobrý den všem,

dnešní poměrně náročné téma jsem plánovala si vysvětlit ve škole, ale situace to neumožňuje.

Zkuste to, prosím, pochopit z videa. Každopádně se k tomuto vrátíme, jakmile to bude možné : )

 

Úvodem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fndE7UtDus

 

Zápis do sešitu:

 

Výsledný odpor rezistorů spojených

 

 

v elektrickém obvodu vedle sebe

 

Elektrický proud procházející nerozvětvenou částí obvodu se rovná součtu proudů v obou větvích:

 

I = I1 + I2

 

Pro výsledný odpor R rezistorů o odporech R1, R2 spojených vedle sebe platí:

 

1/R = 1/R1 + 1/R2

 

 

R = (R1 . R2) / (R1 + R2)

 

Proudy ve větvích se rozdělí v obráceném poměru než odpory rezistorů:

 

 

I1 : I2 = R2 : R1

 

 

Příklad:

 

Rezistor R1 s odporem 100ohmů a rezistor R2 s odporem 400 ohmů jsou v obvodu spojeny vedle sebe. Mezi svorkami rezistorů je napětí 80V.

 

a) Urči výsledný odpor obou rezistorů.

 

b) Urči výsledný proud I procházející nerozvětvenou částí obvodu.

 

- vypočítej sám/sama

 

 

Pro kontrolu řešení:

 

a) R = (R1 . R2) / (R1 + R2)

 

R = (100 . 400) / (100 + 400)

 

R = 40 000 / 500 ohmů

 

R = 80 ohmů

 

b) Podle Ohmova zákona platí:

 

I = U/R

 

I = 80/ 80 A

 

I = 1 A

 

Slovní odpovědi si každý napíše sám.

 

 

 

Fyzika, chemie 9. třída

 

- super příprava na přijímací zkoušky

 

 

 

Chemie 8. třída

 

Pečlivě si projděte toto video, je zde návod, jak tvořit vzorce oxidů a také si podle tohoto videa udělejte zápis:

 

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

 

Zápis do sešitu (podle videa):

 

Názvosloví oxidů

 

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s oxidačním číslem -II

 

Druhý prvek má oxidační číslo podle koncovky:

 

Nauč se zpaměti (už jsme to jednou psali):

 

+I - ný

+II – natý

+III – itý

+IV – ičitý

+V – ičný/-ečný

+VI – ový

+VII – istý

+VIII – ičelý

 

Neutrální molekula má vždy oxidační číslo rovno 0.

 

 

!!!  ve 3:13 minutě videa si opište vzorce a udělejte názvy podle návodu

ve 4:00 minutě videa si opište názvy a udělejte vzorce podle návodu   !!!

 

 

.........................................................................................

11. týden

 

 

Fyzika 6.třída

 

Úvodem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw&t=5s

 

Prohlédni si zdroje napětí na obrázcích v učebnici na str. 88 a 89, máte nějaké z nich doma?

 

Zápis do sešitu:

 

Zdroje elektrického napětí

 

- Elektrárny

- Galvanické články

- Akumulátory

- Baterie

 

V domácnostech se k elektrárnám připojujeme prostřednictvím zásuvek s napětím 230V a 400V.

 

Elektrické spotřebiče

 

- můžeme je rozdělit podle účinků elektrického proudu na tepelné (fén), světelné(žárovka), pohybové(větrák) a chemické(elektrolyzér).

 

Každý spotřebič má vyznačen druh a velikost napětí, ke kterému má být připojen na štítku. Tato hodnota se musí dodržet, aby nedošlo k jeho poškození.

 

Úkol:

1. strana 90/otázky 1,2 … dokážeš je zodpovědět? Zkus je prodiskutovat s rodiči.

 

2. Prohlédní si co nejvíce různých zdrojů, které doma najdeš (případně hledej na Internetu), vypiš si je do sešitu i s údajem, jaké hodnoty napětí jsou schopny dodat:

 

Zápis do sešitu:

 

Např. mikrotužková baterie AAA – 1,5 V (voltu)

tužková baterie AA - ………………………

malý monočlánek - ………………………

velký monočlánek - ………………………

knoflíkový článek (do hodinek) - …………………..

plochá baterie (ze tří monočlánků) - …………………..

akumulátor do telefonu - …………………….

devítivoltová baterie - ……………………….

olověný akumulátor do automobilu - ………………………….

 

 

 

Fyzika 7.třída

 

Úvodem:

 

Pročti si v učebnici str. 109-111

 

Zápis do sešitu:

 

Kulová zrcadla

 

Úvodem:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BrO5kqAerBY

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1eAaNRWXQQ

 

Zápis do sešitu:

 

Dutá zrcadla 

 

- vyleštěná je vnitřní plocha kulové plochy, rovnoběžné paprsky soustředí do jednoho bodu = ohnisko

 

Obraz vzniká :

 

 

ve vzdálenosti větší než 2 ohniska: zmenšený, převrácený, zdánlivý

 

v menší vzdálenosti: zvětšený, vzpřímený, zdánlivý

 

- použití: např. zubařské zrcátko, kosmetické zrcátko, parabolické reflektory, promítací přístroje

 

 

 

Vypuklá zrcadla

 

– vyleštěná je vnější plocha, paprsky světla se po odrazu rozptylují tak,

 

 

jakoby vycházely ze společného ohniska za zrcadlem

 

Vzniká obraz: zmenšený, zdánlivý, přímý

 

Využití: zrcadla na křižovatkách, zpětná zrcátka, lidské oko

 

 

 

Fyzika 8. třída

 

Úvodem k zopakování:

 

https://www.youtube.com/watch?v=81N2h9K56TA

 

Zápis do sešitu (příklady si opiš, samostatně vypočítej, poté si je zkontroluj podle výsledku):

 

Opakování

 

Výsledný odpor rezistorů spojených v el. obvodu za sebou:

 

1. příklad:

 

Rezistor 1 o odporu 100 ohmů a rezistor 2 s odporem 200 ohmů jsou zapojeny

 

v elektrickém obvodu za sebou. Mezi jejich vnějšími svorkami je napětí 30 V.

 

 

Urči:

 

a) velikost napětí U1 mezi svorkami rezistoru 1

 

b) velikost napětí U2 mezi svorkami rezistoru 2

 

c) výsledný odpor obou rezistorů.

 

 

2. příklad

 

V elektrickém obvodu jsou dva rezistory o odporech R1=20 ohmů a R2= 30 ohmů spojené za sebou.

 

Napětí mezi vnějšími svorkami je 100 V.

 

Urči:

 

a) jaký proud prochází rezistory

 

b) jaké je napětí mezi svorkami rezistoru o odporu R1 a rezistoru o odporu R2?

 

 

Výsledky:

 

1. příklad:

Výpis ze zadání:

 

R1 = 100 ohmů

R2 = 200 ohmů

- zapojeny za sebou = do série

U = 30 V

------------------------------------

Výpočet:

Podle Ohmova zákona I = U/R = 30 /300 A = 0,1 A

a) U1 = R1 . I = 100 ohmů . 0,1 A = 10 V

b) U2 = R2 . I = 200 ohmů . 0,1 A = 20 V

c) R = R1 + R2 = (100 + 200) ohmů= 300 ohmů

 

2. příklad:

Výpis ze zadání:

 

R1 = 20 ohmů

R2 = 30 ohmů

zapojené do série

U = 100 V

--------------------------------------

Výpočet:

a) I = U/R = (100 / 50) A = 2 A

b) U1 = R1 . I = (20 . 2) V= 40 V

U2 = R2 . I = (30 . 2) V = 60 V

Slovní odpovědi si dopiš k oběma příkladům sám/sama.

Vyhledej si, jak zní Ohmův zákon a zopakuj si ho.

 

 

 

Fyzika a chemie 9. třída

 

Příprava na přijímací zkoušky, pro odreagování:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/historie-jaderne-energetiky-5e4425282773dc4ee413a107

 

 

 

 

Chemie 8. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-hydrogenuhlicitanu-sodneho-s-kyselinou-5e4424932773dc4ee4139da9

 

Pokračuj zápisem do sešitu výpisem využití solí ze strany 115 z tabulky. Zapiš si dalších šest zástupců – jejich vzorce a příklady využití a výskyt.

 

 

 

 ......................................................................................

10. týden

 

Fyzika 6. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/elektricke-obvody-5e4423f94908cf0125157ec5

 

Pročti si v učebnici str. 91-92.

 

Zápis do sešitu:

 

Účinky elektrického proudu

 

Pohybové účinky – elektrický proud roztáčí stroje v průmyslových podnicích

 - např. větrák, mixér, metro, tramvaj, trolejbus

- elektrický proud na pohyb převádí elektromotor

 

Tepelné účinky

- např. fén, trouba, elektrická kamna

 

Světelné účinky – průchodem elektrického proudu vláknem žárovky se toto vlákno intenzivně zahřívá

- např. žárovka, blesk, svařování

 

Chemické účinky – průchod elektrického proudu roztokem soli způsobuje změny látek

- např. pokovování předmětů, výroba hliníku, vodíku, nabíjení akumulátorů

 

 

 

Fyzika 7. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/tri-pokusy-na-elektromagneticke-zareni-5e4423f84908cf0125157ebc

 

Zápis do sešitu:

 

Odraz světla na rovinném zrcadle

 

Zrcadlení

 

 

 • dochází k němu např. ve výloze nebo na klidné vodní hladině

 • část světla sklem projde, část se odrazí zpět (vytváří obraz naší postavy) a část je sklem pohlcena

 

Rovinné zrcadlo

 

= rovinná plocha – vyleštěná, kovová, rovinná plocha, pokrytá vrstvou skla

 

Pro odraz světelného paprsku na zrcadle platí:

 

 

Zákon odrazu:

 

 

úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

 

Podívej se na sebe do zrcadla a zkontroluj, co si zapisuješ do sešitu: 

 

Obraz předmětu (tvého obličeje v zrcadle) je:

 

zdánlivý (neskutečný) – zdá se nám, že předmět je za zrcadlem

 

- stejně velký

 

- je vzpřímený a stranově převrácený

 

- vzniká ve stejné vzdálenosti za zrcadlem, v jaké je předmět před zrcadlem

 

Využití:

 

bytové doplňky (zrcadla), v obchodech, optické přístroje

 

 

 

Fyzika 8. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/netopyri-a-orientace-v-prostoru-5e441ad2f2ae77328d0a70ee

 

Opakování hustota:

 

z těchto stránek:

 

http://www.zsvltava.cz/fyzika/priklady/

 

si zapište a vypočítejte 9 příkladů na hustotu, řešení je k dispozici po stisknutí zeleného tlačítka:

 

zkontrolovat moje výpočty

 

 

 

Fyzika a chemie 9. třída

 

- velmi pečlivá příprava na přijíjmací zkoušky

 

Kdo potřebuje odreagování:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-a-vlastnosti-mesice-5e44199417fa7870610ed7f0

 

https://edu.ceskatelevize.cz/nobelova-cena-za-chemii-paul-modrich-5e4421d3e173fa6cb524a854

 

 

 

Chemie 8. třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/proc-se-soli-chodniky-5e4423f74908cf0125157ea4

 

Zápis do sešitu:

 

Využití solí

 

z tabulky z učebnice str. 115 si vypiš prvních šest solí a příklady využití + jejich výskyt

 

(chlorid draselný – síran měďnatý)

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

9. týden 

 

 Práce pro žáky na období od 11.5.- 15.5. 2020

 

Výtvarná výchova  6.B

 

Krásný den všem : )

Ve výtvarné výchově by jsme vyráběli něco pro maminky, protože se blíží jejich svátek a to 10.5.

Tak si myslím, že by bylo dobré uvést pár tipů, jak svou maminku potěšit : )

Základem je určitě pěkné chování a poděkování, když pro vás maminka a samozřejmě i tatínek něco udělají.

A co tak nachystat snídani nebo odpolední svačinu ve tvaru srdíčka a k tomu připojit kytičku ze zahrádky nebo nějaký pěkný výrobek?

Moje tipy na výrobky:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qw1JhdDCRvA

https://www.youtube.com/watch?v=KECfOI3bxwQ

https://www.youtube.com/watch?v=4hZyJIsrsek

https://www.youtube.com/watch?v=0VCw8Fei-tg

https://www.youtube.com/watch?v=ZcCRJfxTJY4

 

 A připište i nějakou pěknou říkanku : )

https://www.florea.cz/blog/prani-vzkazy-a-basnicky-pro-maminky-ksvatku

 

 

 

Fyzika 6.třída

 

Úvodem:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/elektricky-proud-a-napeti-5e441aa4f2ae77328d0a6f12

https://www.youtube.com/watch?v=5NcSghK3A5k

 

Pročti si v učebnici strany 86-87

 

Zápis do sešitu:

 

Elektrický proud a napětí

 

Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic.

 

Označuje se písmenem I, jednotkou je A (ampér)

 

Elektrické napětí se označuje písmenem U, jednotkou je V (volt)

 

Vyzkoušej si - pro zájemce:

 

1. Sestroj si jednoduchý el.obvod: plochá baterie, žárovka, drátky.

Podaří se ti žárovku rozsvítit?

2. Kdyby si připojil baterii o větším napětí, co by se stalo? Vyzkoušej si to.

3. Zkus zapojit do obvodu žárovky dvě a srovnej, co se stane.

 

 

 

Fyzika 7.třída

 

Na úvod:

https://edu.ceskatelevize.cz/pokusy-se-svetlem-5e44242b4908cf0125157fd4

https://edu.ceskatelevize.cz/duha-a-svetelne-jevy-5e441eded76ace2c451ddf7b

 

Vyrob si cameru obscuru - pro zájemce:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKk4v7IK4JE

 

Zápis do sešitu:

 

Optické prostředí

 

  - průhledné - prostředí, kterým se ze zdroje šíří světlo přímo, např. vzduch, voda, čisté sklo

 

- průsvitné – prostředí, ve kterém se část světla rozptýlí – změní směr, např. mlha, kouř, matné sklo

 

- neprůhledné – prostředí, kterým světlo neprochází, např. kovy, dřevo, keramika

 

 

Světelný paprsek – úzký svazek světla

 

Světlo se šíří přímočaře.

 

Dírková komora = Camera obscura = Pinhole – předchůdce fotoaparátu

 

Rychlost světla

- značí se: c

 

Ve vakuu je největší: 300 000 km/s

 

V ostatních prostředích je již menší

 

 

 

Fyzika 8.třída

 

Na úvod:

https://edu.ceskatelevize.cz/zvuk-5e441ad1f2ae77328d0a70e7

 

Zápis do sešitu:

 

Opakování výpočty:

 

Na stránkách

https://chemicke-vypocty.cz/Hustota.html

 

klikni úplně dole na „Spustit test“

 

Příklady (alespoň 4) vypočítej do sešitu a pro kontrolu si vždy klikni na odkaz „Zkontrolovat“, zobrazí se ti řešení.

 

 

 

Fyzika a chemie 9.třída

 

- velmi intenzivní příprava na přijímací zkoušky na SŠ

 

 

K odreagování se:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/slunce-je-take-hvezda-5e441f08d76ace2c451de0c2

https://edu.ceskatelevize.cz/slunce-a-slunecni-energie-5e44226fe173fa6cb524abf3

https://edu.ceskatelevize.cz/obsah-zeleza-v-krvi-5e441a9bf2ae77328d0a6e94

 

 

 

Chemie 8.třída

 

Na úvod:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/stupnice-ph-indikace-kyselin-a-zasad-5e44249d2773dc4ee4139e1d

 

Zápis do sešitu:

 

Neutralizace

 

- je reakce kyselin s hydroxidy, při které vzniká voda a sůl

 

Soli

 

- jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů (popřípadě amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin

 

- v přírodě se vyskytují v krystalové formě

 

- mají krystaly složené z iontů – mají velkou teplotu tání i varu

 

- v pevném stavu nevedou el. proud, vodné roztoky či taveniny vedou

 

opiš si z uč. str. 109 z tabulky 27 čtyři příklady možnosti vzniku solí

--------------------------------------------------------------------------------------

  8. týden 

 

Práce pro žáky na období od 4.5.- 7.5. 2020

 

Pouze pro 6.B

 

Něco pro radost, kdo máte náladu a chuť:

 

Moji milí : ), zkuste se naučit cups song, tedy klapat s kelímky : ) k této písničce:

 

Cups song:

https://www.youtube.com/watch?v=cmSbXsFE3l8

 

!!! Návod jak trénovat:

https://www.youtube.com/watch?v=Y5kYLOb6i5I

 

Ukázka:

https://www.youtube.com/watch?v=WBUZx3UuvZQ

 

 

 

Fyzika 6.třída

 

Zápis do sešitu:

 

Opakování převodů jednotek

 

- najdi si odkaz: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/#

 

- dále si zadej 20 příkladů na stránku a zadej si veličiny délka a hmotnost

 

- poté příklady vypočítej a zadej dole pokyn „zkontrolovat“

 

- příklady si přepiš do sešitu

 

 

Vyzkoušej si : ):

 

budeš potřebovat malé magnety:

 

https://www.youtube.com/watch?v=n5TB7veOW1w

 

https://www.youtube.com/watch?v=ijQlktzAflo

 

 

 

Fyzika 7.třída

 

Podívej se na video, proč vidíme barevně:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/barevne-videni-5e441ee0d76ace2c451ddfa4

 

Zápis do sešitu:

 

Opakování převodů jednotek

 

- najdi si odkaz: http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/#

 

- dále si zadej 20 příkladů na stránku a zatrhni si veličiny délka a hmotnost

 

- poté příklady vypočítejte a zadejte dole pokyn „zkontrolovat“

 

- příklady si přepiš do sešitu

 

 

 

Fyzika 8. třída

 

Na úvod:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/vizualizace-infrazvuku-5e441a3cf2ae77328d0a69ef

 

https://edu.ceskatelevize.cz/jak-se-dorozumivaji-sloni-5e441ad2f2ae77328d0a70f3

 

Zápis do sešitu (můžeš jako vždy vytisknout a nalepit):

 

Infrazvuk

 

- je podélné vlnění s frekvencí pod 16 Hz

 

- dobře se šíří pevnými látkami, např. zemskou kůrou – vznik zemětřesení

 

- velryby, sloni, hroši, nosorožci, okapi a aligátoři ho používají k dorozumívání

 

- neslyšíme ho, ale může způsobit závratě a dokonce i infarkt nebo perforaci bubínku (kochleární membrány),

 

můžeme pociťovat „zalehnutí uší“ nebo tlak na kůži

 

(- aerodynamický ultrazvuk v dopravních prostředcích při vyšší rychlosti než 80 km/h přesahují

 

 

130 dB – při otevření okének a turbulentním obtékání kabiny)

 

- využití např. i ve vojenství – zvukové dělo dokáže sestřelit i letadlo, ale má malý dosah

 

 

 

Fyzika a chemie 9. třída

 

- maximálně intenzivní příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka : )

 

Pro zajímavost:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/slunce-a-deje-v-nem-5e4425562773dc4ee413a1f2

 

https://edu.ceskatelevize.cz/oxidacni-vlastnosti-manganistanu-draselneho-5e4423fa4908cf0125157ede

 

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e

 

 

 

Chemie 8.třída

 

Opakování kyselina chlorovodíková HCl:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-amoniaku-s-kyselinou-chlorovodikovou-5e4424204908cf0125157f72

 

Zápis do sešitu (můžeš vytisknout a nalepit):

 

Hydroxidy

 

- jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (popř. na amonný kation NH4+)

 

Zástupci:

 

Hydroxid sodný NaOH a hydroxid draselný KOH

 

- použití: k výrobě papíru, mýdla, hliníku, plastů, odstraňování usazenin

 

- vyrábí se elektrolýzou

 

Hydroxid vápenatý Ca(OH)2

 

- pevná, bílá látka, roztok je žíravý

 

- využití: zemědělství (hnojivo pro kyselé půdy), výroba cukru, sody, 

 

stavebnictví – hašené vápno, vápenná malta, dezinfekční účinky

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. týden

 

Práce pro žáky na období od 27.4.- 30.4. 2020

Fyzika 6. třída

 

1. Opakování učiva:

 

Gravitační síla

 

https://edu.ceskatelevize.cz/gravitace-5e4424294908cf0125157fb5

 

2. Zápis do sešitu:

 

Magnetické pole Země

 

- je podobné magnetickému poli tyčového magnetu

 

Jižní magnetický pól Země leží na severní polokouli v polární oblasti, není zcela totožný se zemským severním pólem.

Magnet, který je volně otočný kolem svislé osy ukazuje svým severním pólem zeměpisný severní pól (magnetický jižní pól).

Deklinace – odchylka střelky kompasu od přesného směru sever-jih.

Kompas – přístroj k určování severního směru

 • tvoří ho střelka, úhlová stupnice, směrová růžice

 

Buzola – kompas se zařízením pro určování azimutu

Magnetické pole Země – není časově stálé, jeho změny závisí na činnosti Slunce (magnetické bouře)

 

 

 

Fyzika 7. třída

 

1. Úvod do tématu Světelné jevy:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/duha-a-svetelne-jevy-5e441eded76ace2c451ddf7b

 

2. Zápis do sešitu:

Světelné jevy

 

Přímočaré šíření světla, rychlost světla

 

Zdroje světla:

 • rozžhavená tělesa na vysokou teplotu (Slunce, vlákno žárovky, plamen svíčky)

 • nerozžhavená (zářivka, světluška)

Vidíme i tělesa, která jsou jen osvětlena (Měsíc, kniha, papír, atd.)

 • světlo se od nich odráží

 

Bodový zdroj – rozměry světelného zdroje jsou zanedbatelné vzhledem ke vzdálenosti, ze které ho pozorujeme

 

 • např. hvězdy, vzdálené světlo pouliční lampy

 

Plošný zdroj – zdroj, jehož rozměry nelze zanedbat

 

 • např. zářivka, Slunce atd.

 

 

Pro zajímavost: Světlušky využívají bioluminiscence – dokáží si rozsvítit vlastní tělo.

 

Dochází zde ke složité biochemické reakci, kdy luciferin je oxidován na oxyluciferin prostřednictvím enzymu luciferázy.

 

 

 

 

Fyzika 8. třída

 

1. Úvod:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/sireni-zvuku-prostredim-5e4424424908cf0125157fe5

 

2. Zápis do sešitu:

 

Ultrazvuk

 

= podélné vlnění s frekvencemi vyššími než 20 kHz

 • přesahuje horní hladinu slyšitelnosti

 • odráží se i od malých překážek (např. ryb)

 

Echolot, Sonar (dokonalejší) – přístroj obsahující zdroj ultrazvukových vln

 • Využití: mapování mořského dna, hledání potopených lodí, hledání ponorek

 

Pomocí ultrazvuku se orientují např. i netopýři a delfíni

Vysokofrekvenční píšťaly se využívají při výcviku psů.

 

Využití: lékařství (především u kloubních a nervových zánětů), zubní ultrazvuk

 

 

 

 

Fyzika a chemie 9. třída

 

- i nadále intenzivně intenzivní příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

 

K odreagování se:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/velky-tresk-5e441f09d76ace2c451de0d1

 

https://edu.ceskatelevize.cz/karamelizace-cukru-5e4424164908cf0125157f11

 

 

 

 

Chemie 8.třída

 

K trénování značek prvků:

 

https://www.umimefakta.cz/rozhodovacka-znacky-prvku-1-uroven/12975

 

Kyselina sírová – reakce

 

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-kyseliny-sirove-s-cukrem-5e4418ec17fa7870610ed13e

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-cukru-s-kyselinou-sirovou-5e4423f44908cf0125157e72

 

Zápis do sešitu:

 

Kyselina dusičná HNO3 = nebezpečná žíravina

 

- koncentrovaná je 65-68%

- nestálá bezbarvá kyselina, účinkem světla se rozkládá na jedovatý oxid dusičitý – zbarvuje se do žlutohněda

- uchovává se v tmavých nádobách

- 2. průmyslově nejvýznamnější kyselina

- výroba: hnojiv, léčiv, plastů, barviv, výbušnin

 

Kyselina fosforečná H3PO4 = kyselina trihydrogenfosforečná

 

- koncentrovaná je 85%

- bezbarvá, sirupovitá kapalina

- výroba: hnojiv, pro potravinářský průmysl, léčiv, zubních tmelů

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. týden

 

Práce pro žáky na období od 20.4.- 24.4. 2020

 

 

Fyzika 6. třída:

 

Příprava na laboratorní práci Magnetické jevy:

https://edu.ceskatelevize.cz/silocary-magnetu-5e4425292773dc4ee413a112

 

Opakování – hustota:

https://edu.ceskatelevize.cz/hustota-vody-5e441a3ef2ae77328d0a6a23

 

Zápis do sešitu:

Magnetické pole a magnetické indukční čáry

 

Magnetka = malý magnet zhotovený z pásku tvrdé oceli ve tvaru kosočtverce, volně otočný

 

Magnetické indukční čáry – znázorňují magnetické pole

- jsou to uzavřené křivky, které se neprotínají

- v místě, kde jsou magnetické síly velké, procházejí magnetické indukční čáry hustě vedle sebe

- jejich orientaci lze určit pomocí magnetky

- znázornit je můžeme např. pomocí železných pilin

 

 

 

Fyzika 7. třída:

 

Opakování učiva – rychlost pohybu:

https://edu.ceskatelevize.cz/pohyb-a-rychlost-pohybu-5e44195317fa7870610ed65d

 

Podtlak, přetlak, vakuum:

https://edu.ceskatelevize.cz/podtlak-a-vejce-v-lahvi-5e441a63f2ae77328d0a6bcb

 

 Zápis do sešitu:

Vakuum = vzduchoprázdno

-  tlak p = 0 Pa

 - lze ho dosáhnout i pomocí vývěvy

 - naprostého vzduchoprázdna však dosáhnout zatím nelze

Podtlak

= tlak menší než tlak atmosférický, tedy méně než 100kPa

 - využití např. při pití brčkem, gumových úchytkách, využívá toho např. i hmyz při lezení po okně,

zvířata při pití z volné hladiny, ryby, měkkýši, plazi, savci při kojení, vytváří se v plicích při nádechu

Přetlak

= tlak věší než atmosférický

 - využití: hustilka, kompresor, ventilátor, pneumatiky, nafukovací haly,

matrace, spreje, využívají ho i potápěči, kosmonauti, horolezci, lékaři

Manometr – přístroj k měření přetlaku

 

 

 

Fyzika 8. třída:

 

Opakování učiva – práce:

https://edu.ceskatelevize.cz/prace-5e4418d517fa7870610ed10f

 

Vznik zvuku:

https://edu.ceskatelevize.cz/vznik-zvuku-5e4424424908cf0125157fe3

 

Zápis do sešitu: 

 

Zvuk, zdroje zvuku

Zvuk je podélné vlnění s frekvencí od 16Hz do 20kHz

Zdrojem jsou kmitající tělesa – stlačují a zřeďují vzduch, který je obklopuje

 

Tóny – zvuky vyvolané periodickými kmity

 • vytvářejí je např. hudební nástroje

Hluk – zvuky vyvolané neperiodickými kmity

 • jsou lidskému sluchu nepříjemné

 • jsou to např. skřípění, praskot, šum atd.

 

Výška tónu – je určena jeho frekvencí, čím větší je frekvence, tím je tón vyšší.

Např. menší hudební nástroj vydává vyšší tón

 

Barva tónu – je určena časovým průběhem

Např. barva stejného tónu u varhanní píšťaly a kytarové ladičky je jiná (perioda je stejná).

 

 

Fyzika a chemie 9. třída

 

- intenzivní příprava na přijímací zkoušky z M a Čj

 

 

 

Chemie 8. třída

 

Demonstrační pokus se sodíkem:

https://edu.ceskatelevize.cz/reakce-sodiku-s-vodou-ii-5e4423f84908cf0125157eaa

 

Opakování - modifikace síry

https://edu.ceskatelevize.cz/plasticka-sira-5e4424164908cf0125157f18

 

 Zápis do sešitu:

Kyseliny

 

Kyselina chlorovodíková (kyselina solná) HCl

 

- bezbarvá těkavá kapalina, bezkyslíkatá kyselina

- plynný HCl = chlorovodík

- uchovává se ve skle nebo PE nádobách

- výroba: barviv a plastů

- použití: v textilním, koželužském a potravinářském průmyslu

 

Kyselina sírová = krev průmyslu H2SO4

 

- při mísení s vodou přiléváme kyselinu do vody, ne naopak

- koncentrovaná je 96%

- bezbarvá, olejovitá, silně žíravá, kyslíkatá kyselina

- využití: výroba průmyslových hnojiv, chemických sloučenin – barviv, výbušnin, kovů, plastů, vláken, 32% se používá do akumulátorů

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.-5. týden

 

Vážení rodiče, milí žáci,

zadané učivo je na budoucích 14 dní,

tedy na období od 6.-17.4.

 

Každý, prosím,  pracujte dle svých možností.

Po návratu do školy vše společně doladíme : )

 

Užijte si, pokud možno, pohodové a veselé Velikonoce.

 

  Fyzika  6.třída

 - zápis do sešitu:

Působení magnetu na tělesa z různých látek

Feromagnetické látky

= látky, na které působí magnetické síly, jsou magnetem přitahovány

např.: železo, kobalt, nikl a jejich slitiny, ferity

Nemagnetické látky

= látky, na které magnetické síly nepůsobí

např. zlato, stříbro, měď, dřevo, sklo, papír . . .

 

Magnetická indukce

= jev, kdy se v blízkosti magnetu (nemusí se ani dotýkat) železné předměty stávají dočasnými magnety

Tělesa s feromagnetickými vlastnostmi se v blízkosti magnetu zmagnetují.

Podle látky, ze které jsou tělesa vyrobena lze vytvořit dočasné (magneticky měkká ocel) nebo trvalé magnety (magneticky tvrdá ocel).

Feromagnetická tělesa si představujeme složená z molekulárních magnetů. Při magnetování se tyto molekulární magnety uspořádají.

 

Pro zájemce:

Vyrob si kompas z jehly:

https://www.youtube.com/watch?v=mBJXp_PZnPM

 

 Zajímavá videa:

https://www.youtube.com/watch?v=EJr9xcmNT8k

https://www.youtube.com/watch?v=IUb8q13qW98

https://www.youtube.com/watch?v=toQIIVACJjM

https://www.youtube.com/watch?v=NOX6op7Lli4 

https://www.youtube.com/watch?v=BSdSDfOWbNs

https://www.youtube.com/watch?v=uoNzvERc49c&list=PLtc0AAlynZ33qYDQzQK4gmhOufTyBmVnp

 

 

 

   Fyzika  7. A

Dobrý den, výpočty si raději necháme, až se vrátíme do školy a budeme se věnovat zatím spíše pokusům z internetu a teorii : )

Pusť si celé video 

https://www.youtube.com/watch?v=BF49soKgUKY

(asi ve 4. minutě je ukázaný pokus s magdeburskou koulí, o které je zmínka v zápise):

A zapiš si do sešitu:

 

Základní vlastnosti plynů:

- mají mnohem menší hustotu než kapalné a pevné látky

- vyplní vždy celý objem nádoby

- jsou stlačitelné

- dají se přelévat – jsou tekuté

- působí na stěnu nádoby tlakem

- jsou rozpínavé = důsledek pohybu molekul

 

Atmosférický tlak = tlak vzduchu na zemský povrch

- značí se: pa

- jednotkou je: Pa (pascal)

- pa = 101,325 kPa

- je způsoben tím, že atmosféra je složena z různých atomů a molekul a na ně působí tíhová síla –působí na ostatní tělesa

- není vždy stejný, závisí na nadmořské výšce, denní době, teplotě vzduchu atd.

 

1654 předvedl Otto von Guericke (gerike), německý fyzik - dokázal, že atmosférický tlak existuje

– provedl pokus s magdeburskou koulí

 

Barometr – rtuťový tlakoměr – k přesnému měření tlaku vzduchu

Aneroidčastěji se používá k běžnému měření tlaku

Ve výšce od 3 000m se hůře dýchá, nad 6 000m mívají horolezci u sebe kyslíkový přístroj.

 

 

 

 

 Fyzika 8. třída

- ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=wZJcATpBfno

- zápis do sešitu:

Vlnění

= děj, při kterém se prostředím šíří kmitavý pohyb ze zdroje do okolí

- v  různých látkách se šíří různě rychle

- šíří se v pevných látkách(lano), kapalinách(vhození kamene do vody) i plynech(šíření zvuku, v= 340m/s)

 

Nejmenší vzdálenost bodů, které kmitají stejně, se nazývá

Vlnová délka

- značí se: λ (lambda)

- jednotkou je: m (metr)

 

Vlnění příčné - molekuly kmitají kolmo ke směru šíření

 • vzniká např. při vhození kamene do vody, je charakteristické pro pružná tělesa ve tvaru tyče – gumová hadice, gumové vlákno

 • patří sem i elektromagnetické vlnění (telegra, televize, rozhlas, mobilní telefon, hračky na dálkové ovládání, GPS, radar, světlo)

 • může se šířit jen v pružných pevných látkách a na hladinách kapalin

 

Vlnění podélné - molekuly kmitají ve směru šíření

 • šíří se v pevných látkách, kapalinách i plynech

 • př. zvuk

 

 

Ke shlédnutí pro zájemce:

https://www.youtube.com/watch?v=MlaQUarpeU0

 

 

 

 Fyzika + chemie 9.třída

 

-  i nadále se  pečlivě věnujte  přípravě na přijímací zkoušky : )

Můžete trénovat online:

 https://www.umimefakta.cz/pexeso-znacky-prvku-2-uroven/508

https://www.umimefakta.cz/vpisovacka-chemicke-prvky-2-uroven/340

 

 

Chemie  8.třída

 

Online procvičování značek prvků:

https://www.umimefakta.cz/vpisovacka-chemicke-prvky-1-uroven/318

https://www.umimefakta.cz/vpisovacka-chemicke-prvky-2-uroven/354

- zapište nebo vytiskněte si do sešitu a naučte se:

 

Halogenovodíky

- jsou to dvouprvkové sloučeniny halogenu s vodíkem

Zástupci:

chlorovodík HCl – plynná látka

– jeho rozpouštěním ve vodě vzniká

kyselina chlorovodíková (kyselina solná)

- jednosytná, silná, kapalná, nažloutlé zbarvení (díky přít.

– vyskytuje se v sopečných plynech, žaludku savců – zabíjí bakterie

- rozpouští neušlechtilé kovy

fluorovodík HF

- vyrábí se z něho kys.fluorovodíková – leptá sklo – využití např. ve sklárnách

 

Halogenidy

- vytvářejí je halogeny (fluor, chlor, brom a jod)

- jde o dvouprvkové sloučeniny

NaCl (chlorid sodný) - halit, sůl kamenná (kuchyňská sůl)

- bezbarvá krystalická látka, rozpustná ve vodě

- získává se odpařováním mořské vody nebo se těží (pozůstatky pravěkých moří)

Využití: nezbytná složka potravy živočichů (do 8g/na den), konzervace potravin, výroba chloru, hydroxidu sodného, mýdla

CaF2 (fluorid vápenatý) – fluorit (kazivec)

- bílá krystalická látka fialové nebo zelenomodré barvy

Využití: hutnictví, výroba fluorovodíku

Online procvičování značek prvků:

https://www.umimefakta.cz/vpisovacka-chemicke-prvky-1-uroven/318

https://www.umimefakta.cz/vpisovacka-chemicke-prvky-2-uroven/354

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. týden

Práce pro žáky na období od 30.3.- 3.4. 2020

 

Výtvarná výchova 6.B – pouze pro dobrovolníky

 

Moje milá a skvělá třído : ) ,

velmi Vás všechny zdravím a protože jsou mezi Vámi tací, kteří rádi tvoří, mám pro Vás dobrovolný úkolek i do Vv : )

 

Téma: Tajuplný ostrov

- kreslete čím chcete a tvořte jak dlouho chcete, můžete i z lega nebo  kartonové krabice

- zkuste třeba i navrhnout, jak rozdělat oheň (ale sami ho nerozdělávejte!!!) nebo jak získat z mořské vody sladkou vodu : ) - načrtněte nebo vyrobte schéma svého vynálezu

- můžete malovat ostrov, oceán, vlny, nebe, zvířata, rostliny nebo třeba Robinsona

A kdo rádi píšete i tvoříte zároveň, vytvořte si svůj Tajný deníček

Bude jen Váš, nikomu ho nemusíte ukazovat a nebo ho naopak dejte přečíst rodičům a popovídejte si.

 

Tajný deníček si

1. pojmenujte : )

2. vyzdobte (pokreslete, polepte), vyrobte mu super obal

Věnujte se mu = zapisujte do něho svoje pocity, zážitky, představy

= pište do něho, když máte náladu nebo můžete samozřejmě každý den

Napište mu, jak je venku, jakou máte náladu, jaké jídlo máte nejraději a rovnou si ho

za pomoci rodičů uvařte : )

A můj návrh na téma psaní: „Na co se momentálně úúúpně nejvíc těším“

 

 

 

Fyzika 6.třída

 

1. Pro všechny:

Vytiskni si nebo opiš zápis do sešitu:

Magnetismus

Magnety a jejich vlastnosti

- název pochází z názvu kraje Magnesia (v Turecku), kde se těžil magnetovec Fe3O4 (magnetit)- přitahuje železné předměty = přírodní magnet


- vČR se magnetit vyskytuje u Kutné Hory a na Českomoravské vrchovině

- magnety se mohou přitahovat nebo odpuzovat (opačné póly se přitahují, stejné se odpuzují)

Umělé magnety lze vyrobit z magneticky tvrdé oceli , z materiálu obsahujícího železo, kobalt, nikl nebo z feritů.

Magnet – popis

https://www.gymck.cz/storage/1326752880_sb_6a_fy_13_magnetick_vlastnosti_ltek_01.pdf

- na tomto odkazu si najdi str.2, obkresli schéma magnetu v pravé dolní části stránky a dopiš jeho části

 

Póly magnetu – severní N (North) , jižní S (South)

- silové účinky jsou zde nejvýraznější

Netečné pásmo – silové účinky se zde neprojevují

 

2. Pro zájemce:

Podívej se na motivační video: https://www.youtube.com/watch?v=0eBsa6UVnXE

Vyzkoušej si:

a)Máte doma magnet?  Projdi dům a zkus, které předměty magnet přitahuje.

!!!Pozor, nepřikládej magnet k PC, mobilu a ostatní elektronice – poškodíš je tím!!!

b) Budeš potřebovat magnet a drobnější mince nebo špendlíky. Mince skládej k magnetu hranou jednu za druhou. Kolik mincí nebo špendlíků se Ti podařilo za sebe naskládat?

Čím více, tím je silnější i silové pole v okolí magnetu, nazývá se magnetické pole. A jistě sis všiml(a), že čím dále od magnetu se předměty ocitaly, tím bylo pole (síla magnetu) slabší.

c) Ukryj pod destičku do ruky magnet a na destičku nahoru polož např. železný klíč. Požádej někoho, ať klíč vezme. Ty mu ale klíčem pomocí skrytého magnetu uhni.

d) Zkus si sám(a) vymyslet další malé pokusky pomocí magnetů. Můžeš např. vyrobit autíčko z papíru, ukrýt do něho magnet a potom ho přemísťovat pomocí druhého magnetu ukrytého v ruce.

 

 

 Fyzika  7.A

- projdi si obrázky na str. 72

- nauč se zpaměti Pascalův zákon, viz. níže

- zápis do sešitu: 

 Spojené nádoby

- hladiny kapaliny ve spojených nádobách se po chvíli ustálí ve stejné výšce

Využítí:  v sifonech umyvadel a WC, v konvicích, u hadicové vodováhy, ve zdymadlech

 

 Pascalův zákon

Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech kapaliny stejně.

Využití: hydraulické lisy, zvedáky, stoje pro zemní práce, brzdy u aut

 

Pro všechny ke shlédnutí:

Animace na youtube.cz (zdymadlo, Pascalův zákon + výpočet, hydraulické brzdy)

https://www.youtube.com/watch?v=Cq-RNSdu0UY

https://www.youtube.com/watch?v=EjfNKXDJ_P8

https://www.youtube.com/watch?v=0nYM-42pxCw

 

Pro zájemce:

Zkus si doma vyrobit podobné hydraulické zařízení:

https://www.youtube.com/watch?v=_AwhDgu52go

https://www.youtube.com/watch?v=8ekQrrUiS_U

 

Fyzika  8.třída

- ke shlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo

-  vytiskni a nalep nebo si zapiš do sešitu:

 

Zvukové jevy

Pružné těleso je takové těleso, které se vrací do původního tvaru, když přestane působit deformační síla.

-např. pružina, pravítko, míč

Síla, která působí proti deformaci pružného tělesa je síla pružnosti (reakce k síle ruky). Má opačný směr než deformační síla.

Akce = síla ruky, reakce = síla míčku

- jsou obě stejně velké

 

Rovnovážná poloha = poloha, kdy těleso není deformováno

Výchylka = vzdálenost sledovaného bodu od jeho rovnovážné polohy

 

 

 Fyzika + chemie 9.třída

-  věnujte se pečlivě : )  přípravě na přijímací zkoušky.

 

 Doporučení k  procvičování chemie:

https://www.umimefakta.cz/oxidy-1-uroven/15723

https://www.umimefakta.cz/doplnovacka-sulfidy-1-uroven/15945

https://www.umimefakta.cz/halogenidy-1-uroven/16450

 

Chemie 8.třída

 

Vypiš si názvy prvků do sloupečků do sešitu a dopiš si podle PSP k nim značky a hlavně se je nauč.

Značky prvků skupin B:

 

Triáda železa:

železo

kobalt

nikl

 

Další:

zinek                                                kobalt

kadmium                                         osmium

rtuť                                                  mangan

měď                                                chrom

stříbro                                             molibden

zlato                                               wolfram

nikl                                                 vanad

platina                                            zirkon

titan

Procvičování:

https://www.umimefakta.cz/pexeso-znacky-prvku-1-uroven/499

https://www.umimefakta.cz/pexeso-znacky-prvku-2-uroven/510

 

Pro zájemce:

https://www.umimefakta.cz/pexeso-znacky-prvku-3-uroven/517

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.týden:

 

Práce pro žáky na období od 23.-27.3.

 

 

6.B: Výtvarná výchova - dobrovolný domácí úkol

 

Nakresli jarní zahrádku

 

- dobrovolný úkol pro ty, co by rádi po návratu do školy dostali jedničku z Vv  : ))

- tvořte jakoukoliv metodou na jakýkoliv papír, může jít i o koláž nebo např. 3D květy vytvoř z barevného papíru a nalep, fantazii se jako vždy meze nekladou

- a nezapomeň si pustit ke své tvorbě nějakou pěknou hudbu, relaxuj a mysli jen na pěkné věci

 

 

6. třída: Fyzika

 

- pročti si v učebnici str. 66-67

- přepiš si nebo nalep zápis do sešitu  (dokresli si obrázky z učebnice dle pokynů) :

 

Elektrické pole

 

- je kolem každého elektricky nabitého tělesa

- projevuje se silovým působením na nabitá i nenabitá tělesa

 - zobrazuje se pomocí elektrických siločar = myšlené čáry,

 

 

které v každém bodu elektrického pole ukazují směr silového působní na kladný náboj

 - průběh siločar má směr od + k -

 

osamocený náboj:

-dokreli schematický obrázek - ten úplně vpravo z uč. str. 67 a)

 

dva růžné nabité náboje (kladný a záporný):

-dokreli schematický obrázek - ten úplně vpravo z uč. str. 67 b)

 

dva stejně nabité (kladné) náboje:

-dokreli schematický obrázek - ten úplně vpravo z uč. str. 67 c)

 

Dvě opačně nabité kovové desky:

-dokreli schematický obrázek - ten úplně vpravo z uč. str. 67 d)

 

Dobrovolný domácí úkol  : ):

 

- procvičuj si převody

http://www.zsvltava.cz/fyzika/prevody/

 

 

7. A Fyzika

 

- pročti si v učebnici str. 75 -76

 

- opiš si nebo nalep a podtrhej barevně tento zápis do sešitu:

 

 

Plavání těles

 

Těleso ponořené v kapalině:

 

 

1.  klesá ke dnu = potápí se, je-li

 

- průměrná hustota tělesa větší než hustota kapaliny

 

- FG je větší než Fv

 

- např. železný hřebík nebo kovová mince ve vodě

 

 2.   těleso se vznáší, je-li

 

- průměrná hustota tělesa  stejná jako hustota kapaliny

 

- FG = Fvz

 

- ve vodě se vznáší, např. vejce nebo mikrotenový sáček atd.

 

 3. těleso stoupá k hladině, plave, je-li

 

 - průměrná hustota tělesa menší než hustota kapaliny

 

- FG je menší než Fvz

 

- např. dřevěná špejle, nebo polystyren na vodě

 

 

U ledu plovoucího na hladině vody vyčnívá z vody jen asi 1/10 celkového objemu ledu.

 

 Praktický domácí úkol:

- všechny možnosti, jak se těleso bude chovat v kapalině si doma vyzkoušej a přesvědč se o tom, že to funguje : )

 

 

 8.třída: Fyzika

 

- pročti si v učebnici str.115(dole) - 117

- do sešitu si opiš nebo nalep a podtrhej barevně tento zápis :

 

Elektrická energie

 

- značí se: E

- jednotkou je: kWh (kilowatthodina), MWh (megawatthodina)

- měří se: elektroměrem

 

Energie přeměněná elektrickým spotřebičem je:

- tím větší, čím větší proud spotřebičem protéká

- tím větší, čím větší napětí je na spotřebiči

- tím větší, čím déle je spotřebič připojen

 

Množství elektřiny vyrobené v elektrárnách a spotřebované ve spotřebičích je dáno elektrickou energií.

 

Elektrickou energii vypočítáme jako součin elektrického napětí, proudu a doby:

E = U.I.t

 

 

Vypočítej: str. 117/cv. 1, str. 115/cv.1

 

Postup a výsledky pro kontrolu:

117/1

P = U. I = 1 500W

t = 3min = 3 . 60 s = 180 s

E = ? (J)

------------------------------------------------

E = U . I . t = 1 500 . 180 J = 270 000 J = 270 kJ

Konvice odebrala z el. sítě 270 kJ. El. Energie se přeměnila v tepelnou energii.

115/1

U = 4,5 V

R = 100 ohmů

P = ? (W)

------------------------------------------------

P = U . I

I = U/R = 4,5/100 = 0,0045 A

P = U . I = 4,5 . 0,0045 W = 0,02025 W = 20,25 mW

Plochá baterie dodává výkon 20,25 mW.

 

 9. třída: Fyzika

 

- opakovat si učivo fyziky: „ Využití radioaktivity“ - uč.str. 77 + pročítat si nové učivo " Jaderná elektrárna" - uč. str 88-90

- kdo nemá zápis nebo ho nemá dopsaný, opíše si nebo nalepí a barevně podtrhne tento výpis do sešitu:

Jaderná elektrárna

 

V ČR pracují dvě:

- v D ukovanech – má 4 reaktory

- v Temelíně – má 2 reaktory

Produkují 33% elektřiny v ČR (3700MW)

 

Základní části jaderné elektrárny:

Primární okruh obsahuje jaderný reaktor – probíhají zde štěpné řetězové reakce

– vzniká při nich teplo (voda o velké teplotě a přetlaku) a parogenerátor,

v němž se vyvíjí vodní pára, která pohání turbínu spojenou s generátorem el. proudu.

Kontejnment – obrovská ochranná budova s mohutnými stěnami,

kde je celý primární okruh včetně parogenerátoru, je vybaven ventilem s radiačními filtry

 

Sekundární okruh – soubor zařízení, která přeměňují pohybovou energii páry na el. energii.

 - část parogenerátoru, turbína, kondenzátor

 - případně chladící věže a čerpadlo sekundárního okruhu (terciální okruh)

 - nejsou zde jaderná zařízení, ani radioaktivní látky

Kondenzátor - pára zde kondenzuje a vzniklá voda se ochlazuje

Čerpadla - umožňují proudění vody

Chladící věže – ochlazují použitou chladící kapalinu (vodu)

 

Elektrárna je vybavena nouzovými zdroji elektrického napájení – dieselgenerátorová stanice

 

Vyhořelé palivo – je problém, obsahuje radioaktivní zbytky štěpení,

ukládá se v meziskladech v Castorech =  kontejner (hermeticky uzavřený) 

 

 

 

8. třída: Chemie

 

- opiš si nebo vytiskni a podtrhni barevně tento zápis do sešitu:

 

Sulfidy

 

- dvouprvkové sloučeniny síry s kovem

- atom síry má oxidační číslo – II (mínus dva)

- pro psaní vzorců platí stejná pravidla jako pro oxidy

Významné oxidy:

- galenit = sulfid olovnatý PbS – stříbřitě šedý, těžký minerál, na výrobu olova

- sfalerit = sulfid zinečnatý ZnS – hnědo-černý, na výrobu Zn

- pyrit = disulfid železa FeS2 zlatožlutý nerost, hlavně v hnědém uhlí = kočičí zlato

- cinabarit (rumělka červená) = sulfid rtuťnatý HgS, používá se jako malířský pigment (barva červená)

- sulfan = sirovodík H2Sbezbarvý, toxický, hořlavý plyn, zapáchá po zkažených vejcích

Doplň text:

Sulfidy jsou ………………… sloučeniny ……….. s jiným prvkem. Síra v sulfidu má oxidační číslo ….. .

V přírodě se nacházejí jako …………….., ……………., ………….., ……………. a jsou důležité pro výrobu ………….

Ty se pak používají k výrobě ……………, např. ………….. nebo …………. .

 (řešení: dvouprvkové, síry, - II, galenit, sfalerit, pyrit, cinabarit, kovů, slitin, mosazi, pájky(Sn+Pb))

 

 

9. třída: Chemie

 

- opakovat si vzorce a vlastnosti:  arenů, alkoholů, ketonů, karbonylových sloučenin - dle zadání z hodiny na písemnou práci

- přepsat nebo okopírovat a barevně podtrhat tento zápis do sešitu:

 

Karboxylové kyseliny

-obsahují karboxylovou skupinu:

- --COOH

- jde o látky příbuzné alkoholům a aldehydům

- jejich názvy tvoříme přidáním přípony -ová nebo mají název triviální

Kyselina mravenčí = kyselina methanová HCOOH

- bezbarvá, na vzduchu dýmající kapalina

- obsažena ve žlázách uložených v zadečcích mravenců cca 50%kys. mravenčí

 v chloupcích kopřiv, v jedu včel

Použití: ničí bakterie, dezinfekce

Syntetická se použ. k výrobě barviv, v gumárenském prům., v potrav. průmyslu jako E236

Kyselina octová = kyselina ethanová CH3COOH

- bezbarvá kapalina štiplavého zápachu

- je hygroskopická (pohlcuje vzdušnou vlhkost)

- je přirozeným metabolitem v živých organismech, společně s acetylkoenzymem A je jedním z nejdůležitějších meziproduktů buněčného metabolismu sacharidů a tuků

- vzniká kvašením zředěných roztoků ethanolu

- 5-8% roztok se nazývá ocet 

Zředěný vodný roztok kyseliny octové se získává biologickou oxidací ethanolu podle celkové rovnice

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O

Využití: výroba léčiv (acylpirin), kuchyňský ocet, konzervárenství, acetátové hedvábí

Kyselina citronová

- vyskytuje se v citrusových plodech, nezralém ovoci

- využití: konzervační látka E330, dochucovadlo v potravinářství (limonády, džusy, džemy, marmelády), při trasfúzích krve (zabraňuje srážení krve)

 - vyrábí se kvašením cukrů (za využití plísně kropidláku černého)

Kyselina benzoová

- krystalická, sublimující látka

 - použití ke konzervaci (E 210) např. hořčice, nealkoholických nápojů atd., léčivo proti kožním onemocněním

 - je mírně dráždivá (neměly by ji konzumovat děti do 3 let)

- v přírodě se vyskytuje v pryskyřici benzoe ze stromu sumaterská benzoe nebo siamská benzoe (parfémy, kadidla, lékařství),

má vanilkovou vůni a také se vyskytuje v brusinkách

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.týden:

 

 

Práce z fyziky a chemie pro žáky na období od 16.-20.3.2020

 

v průběhu mimořádného uzavření základní školy od 11.3.2020

 

Fyzika

 

6. třída

 

1. Opakování učiva Elektrické vlastnosti látek – uč. str. 55-66

2. Dobrovolný domácí úkol: výroba elektroskopu – dle návodu na www.youtube.cz

 

3. Zápis do sešitu:

 

Elektrické vodiče a nevodiče

Elektrické vodiče – látky, které vedou elektrický náboj

 • mají dostatečné množství volných elektronů

 • příkladem jsou hlavně kovy: zlato, stříbro, měď, hliník

Elektrické nevodiče = izolanty

 • látky, které nevedou elektrický náboj

 • např. umělé hmoty, porcelán, sklo, suché dřevo atd.

Spojíme-li nabité těleso vodivě se zemí, vybije se.

 

7. třída

 

1. Opakování učiva „Hydrostatický tlak a tlaková síla v kapalinách“ - vzorce a výpočty na písemnou práci, dle zadání z hodiny fyziky

 

2. Zápis do sešitu:

 

Archimedův zákon

Archimédés ze Syrakus (287 př. n. l.212 př. n. l.Syrakusy-Sicílie), byl řeckýmatematik,fyzik, filozof, vynálezce aastronom. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších vědců klasickéhostarověku, za největšího matematika své epochy a jednoho z největších matematiků vůbec.

- při koupeli přišel na zákon o vztlaku a nahý pobíhal ulicemi Syrakus a křičel: „Heuréka!“ = Našel jsem to, mám to!

- zasloužil se i o vysvětlení principu páky: „Dejte mi pevný bod ve Vesmíru a já pohnu Zemí.“

-zemřel při obraně Syrakus. Římský voják ho probodl mečem, poté, co Archimédes pronesl „ Muži, neruš mé kruhy“.

Archimedův zákon:

Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno vztlakovou silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině je rovna tíhové síle, která by působila na kapalinu o objemu ponořené části tělesa.

 

3. Naučit se zpaměti Archimedův zákon

4. Zákon je v refrénu písničky:

https://www.youtube.com/results?search_query=%C5%A1imek+a+grossmann+archimed%C5%AFv+z%C3%A1kon

 

8. třída

 

1. pročíst si učebnici str. 113-115

 

2. Zápis do sešitu:

 

Výkon elektrického proudu

Výkon elektrického proudu vypočítáme jako součin napětí na spotřebiči a proudu, který spotřebičem protéká.

Počítáme jej proto podle vzorce P=U.I

 

3. Zapsat si do sešitu dva vzorové příklady (zadání i výpočet) z učebnice ze str. 114 (u symbolu kladívka)

 

4. Projít si tabulky příkladů příkonů různých spotřebičů.

 

9. třída

 

- dle dohody s třídními učiteli se žáci věnují  přípravě na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka

- možno opakovat učivo fyziky: „ Využití radioaktivity“ - uč.str. 77

Doporučení pro volný čas:

1. Scio testy zdarma pro děti v domácí péči:

https://www.scio.cz/?fbclid=IwAR0PNxpHtNo9eRuSzZwMazDdMvYuIiXLjiTiupWKny5EQamedFFS0X4kE1g

2. Interaktivní učebnice Fraus momentálně zdarma na:

https://www.fraus.cz/

 

 

Chemie

8. třída

1. Naučit se zpaměti zakončení přídavných jmen názvů oxidů

1-ný, 2-natý, 3-itý, 4-ičitý, 5-ičný, ečný, 6-ový, 7-istý, 8-ičelý

2. Pročíst v učebnici str. 86-88

3. Zápis do sešitu (opsat nebo nalepit):

Významné oxidy

Oxid siřičitý SO2

 • bezbarvá plynná, ostře zapáchající látka, jedovatá

 • vzniká při hoření síry ve vzduchu S + O2 → SO2,

hořením paliv (hnědé uhlí, nafta, topné oleje

 • je příčinou vzniku kyselých dešťů

Využití: výroba celulózy a papíru ze dřeva, bělení (vlny, bavlny, slámy),

dezinfekce (síření sudů), sklepů, úlů

Oxid dusnatý NO (bezbarvý), oxid dusičitý NO2 (hnědočervený)-jedovatý, leptá

 • vznikají reakcí vzdušného kyslíku a dusíku, činností spalovacích motorů

 • podílí se na vzniku kyselých dešťů, působí škodlivě na organismy

 • využití: výroba kys. dusičné

Oxid uhelnatý CO – bezbarvý, jedovatý plyn

 • vzniká hořením uhlíkatých látek při nedostatku kyslíku nebo reakcí oxidu uhličitého s uhlíkem:

2C + O2 → 2CO

CO2 + C → 2CO

 • složku plynných paliv vyráběných z uhlí – např. svítiplyn

 • hořením oxidu uhelnatého vzniká oxid uhličitý a uvolňuje se teplo:

2CO + O2 → 2 CO2 + teplo

Oxid uhličitý CO2 – plynná, nedýchatelná, bezbarvá látka

 • součástí vzduchu, asi 0,03%

 • vzniká při dýchání organismů a při hoření uhlíkatých látek za dostatečného přístupu kyslíku: C + O2 → CO2

 • použití: chladící zařízení, výroba sody, nápojů, hasících přístrojů

Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) – bílá prášková nebo kusová látka

 • vyrábí se ve vápenkách tepelným rozkladem vápence CaCO3

CaCO3 → CaO + O2

CaO + H2O → Ca (OH)2

Oxid hlinitý Al2O3 (korund), odrůdy – smirek modrý safír, červený rubín

 • vyrábí se z bauxitu

 • použití: výroba porcelánu, zubních cementů, barev, hliníku, brusivo (uměle vyrobený)

Oxid křemičitý SiO2

 • pevná, těžko tavitelná a chemicky stálá látka

 • využití: stavebnictví (malta, beton), sklářství

 

 

9. třída

- po dohodě s třídními učiteli se žáci věnují přípravě na přijímací zkoušky

- opakují si vzorce a vlastnosti:  arenů, alkoholů, ketonů, karbonylových sloučenin - dle zadání z hodiny na písemnou práci

Třídní učitelka 6.B
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.