Vyučující

Vybrat kontakt

Práce na týden od 27. 4. - listujte níže - dějepis 9.tř. - hra na detektivy (očekávám odpovědi), 7. a 8. tř.- dobrovolně (v případě zájmu)

Práce na týden od 4. 5. - dějepis 7.tř (zápis+SP), dějepis 8.tř. (poslat práci p.učitelei), dějepis 9.tř. (zápis + malý matematicko-zeměpisný kvíz - poslat p. učiteli) - listuj níže

Práce na týden od 11. 5. - listujte níže - dějepis 7., 8.tř. - poslání odpovědí na otázk p. Zavřelovi na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz), žáci 9.tř. posílat nemusí, jen zápis a samostatná práce

Práce na týden od 18. 5. - listujte níže - dějepisl 7.tř: zápis a dobrovolný úkol (posílat jen dobrovolný úkol), 8.tř.dějepis: zápis a SP (neposílat), 9.tř. - zápis + SP (poslat na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz),

Práce na týden od 25. 5. - listujte níže - dějepis 7.tř- poslání odpovědí na otázk p. Zavřelovi na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz), žáci 8. a 9.tř. posílat nemusí, jen zápis a samostatná práce

 1. A, 7. B – zápis pro žáky a samostatná práce za předmět Dějepis – 11. 3.(tučné podtrhni)

Téma: Jiří z Poděbrad – „husitský král“ nebo také „král dvojího lidu“ (1.katolíků-10%, 2.kališníků-90%)

 • chybí mu panský původ, je jen šlechtic
 • usiluje o celoevropský mír
 • za toleranci ke kališníkům konflikt s papežem, který proti Jiřímu organizuje křížovou výpravu
 • v čele křížové výpravy uherský král Matyáš Korvín
 • bitva u Vilémova, zde Matyášovo vojsko obklíčeno, Jiří však volí smír, při podání ruky na znamení přátelství však Matyáš odvrací hlavu (nemyslí to upřímně)
 • slib, že Matyáš nebude ohrožovat české země však dlouho nevydržel, na zpáteční cestě do Uher se v Olomouci nechává Matyáš Korvín zvolit českým králem
 • Jiřího věrný sluha Paleček řekl, že král Jiří udělal velkou chybu, když volil smír
 • při přípravě na další válku s Matyášem Korvínem Jiří umírá na „tumor“ (nádor jater)

SP: s. 83 (nejdříve otázky opiš a pak napiš odpovědi celou větou)

1.Jaký smysl měla poselstva, která Jiří vysílá k dalším evropským panovnickým dvorům?

2. Proti komu se měla Evropa sjednotit?

3. Který královnin bratr poselstva vedl?

4. Který cestopis byl ve středověku o těchto cestách vydán? 

Zápis na další týden už je také nachystán a je na tomto listě za devátou třídou!!!

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A – zápis pro žáky a samostatná práce za předmět Dějepis – 11. 3.(tučné podtrhni)

Téma: Revoluční rok 1848 – I.

Dva hlavní důvody revoluce:

 1. zrušení roboty a poddanství
 2. vydání ústavy, která by zaručila osobní svobodu

Jednotlivé revoluce v Evropě:

I. Itálie

 • cíl: sjednocení země (Benátsko a sever země patří dosud Rakousku)
 • osobnost: G. Garibaldi (velitel italských vojsk, který následně předá vládu sardinskému králi z italské dynastie)

II.Francie

 • království bylo na krátký čas vystřídáno republikou (slabá vláda)
 • Napoleonův synovec provedl státní převrat a prohlásil se císařem Napoleonem III. (jeho pokoje jsou vystaveny v pařížské galerii Louvre)

III.Prusko

 • požadavek na vytvoření „Velkého Německa“ byl neúspěšný (zatím)
 • pozvání na sněm do německého města Frankfurt obdržel i známý historik František Palacký, který požadavek německé reprezentace odmítl se slovy: „Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm“ (jasně řekl, že se nechceme stát součástí velkého Německa)

SP: s. 60 (otázky č. 1,2), s. 61 (otázka č. 3)

1. Jak trefně vyjádřil odpor k „Velkoněmeckým plánům“ Karel Havlíček Borovský? „Aj vy Němci, páni …………….. doplň výrok do konce

2. Kterým dvěma státům se revoluce vyhnula?

3. Uveď čtyři hlavní požadavky české petice císaři?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1.  A, 9. B – zápis pro žáky a samostatná práce za předmět Dějepis – 11. nebo 12. 3. (tučné podtrhni)

Téma: Pražské postání – květen 1945

 • vypuklo příliš brzy, sovětské tanky teprve v Berlíně
 • cíl: osvobodit Prahu od fašismu bez pomoci sovětských vojsk (nezdařil se)
 • povstání řídila: „Česká národní rada“ (ČNR)
 • ČNR žádá americkou armádu, která je již v Plzni o vojenskou pomoc, americký generál Patton však nemůže překročit „demarkační linii“ bez souhlasu Stalina, který to odmítá (demarkační linie stanovila, kam až budou evropské území osvobozovat Rusové, a kam až Američané)
 • nejtěžší boje o rozhlas (nabádal obyvatele, aby vojensky Pražany podpořili)
 • vojenská pomoc generála Vlasova (Vlasovci = původně sovětští vojáci, kteří byli Němci zajati a nechali se přemluvit k tomu, aby následně bojovali za Německo, po skončení války je nechal Stalin všechny popravit jako zrádce)
 • dohoda: Němci mohou přes Prahu ustupovat do amerického zajetí

Kapitulace Německa (složení zbraní): 

a) podepsána ve francouzském městě Remeš – 7. 5. 1945 – s Američany

b) podepsána v německém hlavním městě Berlín8. 5. 1945 – se Sovětským Svazem (Ruskem)

SP: s. 69

 1. Který den si připomínáme jako „Den vítězství nad fašismem“?
 2. Proč Rusové nechtěli, aby Prahu osvobodili Američané? (skutečný důvod)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.A, 7.B – dějepis - práce pro týden od 15. do 19. 3. 2020, udělat zápis plus napsat otázky pro samostatnou práci a celou větou odpovědět

Téma: Vláda Jagellonců (1471 – 1526)

 • Jedná se o polsko-litevský rod
 • Tento rod zvolen díky poslední vůli Jiřího z Poděbrad (byl nábožensky tolerantní) 

I. Vladislav Jagellonský – „W“ (jeho podpis – v polštině se Vladislav píše „W“ a je přezdíván „král bene“

 • bene = tento název pochází z latiny a znamená „dobře“ (na většinu otázek odpovídal dobře, tedy ani ano, ani ne – jeho hlavní vlastnost byla „nerozhodnost“)
 • slabá vláda, nechává za sebe vládnout šlechtu – roku 1500 vydává „Vladislavské zřízení zemské“ (šlechta bohatne a král chudne)
 • v době jeho panování došlo k „druhé pražské defenestraci“ = vyhození z oken katolických radních
 • za jeho panování rozmach ve stavitelství:

a) Benedikt Ried (Rejt)

 • architekt chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře
 • architekt Vladislavského sálu na Pražském hradě

b) Matěj Rejsek z Prostějova

 • architekt „Prašné brány“ v Praze

SP: s. 85 (otázka č. 1), s. 86 (otázka č. 2,3), otázky opiš a odpověz celou větou

 1. Jak se projevovala nemoc „dna“ a který panovník touto nemocí trpěl?
 2. Z jaké doby jsou stavby s písmenem „W“,
 3. Z doby „jagellonské“ je i významný malíř Mistr l……………………… o………………… (doplň jeho jméno) 

II.Ludvík Jagellonský („král dítě“)

 • vše v jeho životě bylo předčasné: předčasně se narodil, rostly vousy a pak i šediny
 • aby malinkého Ludvíka udrželi při životě, obkládali ho vnitřnostmi z čerstvě zabitých vepřů
 • za panování Ludvíka silně rostla rozpínavost Turecka (dříve Osmanské řše)

Turecké nebezpečí

 • r. 1453Turci dobývají Konstantinopol (hl. m. Byzantské říše), která tak přestává existovat
 • r. 1526 – vojsko krále Ludvíka Jagellonského je poraženo v bitvě u Moháče (na chorvatsko-uherské hranici), kde Osmané (Turci) vítězí
 • při zoufalém útěku z bitvy Ludvík Jagellonský se musí dostat přes jednu z řek, která je přítokem Dunaje a je: a) zalehnut koněm, b) utopil se v řece
 • příčiny porážky Ludvíka u Moháče:

a)nevyčká příchodu všech posil a vrhá se do boje 

b)nevyčká, až se vojsko před bitvou seřadí 

c)velká turecká přesila

SP: s. 86

 1. Který rod nastoupí roku 1526 po Jagelloncích na český trůn?
 2. Jak dlouho budou následně vládnout v českých zemích?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. A, 8. B – zápis pro žáky a samostatná práce za předmět Dějepis – 16. – 20. 3. 2020 – tučné podtrhni

Téma: Revoluční rok 1848 – II.

IV. Rakousko (v minulém zápise jsou římská I., II. a III. a proto je zde IV.)

 • Požadavky revoluce v Rakousku:
 1. vydání ústavy („konstituce“)
 2. zrušení cenzury
 3. odstoupení kancléře Metternicha
 • císař Ferdinand dobrotivý slíbil požadavky splnit, následně však abdikoval (odstoupil)
 • v Uhrách revoluce potlačena až za pomoci ruského vojska
 • do Prahy svoláno shromáždění slovanských národů žijících v rámci Habsburské monarchie (Slovinci, Chorvati, Poláci, Slováci, ad.)
 • požadavky slovanského sjezdu:
 1. větší samospráva
 2. jazykové zrovnoprávnění (český jazyk – německý jazyk)
 3. zrušení poddanství a roboty (jediný tento požadavek byl rakouskou vládou splněn)
 4. svoboda tisku, shromažďování a vyznání
 • vojsko rakouského generála Windischgratze v Praze svými děly revoluci rychle potlačilo (dav lidu dlažební kostkou zranil ženu rakouského generála, který se následně děly Pražanům pomstil)
 • tresty: Karel Havlíček Borovský vyhnanství (Brixen)

SP: s. 63/úkol č. 4 – z učebnice (přiřaď jméno a pojem, který ke jménu logicky patří)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 9. A, 9. B – zápis pro žáky a samostatná práce za předmět Dějepis – 15. - 19. 3. (tučné podtrhni)

Téma: Tajné zbraně Japonců

S blížícím se koncem války i Japonci bojovali velmi statečně (byli takto vychováváni: buď zvítězí, nebo padnou v boji, ústup nepřipadá v úvahu)

K tomu měli sloužit:

 1. kamikadze = piloti sebevrazi
 • název kamikadze byl odvozen od tajfunu „božský vítr“, který ve 13. století rozehnal mongolskou flotilu směřující proti Japonsku
 1. balóny, které měly nad západní pobřeží USA zanést náklad výbušnin
 2. sebevražedné torpédo: kaiten

(vynechat dva řádky)

Téma: Konec války v Asii a projekt Manhattan (menhetn)

 • americký projekt „Manhattan“ se zabýval výrobou atomové bomby
 • hlavní osobnosti projektu:
 1. Robert Oppenheimer – USA – šéf projektu
 2. Albert Einstein – USA – spolupracovník
 3. Werner von Braun – Něm. – USA ho zlákalo ke spolupráci
 • Útok atomovými bombami:
 • 6. 8. 1945 – svržena atomová bomba na japonské město Hirošima
 • 9. 8. 1945 - svržena atomová bomba na japonské město Nagasaki
 • Názvy atomových bomb:
 1. Little Boy (malý chlapec)
 2. Fat Man (tlouštík)
 • Po výbuchu výše uvedených atomových bomb a poté, co se do války proti Japonsku zapojil i Sovětský Svaz, se Japonsko vzdalo (podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci)
 • 2. 9. 1945 byla kapitulace mezi USA a Japonskem podepsána na bitevní lodi Missouri
 • Řada lidí po útoku atomovými bombami zahynula a mnoho jich zemřelo na různé formy rakoviny (nemoc z ozáření – nejčastěji se jednalo o rakovinu štítné žlázy)

SP: s. 70 (otázka č. 1, 2), s. 71 (otázka č. 3) – z učebnice (otázky opiš a odpověz celou větou)

 1. Kolik států se do druhé světové války zapojilo?
 2. Kolik lidí za druhé světové války zahynulo?
 3. Který světadíl byl škodami postižen nejvíce?
 4. Zkus o atomové bombě najít něco zajímavého (využij internet nebo nalepený obrázek na první stránce v sešitě či v učebnici

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.A,7.B – práce z předmětu dějepis (za 24. 3. 2020)

Odpověz celou větou na následující otázky: odpovědi hledej v sešitě dějepisu, a to v kapitolách Mistr Jan Hus, Husitské války, Husitské bitvy, Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad (v případě, že ti zápis chybí – např. z důvodu nemoci, můžeš využít učebnici od s. 76 do s. 84)

 1. Se kterou osobností jsou spojena tato povolání: rektor na Karlově univerzitě, kazatel v Betlémské kapli?
 2. Co mají společného tato místa: Kozí hrádek, hrad Krakovec
 3. Co mají společného tato tři jména: Prokop Holý, Jan Žižka a Jan Roháč z Dubé?
 4. Která vojska používala na praporcích „kalich“?
 5. Co mají společného názvy: řemdih, sudlice, cep?
 6. Kdo je vyobrazen na největší bronzové soše na Vítkově?
 7. Jaký přídomek obdržel od českých historiků Ladislav Pohrobek?
 8. Jak se označuje čin, kdy došlo k vyhození několika konšelů z oken: První p…………….. d………..
 9. Jaký přídomek obdržel od českých historiků Jiří z Poděbrad? Veber jednu z možností
 10. Který uherský panovník vytáhl do boje proti Jiřímu z Poděbrad?
 11. Jakým úkolem byl králem Jiřím pověřen Lev z Rožmitálu?
 12. K letopočtům přiřaď událost: 6. 7. 1415 - …………………………….., 1424 – bitva u M……………., 1431 – bitva u D…………

7.A,7.B – práce z předmětu dějepis (za 26. 3. 2020)

Odpověz celou větou na následující otázky: odpovědi hledej v sešitě dějepisu, a to v kapitolách Mistr Jan Hus, Husitské války, Husitské bitvy, Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad  (v případě, že ti zápis chybí – např. z důvodu nemoci, můžeš využít učebnici od s. 76 do s. 84)

 1. Uveď, které dvě záležitosti vadili Janu Husovi na chování církve nejvíce?
 2. Co se stalo v Kostnici (v německém jazyce městě Konstanz) na něm.-švýcarské hranici?
 3. Jaký přídomek dostal král Zikmund Lucemburský od českých historiků?
 4. Jaký je rozdíl mezi hákovnicí a houfnicí?
 5. Se kterou bitvou je spojen známý husitský chorál „Ktož sú boží bojovníci“?
 6. Kde padl Prokop Holý?
 7. Doplň známé rčení, které se používá v souvislosti, že se lidem dobře žilo a bylo levno: „Za k……… H……. byla v Čechách za g……….o……………“
 8. Vysvětli, co jsou „Čtyři pražské artikuly“?
 9. Který panovník je označován „král dvojího lidu“?
 10. Jakým neupřímným gestem slíbil Matyáš Korvín Jiřímu z Poděbrad, že nebude ohrožovat české země?
 11. K letopočtům přiřaď událost: 1420 – bitva u S……………, 1420 – bitva na V……………………, 1434 – bitva u L…………………….

Na tyto podobné otázky bude až to situace dovolí opakovací testík.

Také doporučuji sledovat v odpoledních hodinách na ČT 2 předmět dějepis (jsou sice proti naší látce trošku pozadu, ale vzhledem k tomu, že to dávají každý den, tak to brzy doženou)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.A, 8.B – práce z předmětu dějepis (v týdnu od 23. – 27. 3. 2020)

Udělej si zápis a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka

Téma: Evropa ve 2. pol. 19. stol.

I. Viktoriánská Anglie

 • období let 1837 – 1900 = období vlády královny Viktorie (proto „viktoriánské“)
 • Velká Británie – nejsilnější válečné loďstvo
 • největší koloniální velmoc
 • forma vlády = „konstituční monarchie“ (tzn., že moc panovníka je omezena ústavou (ústava=konstituce), skutečnou moc má vláda 

II.Carské Rusko

 • zaostává, ale rozšiřuje své území
 • absolutistická vláda carské rodiny Romanovců (v Rusku se absolutismus označuje jako „samoděržaví“, tedy sám car drží v Rukou veškerou neomezenou moc, Romanovci = poslední ruská carská dynastie)
 • špatné životní podmínky
 • vojenské porážky s turecko-britsko-francouzskou koalicí povedou na počátku 20. stol. k revolucím v Rusku
 • hrůzné fotografie a zprávy z těchto válek posílané telegrafem (přístroj, kterým se zprávy posílaly morseovou abecedou, tedy pomocí teček a čárek) vedly k založení mezinárodní zdravotnické organizace s názvem „Červený kříž“) s cílem pomáhat raněným a nemocným vojákům (do té doby péči o zraněné vojáky nikdo neřešil)

SP: Otázky opiš a celou větou na ně odpověz (odpovědi na otázky č. 1,2 jsou v učebnici na s. 67, na otázku č. 3 na s. 66)

 1. Kdy a kde byl „červený kříž“ založen? Odpověď podtrhni
 2. Uveď čtyři samostatné slovanské státy na Balkánském poloostrově, které vznikly po rozpadu Osmanské říše (Turecka)
 3. Jakou práci dělali Burlaci na Volze?

Také doporučuji sledovat v odpoledních hodinách na ČT 2 předmět dějepis (jsou sice proti naší látce trošku pozadu, ale vzhledem k tomu, že to dávají každý den, tak to brzy doženou)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.A, 9.B – úkol na 24. 3. 2020 – opakování učiva – odpovědi na otázky hledej v sešitě v následujících kapitolách: Operace Overlord, Osvobození Československa (Slovenské národní povstání, Osvobození Čech a Moravy), Smrt Hitlera, Pražské povstání, Tajné zbraně Japonců, Konec války v Asii (Projekt Manhattan) - jak to bude možné, tak na podobné otázky proběhne opakování učiva

Otázky opiš a uveď odpověď (nejlépe celou větou či doplněním)

 1. Operace „Overlord“ je krycí název pro ….................................................. (doplň nejlépe 4 slova)
 2. Které místo (průsmyk) na Slovensku bylo osvobozeno za 2.sv.války jako první ? D………..a nebo také D……………ý p………….k
 3. Den 6. červen 1944 je pro znalce dějepisu den, který se označuje jako „Den ….“
 4. Který německý vojenský představitel, který byl znám již z bojů v severní Africe řídil obranu tzv. „Atlantického valu“ (systému pevností na západní francouzské hranici)?
 5. Uveď místo, kde zemřel Adolf Hitler, a také doplň s kým tuto sebevraždu spáchal?
 6. Označení „kamikadze“ se používá pro …………………………………………. doplň nejlépe tři slova, kde první slovo bude přídavné jméno označující název státu, kde se toto označení používalo
 7. Jak se označoval neúspěšný pokus slovenských představitelů osvobodit se částečně bez pomoci sovětských vojsk a pomoci Rusům vstup na slovenské území skrz Karpaty? S………………… n………………. p…………………
 8. Jaký smysl měla tzv. „demarkační linie“ (jako pomůcku uvedu zkratky názvů měst, kterými procházela: KV – Plz – ČB). Uveď tedy nejen smysl tohoto označení, ale také uveď, o zkratky kterých českých měst se jedná.
 9. Kdo to byli tzv. „vlasovci“, komu zbraněmi pomohli a co s nimi Stalin po válce udělal?
 10. Uveď den, měsíc a rok kapitulace v Evropě: a) s USA – datum: …………………., místo: .R……………, b) se Sovětským Svazem – datum: ………………, místo: B………………..

 

9.A, 9.B – úkol na 26.(9.A), či na 27. 3. (9.B) 2020 – opakování učiva – odpovědi na otázky hledej v sešitě v následujících kapitolách: Operace Overlord, Osvobození Československa (Slovenské národní povstání, Osvobození Čech a Moravy), Smrt Hitlera, Pražské povstání, Tajné zbraně Japonců, Konec války v Asii (Projekt Manhattan)

Otázky opiš a uveď odpověď (nejlépe celou větou či doplněním)

1. Operace „Valkýra“ je krycí název pro …………………………………… upřesni a napiš, kdo tu operaci připravoval (nemusí to být jména)

2. V jaké souvislosti se používá název „Atlantický val“ a kde se tento atlantický val za 2.sv.války nacházel?

3.Vysvětli název „pancéřová pěst“, která byla Němci poprvé použita v bojích o Dukelský průsmyk?

4.Vysvětli význam německého označení „Hitlerjugend“, přelož ho?

5. Jako velitel prvního československého armádního sboru se po bojích o Dukelský průsmyk stal generál, který bude roku 1968 i československým prezidentem. O koho se jedná?

6. Jak chytře přesvědčili spojenci Němce, že vylodění bude probíhat jinde, než se tak skutečně stalo (pomůckou je intenzita bombardování)?

7. Jak se jmenoval pokus osvobodit Prahu od fašismu před ruskými vojsky, který se však nezdařil? P………………. p………………

8. U kterého severomoravského města se odehrála největší tanková bitva na našem území? O které město jde: O……………………a

9.O město Brno mezi Němci a Sověty se bojovalo u města, ležícího JZ od Brna. Každoročně se zde konají v den výročí vzpomínkové akce. O které město jde? O…………………….v

10. a)Uveď den, měsíc a rok kapitulace Japonska: ………………….,b)uveď netradiční místo podpisu mezi představiteli USA a Japonska,c) uveď názvy dvou japonských měst, na která byly svrženy atomové bomby

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. A, 7. B – práce pro žáky v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Žádám žáky, aby mi poslali na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz odpovědi na otázky z minulého týdne, a to následovně: a) žáci 7. A třídy mi napíší první skupinu otázek (které byly uděleny 24. 3.), b) žáci 7. B třídy druhou skupinu otázek (které byly uděleny 26.3.). Je to proto, abych si ověřil, kolik žáků tyto úkoly dělá. 

Přepiš tento zápis do sešitu a tučná slova podtrhni. Pod zápisem bude SP, otázky opiš a odpověz do sešitu celou větou (odpovědi najdeš v učebnici na s. 88)

Téma: Příčiny objevných plaveb

 • 3 hlavní důvody, proč se hledají nové trasy do Asie:
 1. Koření (bylo velmi drahé a vyvažovalo se zlatem),
 2. Turci brání karavanám putovat směrem z Evropy do Asie (rozdílnost v náboženství: Evropa: křesťanství, Turci: islám),
 3. Poptávka po drahých kovech v Evropě (hledají se nová ložiska)

První mořeplavci:

1. Portugalci

 • Bartolomeo Diaz (dosáhl mysu Dobré naděje, který leží na jižním cípu Afriky a zjistil, že do Indie se dá kolem Afriky doplout, pozn. Suezský průplav byl vybudován až na konci 19. stol.)
 • Vasco da Gama (kolem Afriky doplul až do Indie a úspěšně se s nákladem koření vrátil zpět do Evropy)

2. Španělé (plující pod španělskou vlajkou)

 • Kryštof Kolumbus: původně Ital, který chtěl do Indie západním směrem, ale nakonec znovu objevil Ameriku, na což se zapomnělo, že zde kolem roku 1000 již jiný národ byl)
 • Fernao Magalhaes (čti magaljenš): původně Portugalec, který jako první obeplul svět
 • Marco Polo (benátský kupec) – působil v mnoha asijských zemích

SP (otázky opiš a celou větou odpověz):

 1. U kterého panovníka a ve které zemi Marco Polo působil?
 2. Která kniha byla o těchto cestách vydána?
 3. Kdo dosáhl Ameriky asi 500 let před Kolumbem?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. 8. A, 8. B – práce pro žáky v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Žádám žáky, aby mi poslali na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz odpovědi na tyto otázky. Odpovědi najdete ve starších zápisech v sešitě (národní obrození, další historické slohy, první fáze průmyslové revoluce, změny v dopravě a průmyslová revoluce v českých zemích). Je to proto, abych si ověřil, kolik žáků tyto úkoly dělá a mohl práci oklasifikovat. 

K jednotlivým osobnostem přiřaď, co tuto osobnost logicky charakterizuje (využij možnosti níže): práci proveď do 3. 4. – 12.h.

Pro třídu 8.A

 1. L. W. Beethoven, František Křižík, Josef Ressel, František Palacký, Robert Fulton, bratři Montgolfiérové, Jan Perner, Matěj Kopecký, Jan Evangelista Purkyně

Možnosti: Kolesový parník, klasicistní hudební skladatel, elektrifikovaná tramvaj, biolog a autor buněčné teorie, stavitel železničních tratí Olomouc – Praha, horkovzdušný balon, vynálezce lodního šroubu, autor prvních českých dějin, loutkoherec

Pro třídu 8.B

 1. W. A. Mozart, George Stephenson, Jan Evangelista Purkyně, James Watt, bratranci Veverkové, Josef Božek, Josef Kajetán Tyl, Václav Matěj Kramerius, Josef Jungmann

Možnosti: vydavatel prvních českých novin, klasicistní hudební skladatel, vynálezce parního stroje, vynálezce parovozu, vynálezce parní lokomotivy, vynálezci ruchadla, autor divadelní hry Fidlovačka, autor prvního česko-německého slovníku, biolog a autor buněčné teorie

Proveď zápis do sešitu (tučná slova podrthni)

Téma: Sjednocení Itlálie

 • Itálie v polovině 19. Stol. rozdrobena (např. severní části Benátska a Lombardie patří Rakousku)
 • Snaha po sjednocení Itálie: osobnost a národní italský hrdina: G. Garibaldi
 • Po vojenské porážce Rakouska v bitvách u Magenty a Solferina předává Garibaldi vládu sardinskému králi – ten sjednocení Itálie dokončil

SP: tentokrát nebude, ale odpověz, která z uvedených italských provincií v zápise je současnou epidemií zasažena nejvíce? (Benátsko, Lombardie nebo Sardinie), odpověď napiš pouze do sešitu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. 9. A, 9. B – práce pro žáky v týdnu od 30. 3. do 3. 4. 2020

Žádám žáky, aby mi poslali na mail: hynek.zavrel@zsotnice.cz odpovědi na otázky z minulého týdne, a to následovně: a) žáci 9. A třídy mi napíší první skupinu otázek (které byly uděleny za hodinu 24. 3.), b) žáci 9. B třídy mi napíší druhou skupinu otázek (které byly uděleny za 26. nebo 27.3.). Je to proto, abych si ověřil, kolik žáků tyto úkoly dělá. A případně se můžeš na cokoli k tématu zeptat.

Až mi pošleš odpovědi na otázky, udělej si tento následující zápis do sešitu (tučná slova podtrhni) a nezapomeň pod zápisem na SP (využij učebnici na s. 76)

Téma: Důsledky 2. světové války

 • Druhá světová válka vytvořila na mapě světa dvě supervelmoci: a) Sovětský Svaz, b) USA
 • Zástupci tzv. „Velké trojky“ (hlavní představitelé Velké Británie, USA a Sovětského SvazuChurchill, Roosevelt a Stalin)vytvořili nové poválečné hranice
 • Územně se rozšířil hlavně Sovětský Svaz a to následovně:
 1. Podkarpatská Rus (jako daň za osvobození odstoupilo Československo Sovětskému Svazu)
 2. Pobaltské republiky (Litva, Lotyšsko, Estonsko) – obsadil Sovětský Svaz
 3. Prusko (dnes Kaliningradská oblast) – obsazena Sovětským Svazem
 4. Východní část Polska (připojena k Sovětskému Svazu), na západě dostalo Polsko část území Německa
 5. Moldavsko (obsazeno Sovětským Svazem na úkor Rumunska)
 6. Jižní Sachalin a Kurillské ostrovy (získává Sovětský Svaz na Japonsku)
 • Německo i město Berlín rozděleny na 4 okupační zóny, která byla spravována: USA, Velkou Británií, Francií a Sovětským Svazem
 • Velká trojka také odsouhlasila odsun německého obyvatelstvaČeskoslovenska, Polska a Maďarska

SP (využij s. 76 v učebnici), otázky opiš do sešitu a odpověz celou větou

 1. Jak se jmenovala organizace, která měla řešit budoucí konflikty formou jednání a nikoli války?
 2. Kde tato organizace z otázky jedna sídlila?
 3. Bylo Československo mezi zakládajícími členy této organizace uvedené v otázce jedna?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí sedmáci, děkuji všem za přeposlání úkolů, pokud jste je zvládli, tak máte velkou výhodu, že až se do školy vrátíme, budete vědět, co vás čeká. Pokud by mi to chtěl někdo poslat dodatečně, není problém, chápu, že dějepis není úplně TOP předmět

Na týden od 6. 4. posílám zápis a SP, kterou tentokrát neposílejte, jen si ji zapište do sešitu. Tučná slova podle pravítka podtrhněte. Odpovědi na SP najdete na s. 89 v učebnici.

Téma: Kryštof Kolumbus

 • pocházel z italského města Janov
 • peníze na svou vysněnou plavbu a lodě mu poskytla až španělská královna Isabela Kastilská
 • typy lodí, které na svou plavbu použil: karavely, karaky (jednalo se o třístěžňové plachetnice)
 • lodě dostaly názvy: Santa Maria, Pinta, Nina
 • první plavba západním směrem z Evropy přes Atlantský oceán se konala r. 1492
 • cíl: dostat se do Indie západním směrem, místo toho však objevil nový světadíl: název „Nový svět“ se však pro Ameriku neujal, název „Amerika“ dostal tento nový světadíl podle italského mořeplavce Ameriga Vespuci, Amerigova země, tedy Amerika
 • obyvatelé: indiáni (chybně se domníval, že doplul do Indie)
 • poprvé patrně přistál u některého z Bahamských ostrovů
 • důsledek pro místní obyvatelstvo: zotročení, zánik celých civilizací (neštovice, na které indiáni neměli protilátky)

SP: s. 89 (zde hledej odpověď) Otázky nejdřív opiš do sešitu a zkus i odpověď celou větou

 1. Který přístroj používali mořeplavci k určení zeměpisných souřadnic?
 2. Uveď osm nových plodin, které byly přivezeny z Ameriky do Evropy a zakroužkuj tu, která by ti dnes chyběla?
 3. Jak vzniklo pojmenování „brambora“?

--------------------------------------------------------------------------

Milí osmáci, děkuji všem za přeposlání úkolů, pokud jste je zvládli, tak máte velkou výhodu, že až se do školy vrátíme, budete vědět, co vás čeká. Pokud by mi to chtěl někdo poslat dodatečně, není problém, chápu, že dějepis není úplně TOP předmět

Na týden od 6. 4. posílám zápis a SP, kterou tentokrát neposílejte, jen si ji zapište do sešitu. Tučná slova podle pravítka podtrhněte. Odpovědi na SP najdete na s. 65 (otázka č. 1), s. 66 (otázka č. 2)

Téma: Sjednocení Německa

 • hlavní osobnost: Otto von Bismarck (označovaný jako pruský kancléř a železný muž), prosadil vojenský způsob sjednocení
 • zájemci o získání vlády nad rozdrobeným Německem: Rakousko, Prusko, Francie
 • dvě války:
 1. Prusko-rakouská válka
 • rozhodující bitva: rok 1866 u Sadové (Hradce Králové)
 • dva důvody pruského vítězství: a) schopný velitel Bismarck, b)nové pruské pušky, zvané „jehlovky“, rychlejší nabíjení a možná častější palba
 1. Prusko-francouzská válka
 • rozhodující bitva: rok 1870 u Sedanu
 • neschopný velitel francouzských vojsk
 • roku 1871 – z Paříže vyhlášeno „Německé císařství“

SP:

 1. Uveď celkový počet vojáků v bitvě u Sadové a počet padlých Rakušanů? s. 65
 2. Kdo se stal německým císařem a kdo ministerským předsedou Německa? s. 66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí deváťáci, děkuji všem za přeposlání úkolů, pokud jste je zvládli, tak máte velkou výhodu, že až se do školy vrátíme, budete vědět, co vás čeká. Pokud by mi to chtěl někdo poslat dodatečně, není problém, chápu, že dějepis není úplně TOP předmět

Na týden od 6. 4. posílám zápis a SP, kterou tentokrát neposílejte, jen si ji zapište do sešitu. Tučná slova podle pravítka podtrhněte. Odpověď na SP najdete na s. 77 v učebnici

Téma: Norimberské procesy (1945-46)

 • po skončení války se v německém městě Norimberk konaly soudy s nacistickými zločinci
 • vina musela být všem prokázána
 • byli souzeni podle 4 pravidel:
 1. Spiknutí za účelem přípravy agrese
 2. Spáchání agrese
 3. Zločiny proti způsobu vedení války
 4. Zločiny proti lidskosti
 • tresty: smrt oběšením (12 osob), doživotí (2 osoby), 20 let odnětí svobody (2 osoby), 10 let odnětí svobody (1 osoba), nevinen (3 osoby)
 • řada nacistických zločinců uprchla, převážně do Jižní Ameriky, kde se skrývali
 • Izraelská tajná služba „MOSAD“ jim však byla stále na stopě i mnoho let po válce

SP: s 77 Probíhaly podobné procesy i v Japonsku?

Dobrovolně: dokázal by si napsat, proč právě stát Izrael měl největší zájem na dopadení nacistických zločinců? Zkus to

--------------------------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 14. 4. do 18. 4.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr udělej samostatnou práci, odpověď najdeš v učebnici na s. 89

Téma: Fernao Magalhaes (čti magaljenš)

 • jako první, který obeplul svět v letech 1519 – 22
 • Portugalec ve španělských službách
 • podal důkaz, že Země je kulatá (to se ještě nevědělo, že při pólech mírně zploštělá)
 • z pěti lodí, které se vydaly na dalekou plavbu se nakonec vrátila pouze jedna „Victoria“ = vítězství
 • Magalhaes nakonec v oblasti Indonésie zahynul, ale protože již předtím v portugalských službách v Indonésii byl, tak vlastně obeplul svět
 • pojmenoval:
 1. Patagonii (patagónés = noháč, podle vysokých kožešinových bot domorodců)
 2. Ohňovou zemi (ohně domorodců, které viděl při pobřeží)
 3. Magalhaesův (čti magaljenšův) průliv
 4. Tichý oceán (v průběhu plavby nedošlo k žádné bouři)

Téma: Dobytí říše Mayů a Aztéků v Mexiku

 • Španěl Hernando Cortéz
 • Příčiny úspěchu Španělů:
 1. den útoku Španělů se shodoval s příchodem dračího božstva (pušky s doutnáky působily jako dračí oheň)
 2. indiáni neznali střelné zbraně
 3. okolní národy byly znechuceni velkým množstvím obětovaných osob (asi 50.000 obětí za rok)
 4. neštovice(proti této běžné evropské nemoci neměli indiáni protilátky)

SP: s. 89 Odpověz celou větou.

Který astronom označil za střed vesmíru Slunce a jaké byl národnosti?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 8.A a 8.B – práce na týden od 14.4.do 18. 4. 2020

Přepiš zápis do sešitu, tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr odpověz celou větou na tři otázky, které najdeš v učebnici na s. 69

Téma: Spojené státy americké (USA)

 • velká vlna přistěhovalců (za 100 let se so USA přistěhovalo 35 mil. lidí)
 • hlavní lákadlo: dostatek práce, zlatá horečka: a) v Kalifornii, b) na Aljašce (Aljaška původně patřila Rusku, ale USA ji os Ruska výhodně odkoupilo, nikdo tehdy netušil, že se zde najde zlato)
 • noví osadníci (kolonizátoři), hledají nový domov více na západ, následuje konflikt s indiány, kteří zde mají svá loviště
 • bílí osadníci (jak jim říkali indiáni) během několika málo let vybili veškerá stáda bizonů, kteří byli potravou pro indiány po mnoha staletí
 • mezi největší vojenské vítězství indiánů nad bílými patří vítězství u Little Big Horn, kde indiánský kmen Siouxů porazil vojáky generála Castra
 • nakonec indiáni vytlačeni do rezervací, kde je čekal hlad

SP:  na s. 69 najdi odpovědi na dvě následující otázky (odpověz celou větou)

 1. Který „nejlepší“ americký prezident byl v divadle zavražděn?
 2. Jaká místa spojila transkontinentální železnice?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 14. 4. do 18. 4. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr odpověz na otázku. Odpověď najdeš na s. 87 v učebnici.

Téma: Československo po 2. světové válce

 1. Zabavení majetku Němců, zrádců a kolaborantů
 2. Odsun německého obyvatelstva, odehrál se ve dvou vlnách:
 3. Divoký odsun (asi 600 tis. Němců) = pochody smrti, tzn., že německé obyvatelstvo se shromáždilo v určitý den a čas v obci a šli pěšky pod dozorem do Německa či Rakouska (to stejné dělali Němci vězňům na konci války v koncentračních táborech, kdo už nemohl dál, byl zastřelen)
 4. Organizovaný odsun (asi 2,2 mil. Němců) ´= dva vlaky denně směřovaly s německým obyvatelstvem do Německa, kde jeden jel do západního sektoru (území Německa, které osvobodily USA) a druhý do východního sektoru (území, které osvobodil Sovětský Svaz)
 5. Znárodnění podniků (firem) s více jak 500 zaměstnanci
 6. Pozemková reforma = rozdělení půdy po německém obyvatelstvu, které bylo odsunuto (půdu a nemovitosti rozdělovalo ministerstvo zemědělství, tehdy v rukou komunistické strany, které toho pak ve volbách využila)
 7. Měnová reforma – lístkový systém přetrvával až do roku 1953, kdy dochází k tzv. měnové reformě, peníze ze dne na den ztrácí hodnotu a lidi přichází o veškeré úspory
 8. Omezený počet politických stran – v Čechách a na Moravě pouze 4, ve volbách roku 1946 vítězí komunistická strana se 40% získaných hlasů
 9. Marshallův plán (čti maršalův) plán = systém hospodářské pomoci ze strany USA válkou zničené Evropě. Československo nejdříve o hospodářskou pomoc požádalo, ale na nátlak Moskvy a Stalina muselo následně s díky tuto hospodářskou pomoc odmítnout (ve výsledku to byla nakonec 9 mld. dolarů, což byla obrovská částka). Situaci trefně vystihl ministr zahraničí a syn T. G. Masaryka Jan Masaryk, který pronesl: „ Jel jsem do Moskvy jako ministr svobodné země a vracím se jako Stalinův pacholek“

SP: odpověz celou větou na otázku, odpověď najdeš na s. 87 v učebnici

S kým vyjednala naše vláda dovoz obilí v době sucha roku 1947 a co jsme tím promarnili?

-------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 20. 4. do 24. 4.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr je třeba odpovědět na učitelem zadané otázky a poslat je p. Zavřelovi na adresu: hynek.zavrel@zsotnice.cz. V případě, že má někdo problém s PC či připojením na internet, zavolá na tel.č. 724 314 696 v pracovní dny mezi 9.- 16.h.

Téma: Dobytí říše Inků v Peru

 • Dobyvatel: Španěl Francisco Pizzaro (původně pasák vepřů, který to nakonec dotáhl až ke šlechtickému titulu)
 • Jak se mu to povedlo: zajal inckého náčelníka, žádá výkupné za něho ve zlatě (místnost musela být naplněna až po jeho výšku zlatem), při pokusu o útěk nakonec náčelník zabit
 • Machu Picchu (čti makču pikču) = známé incké město, které Inkové vybudovali vysoko v horách a náhle opustili

Téma: Francis Drake (čti drejk)

 • Z piráta to dotáhl až na anglického šlechtice s titulem „sir“
 • Cíl: ukořistit Španělům incké zlato
 • Loď, která vezla možná nejcennější náklad: „Zlatá laň
 • Zlato ukořistil Španělům na moři u přístavu Lima (dnes hlavní město Peru), veškeré španělské lodě zapřáhl do vleku, aby ho nemohli Španělé pronásledovat a na volném moři je ponechal, následně se kolem světa vrátil zpět do Anglie (množství cenností údajně stačilo na roční rozpočet Anglie)

Úkol: Odpověz a pošli p. učiteli odpovědi

 Odpovědi najdeš ve svých zápisech: Vláda Jagellonců ( Vladislav a Ludvík Jagellonský), Turecké nebezpečí, Důvody objevných plaveb, Kryštof Kolumbus, Dobytí říše Mayů a Aztéků, Dobytí říše Inků a Francis Drake. Využij svoje zápisy a samostatné práce, které si průběžně zapisoval. Na odpovědi čekám nejlépe do konce měsíce dubna.

Otázky pro 7.A

 1. Ze kterého státu pocházel rod Jagellonců? (máš dvě možnosti)
 2. Které písmeno bychom našli na stavbách, které vybudoval Vladislav Jagellonský?
 3. Jak se označovalo nařízení vydané roku 1500, které umožnilo, že za panovníka vládla šlechta (jde o trojslovný název)
 4. Ludvík Jagellonský je přezdíván „král d……“
 5. Uveď alespoň dvě příčiny, proč byl poražen Ludvík Jagellonský v bitvě u Moháče?
 6. Santa Maria, Nina a Pinta – co mají společného tyto názvy a kdo jim velel?
 7. Který oceán byl pojmenován při první plavbě kolem světa?
 8. Poznej, kdo jsem:
 9. Jako první jsem doplul k Mysu dobré naděje u jižní Afriky a zjistil jsem, že cesta do Indie je kolem Afriky možná
 10. Jsem první mořeplavec, který v letech 1519-22 obeplul svět
 11. Jsem Španěl, který dobyl říši Mayů a Aztéků n území dnešního Mexika
 12. Jsem benátský kupec, který působil v daleké Číně jako první Evropan
 13. Který rod nastoupil po Jagelloncích v českých zemích?
 14. Německá země Braniborsko dala pojmenování určité známé plodině, které

Otázky pro 7.B

 1. Pro svou nerozhodnost byt král Vladislav Jagellonský přezdíván „král ……………..“
 2. Za Vladislava Jagellonského došlo již k druhému vyhození radních z oken, tomuto činu se říká „druhá p……………..á d…………………e
 3. Které/mu patronu/ce je zasvěcen světoznámý gotický chrám v Kutné Hoře, který navrhl Benedikt Ried?
 4. Jakým způsobem se snažili udržet při životě malého Ludvíka Jagellonského, který se narodil s malou porodní váhou?
 5. Uveď obě možnosti, jak zahynul mladý král Ludvík Jagellonský?
 6. Uveď alespoň dvě místa, které na své plavbě kolem světa pojmenoval F. Magalhaes (čti magaljenš)?
 7. Proti které v Evropě velmi časté a běžné dětské nemoci neměli indiáni protilátky a po tisících na ni umírali?
 8. Poznej, kdo jsem:
 9. Jako první mořeplavec jsem obeplul Afriku a doplul do Indie?
 10. Jsem mořeplavec z italského Janova, který hledal cestu do Indie západním směrem, a i když našel nový světadíl, dlouho si, myslel, že je v Indii
 11. Jsem španělský dobyvatel, který dobyl říši Inků v Peru
 12. Jsem pirát ve službách anglické královny Alžběty I., který ukradl Španělům náklad inckého zlata
 13. Kdo je autorem cestopisu Million?
 14. Mikuláš Koperník považoval za střed vesmíru ……………. (doplň určité těleso)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 20. 4. do 24. 4.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr je třeba odpovědět na učitelem zadané otázky a poslat je p. Zavřelovi na adresu: hynek.zavrel@zsotnice.cz. V případě, že má někdo problém s PC či připojením na internet, zavolá na tel.č. 724 314 696 v pracovní dny mezi 9.- 16.h.

Téma: Válka „sever proti jihu“ ve Spojených státech amerických

 • Důvod války: různý pohled států na otroctví
 • Státy severu se označovaly jako „státy UNIE“
 • Státy jihu se označovaly jako „státy KONFEDERACE“
 • Rozhodující bitva: u Gettysburgu (čti getysberg), vítězí „SEVER“
 • Příčiny vítězství severu: a) státy více průmyslové, tedy bohatší, b) větší počet obyvatel, čili vojáků, c) lépe vyzbrojeni (to souvisí s větším počtem peněz)
 • Reakce jihu po porážce: založení rasistické organizace „Ku-klux-klan“ zaměřené proti novým právům černošského obyvatelstva

SP: odpověď najdeš na s. 69 v učebnici a odpověz celou větou

Jaký dopad mělo vítězství severu na: a) otroctví, b) černošské obyvatele

Úkol: Odpověz a pošli p. učiteli odpovědi

 Odpovědi najdeš ve svých zápisech: Evropa ve 2.pol.19.stol. (Viktoriánská Anglie, Carské Rusko), Sjednocení Itálie a Německa, Spojené státy americké a Válka sever proti jihu, které si průběžně zapisoval. Na odpovědi čekám nejlépe do konce měsíce dubna.

Otázky pro 8.A

 1. Velká Británie je v 19. Století spojena se jménem královny ……………………………….
 2. Jak se jedním slovem označoval způsob absolutistické vlády v Rusku: s………………………..í
 3. Který evropský stát v 19. stol. ovládal světový obchod a měl nejsilnější válečné loďstvo?
 4. Jak se jmenoval italský národní hrdina, který se ve druhé polovině 19. století podílel na sjednocení Itálie
 5. Uveď dva důvody pruského vítězství v bitvě u Sadové nedaleko Hradce Králové?
 6. V bitvě u Sedanu roku 1870 se rozhodlo o vytvoření Německého císařství. Které dva státy se v bitvě u Sedanu střetly?
 7. USA bylo na konci 19.stol.zemí: a) kam se více lidé stěhovalo, b) ze které se lidé spíše stěhovali jinam (je správně a nebo b)
 8. Ve slavné bitvě u Little Big Horn se střetla vojska amerického generála C……………..a s indiánským kmenem S…………….ů
 9. Hlavní příčinou války severu proti jihu bylo o……………………í
 10. Kdo se stal ministerským předsedou Německa po roce 1871? Uveď celé jméno
 11. Který stát utrpěl velkou porážku roku 1866 v bitvě u Sadové (předměstí Hradce Králové)

Odpovědi najdeš ve svých zápisech: Evropa ve 2.pol.19.stol. (Viktoriánská Anglie, Carské Rusko), Sjednocení Itálie a Německa, Spojené státy americké a Válka sever proti jihu, které si průběžně zapisoval. Na odpovědi čekám nejlépe do konce měsíce dubna.

Otázky pro 8.B

 1. Ve Velké Británii se uplatňovala forma vlády, kde moc panovníka je omezena ústavou. Této formě vlády se říká k…………….í m……………e
 2. Která carská dynastie vládla v Rusku od 17. do počátku 20. stol.
 3. Která zdravotnická organizace se inspirovala ve Velké Británii k otevření nové školy pro ošetřovatelky a pečovala o zraněné vojáky?
 4. Který pruský generál a pozdější německý ministerský předseda pomohl Německu (dříve Prusku) k jeho sjednocení?
 5. Které dvě války musely proběhnout, aby mohlo dojít ke sjednocení Německa?
 6. Kde se roku 1866 konala největší bitva na našem území v 19.stol.?
 7. Uveď alespoň jedno ze dvou míst, kde došlo v USA ke tzv. „zlaté horečce“?
 8. Slavná bitva u Gettysburgu byla rozhodující bitvou jedné z válek. Nejdříve uveď které a zakroužkuj, která strana v konfliktu zvítězila?
 9. Která rasistická organizace vznikla v USA po zrušení otroctví a zaměřovala se na protičernošský boj: k….-k……-k……
 10. Který stát prodal Aljašku Spojeným státům americkým?
 11. Který americký prezident byl v divadle zavražděn?

-------------------------------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 20. – 24. 4. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr odpověz na otázku. Odpověď najdeš na s. 88 v učebnici?

Téma: Únor 1948

 • únoru 1948 převzala veškerou moc v Československu „komunistická strana“ (zkratka KSČ označuje komunistická strana Československa)
 • Ministerským předsedou a prezidentem republiky se stal Klement Gottwald (podle tohoto tzv. prvního dělnického prezidenta bylo pojmenováno město Gottwaldov)

Jak k převzetí moci došlo (jak jsme se stali státem řízeným z Moskvy)

 • KSČ má příznivce i v jiných politických stranách a ve správný čas je využije
 • Komunistický ministr vnitra Nosek odvolal nekomunistické velitele policie
 • Odpor jiných tří politických stran (Nosek „onemocněl“)
 • Nekomunističtí ministři zvažují, že odstoupí (tedy podají tzv. „demisi“)
 • Odstoupilo však pouze 12 z 26 ministrů (někteří příznivci KSČ v jiných politických stranách demisi nepodali), nadpoloviční většina zůstala
 • KSČ svolává do Prahy demonstrace členů KSČ, aby prezident Beneš demisi nekomunistických ministrů přijal
 • Prezident Beneš nakonec demisi pod nátlakem davu lidí přijal a KSČ dosazuje na uvolněná ministerská místa své příznivce z ostatních politických stran, kteří následně přestoupí ke KSČ

SP: Kdo byl československým prezidentem v letech 1945-48 a kdo v letech 1948-53?

Odkud byla řízena komunistická strana Československa po druhé světové válce?(dobrovolně)

Které město se určitý čas nazývalo Gottwaldov? Které je to současné město? (dobrovolně)

Co kdyby tento převrat nevyšel, nechal by to Stalin tak (srovnej s rokem 1968)? (dobrovolně)

--------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 27. 4. do 30. 4.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr je třeba odpovědět na učitelem zadanou jednu otázku. Zbývajících šest otázek je dobrovolných a záleží na každém, zda by je chtěl mi poslat.

Téma: Renesance

 • Po slohu románském a gotickém je to již třetí historický stavební sloh
 • Renesance vznikla v Itálii a inspirovala se antikou (tedy starověkým Řeckem a Římem)
 • Centrem renesance je italské město Florencie
 • Hlavní znaky renesančního slohu:
 1. Arkády = to jsou kryté venkovní chodby
 2. Antické sloupy
 3. Sgrafitová výzdoba = vyškrabávaný vzor do dvojvrstvé omítky (nejdříve se nanese tmavší omítka na stěnu, následně se nanese druhá světlejší vrstva omítky, a pak se škrabkou vyškrabává požadovaný vzor
 • Stavba zámků (v době renesanční se přestávají stavět hrady), prvním zámkem u nás byl patrně letohrádek královny Anny někdy zvaný Belvedér, který najdeme v blízkosti Pražského hradu
 • Delší známé české renesanční zámky:
 1. Bučovice (na jižní Moravě)
 2. Telč (v jižních Čechách) – je to památka zapsána na seznamu památek „Unesco“, kam patří nejvýznamnější památky světa
 • U zámků se budují zahrady a parky
 • Nejznámější tři renesanční osobnosti:
 1. Leonardo da Vinci (malíř a“všeuměl“)
 • Autor známého obrazu „Mona Lisa“, který najdeme asi v nejznámějším pařížském muzeu Louvre (čti lúvr)
 1. Sandro Boticelli (malíř)
 • Známý obraz „Zrození Venuše“
 1. Michelangelo (čti mikelandželo) Buonarotti (sochař)
 • Sochaři se snažili věrně zachytit člověka i se všemi svaly, jako v pohyby (náboženská díla se přestávají používat a zobrazují se lidské postavy)

SP: učeb. S. 95

Takovým německým či švýcarským Janem Husem byli tito reformátoři: a) Němec M……………n L……..r, b) Švýcar J ….n K………n. (reformátoři se snažili o nápravu chování církve, reforma=změna)

Otázky pro šikovné žáky, hledej na internetu (v případě správných odpovědí určitě snahu ocením):

 1. Na začátku 20. Století bylo vysoko v horách objeveno v Peru město, které bylo založeno inckou kulturou a z nějakého důvodu později Inky opuštěno. Jak se toto město vysoko v horách nazývá? M…………… P………….
 2. V učivu o starověkém Řecku jste probíraly sloh dórský, iónký a korintský. Ke kterému zvýrazněnému slovu v zápise tato slova nejvíce patří?
 3. Zámek Belvedér postavil jeden z panovníků pro svou ženu, chci vědět, z jakého rodu byl ten panovník a z jakého ta jeho žena (opět se propojily dva panovnické rody)
 4. U Leonarda da Vinci píši, že je to všeuměl, v jakých oborech bádal? (uveď alespoň dva)
 5. Jeden vchod do muzea Louvre v Paříži představuje egyptskou památku, kterou?
 6. Zkus napsat, kam se musíš postavit, aby se dívka Mona Lisa z obrazu v pařížském Louvru na tebe přímo dívala? a) kolmo, tedy čelem, b) zleva, c) zprava, d) odkudkoli

-----------------------------------------------------------------

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 20. 4. do 24. 4.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Tentokrát nic posílat nemusíte, až zase příští týden. Otázky níže jsou dobrovolné, pokud bude mít někdo čas, budu rád, pokud zkusí najít odpověď a pak mi je můžete i poslat ( j to nepovinné)

Téma:  Proměny společnosti ve 2. polovině 19. století

Nové směry:

 1. Marxismus (myšlenky Karla Marxe a B. Engelse) = nechtějí žádné soukromé vlastnictví, továrny, doly, banky, půda – to vš by mělo patřit státu
 2. Anarchismus = neuznává stát, ani zákony (jen ničím neomezená svoboda)
 3. Feminismus = boj za ženská práva, nejradikálnější ženské hnutí byly „sufražetky“ v Anglii, hlavně jim šlo o volební právo žen, které v 2.pol.20.stol.ženy převážně nemělly
 4. Antisemitismus = politika zaměřena proti židovské komunitě (u nás známá aféra Hilsneriáda, kde jeden mladý žid měl zabít mladou dívku a použít její krev k rituálním židovským obřadům. Uznán vinným pod nátlakem veřejného mínění

Otázka pro dívky (8.A, 8.B)

Od kterého roku mají ženy v českých zemích volební právo? (zkuste najít na internetu)

Otázka pro chlapi (8.A, 8.B)

Jak se jmenoval žid, který byl nespravedlivě odsouzen za údajnou vraždu mladé dívky v aféře Hilsneriáda a ve kterém městečku na Vysočině se to stalo? (zkuste najít na internetu)

---------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 27. – 30. 4. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr odpověz na otázky a pošli mi je na: hynek.zavrel@zsotnice.cz

Otázky dobrovolné z minulého týdne:

V letech 1945-48 byl prezidentem opět E. Beneš, v letech 1948-53 K. Gottwald (KSČ)

Komunistická strana byla řízena z Moskvy (tedy po válce Stalinem)

Gottwaldov se po určitý čas jmenoval současný Zlín.

Je těžké říci, co by bylo, kdyby ten převrat komunistické straně nevyšel, ale mám obavy, že když se nebálo Rusko na nás poslat tanky v roce 1968, tak proč by to neudělalo roku 1948. Ale to je jen můj názor.

Zápis:

Téma: Smrt Jana Masaryka

Jan Masaryk byl synem T. G. Masaryka a ministrem zahraničí. Jednoho rána byl nalezen mrtev pod okny své pracovny Černínského paláce, kde sídlí i dnes Ministerstvo zahraničí ČR. Po převzetí moci komunistickou stranou v únoru roku 1948 byl posledním nekomunistickým představitelem ve vládě.

Úkol: Zkus podle následujících bodů napsat mi odpověď, zda to dle tvého názoru byla vražda nebo sebevražda a proč si to myslíš? (dodnes se o to vedou spory a protože vyšetřování bylo ledabylé, nebo možná nikdo pravdu zjistit nepotřeboval, tak jistotu mít nebudeme již asi nikdy)

Jak se to stalo:

 • J. Masaryk padal zády napřed
 • Poloha těla byla relativně daleko (4m) od paty budovy (tedy od zdi budovy)
 • Byl v pyžamu, navíc v pyžamových kalhotách exkrement (píši to proto, aby si se zamyslel/a zda lidé, kteří chtějí odejít ze světa, jsou smířeni s osudem, nebo se bojí, proto ten exkrement)
 • Ruská cigareta v popelníku
 • Ledabylé vyšetřování státní bezpečností

Tvůj názor? Proč si to myslíš?

--------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 4. 5. do 7. 5. 2020

Velká pochvala a pěkná známka pro F. Skaláka, T. Adámkovou a P. Bohdálka, kteří úspěšně vypracovali celý dobrovolný domácí úkol (někteří se alespoň částečně některé otázky pokusily odpovědět, i ty chválím. A nyní odpovědi:

 1. Na začátku 20. století bylo vysoko v horách objeveno v Peru město, které bylo založeno inckou kulturou a z nějakého důvodu později Inky opuštěno. Jak se toto město vysoko v horách nazývá? Macchu Picchu (čti makču pikču) – toto město vysoko v horách Inkové již v minulosti opustili a bylo objeveno čistě náhodou při leteckém nouzovém přistání až na počátku 20. Stol.
 2. V učivu o starověkém Řecku jste probíraly sloh dórský, iónký a korintský. Ke kterému zvýrazněnému slovu v zápise tato slova nejvíce patří? To jsou typy hlavic antických sloupů s různým zdobením
 3. Zámek Belvedér postavil jeden z panovníků pro svou ženu, chci vědět, z jakého rodu byl ten panovník a z jakého ta jeho žena (opět se propojily dva panovnické rody). Propojil se zde rod Habsburský (král Filip) a rod Jagellonský (královna Anna)
 4. U Leonarda da Vinci píši, že je to všeuměl, v jakých oborech bádal? (uveď alespoň dva) Bádal snad ve všem, nejvíce snad fyzika, či konstrukce letadel, ale jakákoli odpověď by byla správná
 5. Jeden vchod do muzea Louvre v Paříži představuje egyptskou památku, kterou? Jde o skleněnou pyramidu, kterou se vchází do pařížského muzea Louvre
 6. Zkus napsat, kam se musíš postavit, aby se dívka Mona Lisa z obrazu v pařížském Louvru na tebe přímo dívala? a) kolmo, tedy čelem, b) zleva, c) zprava, d) odkudkoli

Tato výtvarná technika je taková, že ať se postavíte k obrazu zprava, zleva či kolmo, tak to vypadá, že se na vás Mona Lisa dívá

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr je třeba odpovědět na učitelem zadané tři otázky. Odpovědi najdeš na s. 98 nebo 99 v učebnici. Posílat je tentokrát nemusíš.

Téma: Nástup Habsburků (rok 1526)

 • Po smrti mladého Ludvíka Jagellonského, který zemřel bez dědice, nastoupil na český trůn Ferdinand I. Habsburský (vše české šlechtě přislíbil)
 • Typický obličejový rys Habsburků: a) orlí nos, b) plné rty
 • Velmi schopný král, svůj nárok na českou korunu chytře rozšířil i na své následovníky
 • Využil požáru v Praze, kdy byly ohořelé „Zemské desky“ a při přepisování této knihy zákonů země české nechal do této knihy vepsat slovo „dědičně“ (patrně za malý úplatek písaři)
 • Sňatkem s Annou Jagellonskou propojil opět dva rody: rod Habsburků a Jagellonců
 • Sídlem Habsburků až na jednu výjimku bude Vídeň, zda si zřizuje veškeré centrální úřady, které omezují pravomoc šlechty (tomu se říká „centralizace“)

SP: s. 98 nebo 99 v učebnici (zde hledej odpovědi)

 1. Který nový církevní řád ze Španělska se zaměřoval na získávání nových katolických věřících a návrat protestantů ke katolické víře?
 2. Které tři země tvořily Habsburskou monarchii? (využij s. 98 – schema dole)
 3. Který stát ohrožoval Uhersko? (Uhry=dnešní Maďarsko)
 4. Za Rudolfa II. bylo sídlem Habsburků město? Vzpomeň na film „Císařův pekař“

-----------------------------------------------------------------

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 4. 5. do 7. 5.

Nejdřív odpovědi na dobrovolné úkoly, kterých se sešlo jen několik a pět oceňuji, protože byly správně: Michal Rodr, Petra Jadrná, Denisa Kulhánková, Adéla Pavlasová a Tomáš Podsedník

Od kterého roku mají ženy v českých zemích volební právo? Bylo to se vznikem Československé republiky po roce 1918

Jak se jmenoval žid, který byl nespravedlivě odsouzen za údajnou vraždu mladé dívky v aféře Hilsneriáda a ve kterém městečku na Vysočině se to stalo? Žid se jmenoval Leopold Hilsner a vražda  se stala nedaleko Polné u Jihlavy (někdo napsal dokonce přesný název té vesničky, u které se to stalo) 

Tentokrát bude třeba poslat odpovědi na následující otázky p. učiteli:

Ze s. 77 v učebnici zjisti jména vynálezců (pomocná písmenka snad pomohou):

 1. Parní stroj: JW
 2. Parní lokomotiva: GS
 3. Horkovzdušný balón: bM
 4. Bleskosvod: BF
 5. První kolesový parník: RF
 6. Tepelná konzervace potravin (pasterizace): LP

Ze s. 78 doplň jména vynálezců (pomocná písmenka snad pomohou):

 1. Nafukovací pneumatika: JD
 2. Řiditelná vzducholoď: FZ
 3. Automobil s benzínovým motorem: CB
 4. Telefon: AGB
 5. Automobil s dieselovým motorem: RD
 6. Morseova abeceda: SM
 7. Žárovka, fonograf, mikrofon: TAE

Ze s. 79 doplň jména vynálezců (pomocná písmenka snad pomohou):

 1. Dynamit: AN
 2. Periodická tabulka prvků: DM
 3. Bacil tuberkulózy: RK
 4. Neviditelné paprsky „X“ (při zjišťování zlomenin): WR
 5. Objev radioaktivity: MCS
 6. Čtyři krevní skupiny: JJ

Na správné odpovědi se těším na adrese: hynek.zavrel@zsotnice.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 4. – 7. 5. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr dvě jednoduché otázky, jedna matematická a jedna zeměpisná.  Odpovědi čekám na: hynek.zavrel@zsotnice.cz

Téma: Politické procesy v 50. letech

Po převzetí moci komunistickou stranou v Československu v únoru 1948 následuje:

 1. Likvidace soukromého vlastnictví
 • Majetek určený k podnikání se musel odevzdat státu (můj děda měl autodopravu a nařídili mu tyto vozy umýt a odevzdat na určitém místě)
 • Polnosti (po vzoru Sovětského Svazu) sjednotit a vytvořit „Jednotná zemědělská družstva“ (v Sovětském Svazu se jim říkalo kolchozy), prostě pole odevzdat státu
 1. Stát řídil veškeré hospodářství (nebylo soukromé vlastnictví)
 2. Cenzura na informace (nesmí se kritizovat komunistická strana, která vládne)
 3. Zbrojení – Československá republika se stala hlavním vyzbrojovatelem zemí Varšavské smlouvy (spolupracující se Sovětským Svazem) – výroba zbraní (dnes o brněnské „Zbrojovce“ už ví jen málokdo)
 4. Hospodářství se nedaří, projevuje se odmítnutí americké hospodářské pomoci a vláda přistupuje k měnové reformě roku 1953, kdy ze dne na den přestávají peníze platit a je třeba si je v bance vyměnit za nové podle těchto kritérií: do 300,- směna v poměru 1:5 (za 5,- Kč si dostal 1,- Kč), nad 300,- směna v poměru 1:50 (za 50,- Kč si dostal 1,- Kč)
 • Hodnota věcí a zboží zůstala stejná
 1. Pronásledování odpůrců režimu: bylo nařízeno Stalinema) 
 2. Dr. Milada Horáková – provinila se pouze tím, že byla členkou jiné než komunistické strany – popravena (dokonce A. Einstein, světoznámý fyzik psal dopis československému prezidentovi s prosbou o milost pro p. Horákovou – nepomohlo – Stalin rozhodl)
 3. Gen. Heliodor Píka – účastník odboje proti fašismu v Anglii – popraven (všichni, kdo bojovali proti fašismu na západě, např. letci v Anglii, byli pronásledováni a vězněni, či popraveni)
 4. Rudolf Slánský – člen KSČ – také popraven – Stalin řekl, že když byl v Rusku jeden takový zrádce, tak každá země musí takového jednoho zrádce najít

Úkol:

 • Před několika lety jsem koupil nové auto za 240.000,-Kč. Co by se stalo, kdyby přišla ze dne na den měnová reforma, jak v roce 1953. Kolik by mi z 240.000 po měnové reformě zbylo peněz a zda by se za tyto peníze dalo nové auto koupit?
 • Ke které brněnské nemocnici vede ulice Milady Horákové? Využij internet

-----------------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 11. 5. do 15. 5. 2020

Přepiš oba zápisy do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Na závěr je třeba odpovědět a panu učiteli poslat celkem osm odpovědí na 3 plus 5 otázek, které jsou zadány jako SP.. Odpovědi najdeš na s. 100 - 102. a pošli je na: hynek.zavrel@zsotnice.cz

Téma: Rudolf II.

 • Centrum Habsburské říše za Rudolfa II.: Praha
 • Zavádí opět náboženskou toleranci: „Rudolfův majestát“ – vydaný r. 1609
 • Velký jeho konkurent – bratr Matyáš (zpět přestěhoval centrum říše do Vídně)
 • Rudolf II. Nejvíce podporoval:
 1. Astronomy:

Mikuláš Koperník – za centrum vesmíru jako první považoval správně Slunce (dříve si lidé mysleli, že Slunce se otáčí kolem Země)

Tycho Brahe – dvorní astronom Rudolfa II., ve filmu „Císařův Pekař“ ukazoval rotaci těles kolem Slunce pomocí sklenic, kde jedna obsahovala jed (jeho bratr ho chtěl patrně otrávit, aby mohl vládnout místo něho)

Galileo Galilei – vytvořil první dalekohled

Giordano Bruno – byl dokonce za své názory upálen

 1. Umělce: sochaře, malíře (např. se snažil skoupit všechny obrazy Mony Lisy z představy, že třeba to bude ta pravá) – tyto cenné „Rudolfínské sbírky“ byly ukořistěny švédskými vojsky roku 1648 po obléhání Prahy a následně převezeny do Švédska, kde jsou dnes vystaveny
 2. Alchymisty (šarlatány) – alchymie je považována za vzdálenou předchůdkyni chemie: tito alchymisté hledají elixír života (tedy nesmrtelnosti) nebo kámen mudrců (díky kterému by člověk zmoudřel) a mezi nimi řada těch, kteří toho chtěli využít a obohatit se na úkor krále (dělali, že bádají a přitom brali slušné peníze)

Téma: Stavovské povstání a Bílá hora

 • Další Habsburkové po Rudolfovi nedodržují Rudolfův majestát o náboženské toleranci, to znamená nespokojenost české šlechty
 • Následuje „Třetí pražská defenestrace“ roku 1618, dva místodržící: Vilém Slavata, Jaroslav Bořita a písař Fabricius byli vyhozeni z oken Pražského hradu do hradního příkopu
 • Česká šlechta si volí jiného než Habsburského krále Fridricha Falckého (protože vládl krátce, pouze jednu zimu, dostal přezdívku „zimní král“)
 • Reakce Habsburků po defenestraci a volbě cizího krále: vojenská bitva: 8. 11. 1620 – na místě: Bílá hora (dnes západní okraj Prahy)
 • Špatně placené české vojsko prchá z bitvy, stejně tak, jako Fridrich Falcký
 • Následuje trest pro českou šlechtu: poprava 27 předních účastníků českého odboje (mezi nejznámějšími popravenými: cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic , lékař Jan Jesenius)
 • Hlavy popravených vystaveny na jedné z věží Karlova mostu, aby lid viděl, jak by dopadl odpůrce Habsburků

SP: na s. 100 - 102 najdi odpověď na osm následujících otázek, na které celou větou odpověz do sešitu a odpovědi pošli na: hynek.zavrel@zsotnice.cz

 1. Zdůvodni, proč trpěl Rudolf II. Duševní nemocí?
 2. Kolikrát vyjel Rudolf II. Do vojenské bitvy?
 3. Kteří dva panovníci vládli po Rudolfu II.?
 4. Jak byla početná vojska na Bílé hoře: a) české, b) habsburské
 5. Jak dopadli Slavata a Bořita po pádu z patnácti metrů do hradního příkopu?
 6. Který kat vykonal popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí?
 7. Jak byl početně upraven počet popravených podle výše majetku: a) vysoká šlechta - ? popravených, rytíři - ? popravených, měšťané - ? popravených
 8. a) Na jakém místě v Praze bylo 27 stoupenců odboje popraveno, b) jak je toto místo, kde byli popraveni, označeno dnes

----------------------------------------------

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 11. 5. do 15. 5.

Na správné odpovědi  u SP se těším na adrese: hynek.zavrel@zsotnice.cz

Téma: Nobelova cena

 • Je to významné ocenění, které je udělováno od prvního roku 20. století, tedy od roku 1901
 • Ocenění je udělováno z nadace Alfreda Nobela, vynálezce dynamitu, který se rozhodl, veškerý zisk z tohoto vynálezu, věnovat na vědu a výzkum (uvědomil si, kolik neštěstí tento vynález – dynamit, lidem způsobí)
 • Ocenění nejlepších se uděluje v různých oborech:
 1. Fyzika
 2. Chemie
 3. Literatura
 4. Lékařství

Později i další:

 1. Ekonomie
 2. Mír

Ocenění Češi v minulosti:

 1. Jaroslav Heyrovský – za chemii – roku 1959 – za vynález polarografu (jde o vynález rozkladu barev spektra a jejich přenos na celuloidový pásek, na který se dříve fotografovalo)
 2. Jaroslav Seifert – za literaturu – roku 1984

Někteří Češi byli mezi navrhovanými, ale toto ocenění nakonec nedostali (např. bývalý prezident V. Havel)

SP: odpovědi najdeš na s. 78 – 80 v učebnici. Na správné odpovědi  u SP se těším na adrese: hynek.zavrel@zsotnice.cz

 1. Která žena dostala jako první Nobelovu cenu za fyziku?
 2. Kterého roku byl otevřen Suezský průplav? Na internetu také vyhledej, která opera a kým byla složena ku příležitosti otevření Suezského průplavu?
 3. Který Američan a kterého roku stanul na severním pólu?
 4. Který Nor a kdy stanul člověk poprvé na jižním pólu?
 5. Na s. 81 v učebnici udělej otázku č. 5 (přiřaď, co k sobě patří)

-----------------------------------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 11. 5. do 15.5.

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Odpovědi na SP posílat nemusíš.

Téma: 50. Léta v Československu a studená válka

 • Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka s vozem Tatraplán objeli svět
 • Skautské hnutí nahradila „Pionýrská organizace“ (modrá košile, rudý šátek)
 • Emil Zátopek – 3x prohlášen nejúspěšnějším sportovcem světa (zisk tří zlatých medailí na OH v Helsinkách) – známý atlet a běžec převážně dlouhých tratí
 • Roku 1953 zahájila vysílání Československá televize
 • Začíná tradice organizovaných cvičení „spartakiády“ , místo sokolských sletů
 • Změna ve vedení státu:
 1. Po smrti K. Gottwalda další komunističtí prezidenti: Antonín Zápotocký a Antonín Novotný
 2. Po smrti Stalina převzal vedoucí pozici v Sovětském Svazu (Rusku) N. S. Chruščov (ten poprvé veřejně promluvil o Stalinských zločinech a táborech „gulag“ v Rusku

Téma: Studená válka

Studená válka je termín, který se používá pro soupeření dvou supervelmocí (USA, Sovětský Svaz) v těchto oblastech: a) převaha jaderných zbraní, b) podpora spřátelených zemí v různých konfliktech, c) ve výzkumu vesmíru

 1. Převaha jaderných zbraní
 • Roku 1949 sestrojil jadernou bombu i Sovětský Svaz a začaly závody ve zbrojení (kdo jaderných zbraní vyrobí více)
 • Sovětský Svaz využil špionáže manželů Rosenbergových (ti za to byly v USA popraveni
 1. Podpora spřátelených zemí v různých konfliktech
 • Válka v Korei (1950-53): severní komunistická Korea x proamerická jižní Korea
 • Berlínská krize (1961): letecký most a stavba berlínské zdi
 • Kubánská krize (1962): snaha o umístění sovětských jaderných zbraní na Kubu a nasměrovat je na USA
 • Válka ve Vietnamu (1968-75): severní komunistický Vietnam x proamerický jižní Vietnam
 1. Ve výzkumu vesmíru
 • První živý tvor ve vesmíru – sovětský pejsek Lajka
 • První umělá družice – sovětský Sputnik (roku 1957 – první zvuk z vesmíru: pípání Sputniku
 • První kosmonaut na oběžné dráze: sovětský Jurij Gagarin (1969)
 • Přistání na Měsíci se věnoval americký program „Apollo“, Američan N. Armstrong se poprvé prošel po povrchu Měsíce roku 1969

SP: Odpovědi najdeš na stránkách v učenici uvedené v závorkách

 1. (s. 89) Na vojně sloužili někteří vojáci v praporech, kterým se říkalo „PTP“. Co tato zkratka znamená? Možná si slyšel spíše výraz „černí baroni.
 2. (s. 113) Kterým šesti státům se postupně podařilo získat jaderné zbraně?
 3. (s. 114) Kolik minut strávil Gagarin ve vesmíru?
 4. (s. 114) Je to jen malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. Kdo vyslovil tuto větu?

-----------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 18. 5. do 22. 5. 2020

Přepiš oba zápisy do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Odpovědi tentokrát neposílej, jen pokud by si měl čas, tak pošli odpovědi na dobrovolné otázky, které však musíš hledat na internetu.

Téma: Důsledky Bílé hory

 • Roku 1627 vydávají Habsburkové dokument s názvem Obnovené zřízení zemské, které pro české obyvatelstvo znamená následující:
 1. Dědičný nárok Habsburků na český trůn
 2. Absolutismus = veškerá moc nad lidem v rukou habsburského panovníka
 3. Jediné povolené náboženství: katolické (nekatolíci museli buď přestoupit na katolickou víru, a pokud nechtěli, museli odejít z Čech – to čekalo například i učitele národů Jana Ámose Komenského)
 4. Jazyková rovnoprávnost českého a německého jazyka

Téma: Vojáci třicetileté války(1618 – 48)

 1. Mušketýři (podle dlouhé pušky, zvané mušketa)
 2. Pikenýři (podle dlouhého kopí zvaného píka)
 3. Kyrysníci (kyrys = plát brnění, který kryl přední část těla)

Nejvýznamnější habsburský vojevůdce: Albrecht z Valdštejna, postavil vlastní armádu, kterou Habsburkové potřebovali a za to obdržel některá panství v Čechách (Jičínsko, Frýdlantsko)

Pro Habsburky se nakonec stal příliš mocný a nebezpečný, tak se rozhodli ho nechat zabít, stalo se tak roku 1634 v Chebu (jeho vražda byla však úplně zbytečná, spíš mu ušetřili trápení, protože trpěl tehdy velmi častou pohlavní nemocí, na kterou zemřela řada vojáků

Dobrovolný úkol (hledej na internetu)

 1. Jakou pohlavní chorobou, která sužovala řadu vojáků v tehdejší době, trpěl nejznámější habsburský vojevůdce Albrecht z Valdštejna?
 2. Kde v cizině nakonec zemřel Jan Ámos Komenský a komu ten hrob dnes patří?
 3. Hlavním panstvím Albrechta z Valdštejna byl Jičín. Která pohádková postava z večerníčků má v Jičíně svou ševcovskou dílnu a v jakém stavebním slohu je díky Albrechtovi z Valdštejna postaveno nádherné renesanční náměstí?

-------------------------------------------------

 

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 18. 5. do 22. 5.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka, na závěr udělej SP (pouze dvě otázky, které neposílej)

Téma: Rakousko za Františka Josefa I. (1848 – 1916)

 • Za mladého Františka Josefa I. (v době nástupu na trůn mu bylo 18 let) řídil rakouskou politiku ministr vnitra Alexandr Bach, proto se době po roku 1848 říká doba Bachova absolutismu, která znamenala:
 1. Pronásledování odpůrců vlády (např. Karel Havlíček Borovský skončil ve vyhnanství)
 2. Cenzura (kontrola, co se píše v novinách, či jiných tiskovinách)
 3. Zákaz vlastenecké činnosti (např. vlasteneckých spolků)
 • Roku 1861 se Rakouské císařství mění z absolutistické na „konstituční monarchii“ (poradním orgánem se stává „říšská rada“ s volenými zástupci
 • Volební právo má jen 6 % obyvatelstva (volit mohou: jen muži, 24 let a starší, musí vlastnit nějaký majetek a odvádět daně )
 • Obnova spolků po vydání konstituce: například:
 1. Tělovýchovný spolek „Sokol“ založený roku 1862 Miroslavem Tyršem
 2. Pěvecký spolek „Hlahol
 3. Umělecký spolek „Umělecká beseda“

Rakousko-uherské vyrovnání („dualismus“)

 • Znamenal vznik Rakouska-Uherska roku 1867 (duální=dva, tedy Rakousko, Uhersko)
 • Někdy se pro Rakousko – Uhersko také používá název: Předlitavsko-Zalitavsko (podle řeky Litavy)
 • Po porážce v prusko-rakouské válce uherská část říše získává částečnou nezávislost
 • Společné zůstává pro R-U: a) panovník, b) armáda, c) zahraniční politika
 • Reakce Čechů – nespokojenost:
 1. Odchod našich poslanců z vídeňské říšské rady (tím však ničeho nedosáhli)
 2. Tábory lidu“ = vlastenecké projevy na posvátných českých kopcích

SP: odpověz celou větou a odpovědi na tyto dvě otázky najdeš na s. 85

 1. Uveď dva drobné ústupky rakouské vlády vůči Čechům?
 2. Kdy byl položen základní kámen ke stavbě Národního divadla?

----------------------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 18. 5. do 22. 5. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Odpovědi na SP pošli na: hynek.zavrel@zsotnice.cz (je to velmi lehké a nezabere mnoho času)

Téma: Železná opona

Termín „železná opona“ poprvé použil britský ministerský předseda W. Churchill (čti čerčil) a označil tím nepropustné rozdělení Evropy.  Tvořily ho: ostnatý drát, elektrické ohradníky, zeď či další různé zátarasy (to vše, aby lidé neutíkali do západoevropských států)

Problém: Berlín (toto město leželo uprostřed sovětského sektoru, proto mohli do určitého času lidé odcházet volně na západ

Rozdělení Berlína:

 1. USA – sektor „Západní Berlín“
 2. Sovětský Svaz – sektor „Východní Berlín“

Jak to udělat, aby lidé neodcházeli hromadně do bohatšího Západního Berlína:

 1. Řešení č. 1: Sovětský Svaz zablokoval přístupové cesty do Západního Berlína (domnívali se, že z důvodu nedostatku potravin dojde k odporu proti USA a Sovětský Svaz pak celé město obsadí a lidem vše dodají, to však nevyšlo, protože USA dokázalo vše dopravit letecky a lidé nepocítili, že by byl nějaký nedostatek – jednalo se o tzv. „letecký most“) – to Rusům nevyšlo
 2. Řešení č. 2: roku 1961 nechal Sovětský Svaz vybudovat uprostřed města tzv. „Berlínskou zeď“, která na 30 let rozdělila město (i pak se mnoho lidí pokoušelo utéci na západ a řada z nich přitom zahynula)

Odpovědi na SP pošli na: hynek.zavrel@zsotnice.cz (je to velmi lehké a nezabere mnoho času)

SP (odpověz na otázky níže, odpovědi hledej na s. 95 a 79 v učebnici

 1. Kolik lidí v letech 1945 – 1961 uprchlo přes Západní Berlín na západ?
 2. Uveď délku a výšku „berlínské zdi“?
 3. Jak se nazývaly dnes už neexistující dva státy Německa, které vznikly po roce 1949 po zrušení okupačních zón? (zkratky: SRN a NDR)
 4. Jak se nazývala vojenská organizace, která vznikla roku 1949 v New Yorku a jejichž zakládajícími členy byly USA a Kanada?
 5. Co říkáš na to, že ze dne na den vyrostla roku 1961 v Berlíně zeď, která na třicet let rozdělila město na dvě neprostupné části a lidé se pak třicet let neviděli (s prarodiči, kamarády, atp.)

-----------------------------------------------------------------

Pro žáky 7.A, 7.B – práce v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2020

Přepiš o zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka. Poté odpověz na 13 otázek, které následně pošli p. učiteli na adresu: hynek.zavrel@zsotnice.cz (prvních 13 otázek bude pro 7.A, druhých 13 otázek pro 7.B). Na odpovědi čekám do konce týdne.

Téma: Bitvy třicetileté války

 • R. 1618třetí pražská defenestrace (vyhození z oken)
 • R. 1620 – Habsburkové poráží české vojsko na Bílé hoře
 • R. 1645 – díky špatné morálce habsburského vojska Švédové vítězí v bitvě u Jankova (jižně od Prahy) a postupují na Moravu a k Vídni
 • R. 1645 dojde k známému tříměsíčnímu obléhání Brna Švédy, které díky statečné obraně brněnských obyvatel umožnilo Brnu, stát se centrem Moravy
 • Důvody, proč se Brno Švédům roku 1645 ubránilo:
 1. Špatné počasí pro obléhající Švédy (stále prší)
 2. Schopný velitel francouzského původu, který velel obráncům Brna a znal švédskou taktiku boje (dnes pohřben v kostele sv. Jakuba nedaleko nám. Svobody)
 3. Podzemní chodby, které umožnily obráncům dopravu zásob a podnikání rychlých výpadů proti Švédům
 4. Zazvonění poledne na Petrově v 11.. h. – následně švédská vojska ustupují ku Praze s nepořízenou a Vídeň tak díky statečnosti brněnské posádky zůstala uchráněna a Brno se stalo centrem Moravy (i dnes se na Petrově zvoní poledne v 11.h)
 • R. 1648 obléhání Prahy Švédy – byl dobyt lstí levý břeh Vltavy i s Pražským hradem, cenné sbírky z doby Rudolfa II. dnes ve švédském muzeu ve Stockholmu
 • Konec třicetileté války: „vestfálský mír“ – uzavřen roku 1648

Úkol: Odpověz na 14 otázek, které následně pošli p. učiteli na adresu: hynek.zavrel@zsotnice.cz (prvních 14 otázek bude pro 7.A, druhých 13 otázek pro 7.B). Na odpovědi čekám do konce týdne.

Téma opakovací práce: Renesance a nástup Habsburků (odpovědi hledej v minulých zápisech)

Otázky pro třídu 7.A

 1.  Ve kterém státě vznikla renesance?
 2.  Kryté venkovní balkónové chodby (znak renesance) se označují a………………..y
 3.  Mezi nejznámější renesanční sochaře patří Ital M…………. B………………….. (doplň)
 4.  Které dva typické obličejové rysy nosili rakouští Habsburkové?
 5.  Jak se jmenoval dokument vydaný Rudolfem II., který se týkal náboženské tolerance? RM
 6.  Který astronom patrně vyřkl jako první, že středem vesmíru je Slunce? MK
 7.  Co mají společného tato tři jména: V. Slavata, J. Bořita, Fabricius ?
 8.  Který kat vykonal popravu na Staroměstském náměstí v Praze roku 1621?
 9.  Uveď celkový počet popravených na Staroměstském náměstí roku 1621?
 10.  Který dokument z roku 1627 umožnil Habsburkům neomezeně a dědičně vládnout v českých zemích? OZZ
 11. Vojáci z doby třicetileté války, kteří bojovali s dlouhými puškami, se označují: m……………….i
 12. Který učitel národů musel jako nekatolík opustit české země a je pohřben v nizozemském Naardenu?
 13. Který mír ukončil třicetiletou válku?
 14. Uveď významnou událost k těmto letopočtům: a) 1618, b) 1620, c) 1645

Otázky pro třídu 7. B

 1. Kdo je autorem známého obrazu Mona Lisa? LdV
 1. Vyškrabávaný vzor do dvojvrstvé omítky se označuje jako s…………………..o
 1. Uveď nejstarší renesanční zámek v Praze, který postavil Ferdinand Habsburský pro Annu Jagellonskou, které bylo na studených hradech pořád zima?
 1. Která města si zvolili za svá hlavní sídla: a) Rudolf II., b) Ferdinand I. Habsburský
 1. Jak se jmenoval bratr Rudolfa II., který ho nakonec připravil o vládu?
 1. Který astronom vytvořil první dalekohled? GG
 1. Jak se dvěma slovy označuje Fridrich Falcký, který vládl u nás jen část roku 1618? Zk
 1. Kde se nedaleko západního okraje Prahy odehrála rozhodující bitva mezi vojskem české šlechty a Habsburky?
 1. Co mají společného jména: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius? Oba spojuje stejný osud, jaký?
 1. Jak je místo popravy dvaceti sedmi českých pánů dnes v dlažbě označeno?
 1. Jak se označovali vojáci třicetileté války s dlouhým kopím? P…………..i
 1. Který habsburský vojevůdce dostal za své vojenské služby panství Jičín a Frýdlant? AzV
 1. V kolik hodin se zvoní poledne na brněnském kostele Petrov?
 1. Uveď významnou událost k těmto letopočtům: a) 1609, b) 1627, c) 1648

-------------------------------------------------------------------------------------

Pro žáky 8.A, 8.B – práce v týdnu od 25. 5. do 29. 5.

Přepiš zápis do sešitu a tučná slova podtrhni podle pravítka, na závěr udělej SP (pouze dvě otázky, které neposílej)

Téma: Osobní život císaře Františka Josefa I.

 • Císařem se stal v 18 letech (1848 – 1916)
 • Velký „puntičkář“ – vzorně se věnoval vladařským povinnostem
 • konzervativní“ – málo pokrokový, těžko přijímal jakékoli změny
 • Záliba: sběratel vojenských uniforem všech států Evropy
 • Jeho žena: Alžběta Bavorská (spíše známá pod přezdívkou „Sissi“ , původně si měl vzít její starší sestru, ale prosadil si svou)
 • Napjaté vztahy mezi Alžbětou a matkou císaře (Alžběta odmítá jíst v bílých rukavičkách, které hodí matce císaře do obličeje)
 • Zdravotní problémy Alžběty: a) tuberkulóza (plicní choroba – vyléčila se), b) anorexie (tehdy neznámá, extrémní dieta, aby si udržela váhu)
 • 4 těžké rány osudu pro císaře:
 1. Alžběta (Sissi)probodnuta ostrým pilníkem italským anarchistou ve švýcarské Ženevě
 2. Jediný syn Alžběty a císaře Františka Josefa I.: arcivévoda Rudolf – sebevražda se svou milenkou na jednom rakouském zámečku
 3. Bratr císaře: Maxmilián – přijal uvolněnou korunu mexického císaře – následně došlo k republikánské revoluci a Maxmilián popraven
 4. František Ferdinand dEste (císařův synovec a následník trůnu) – zastřelen v Sarajevu roku 1914 i se svou ženou Žofií Chotkovou, která byla českého původu a žili spolu na zámku Konopiště nedaleko Benešova), atentátník vězněn v Terezíně

SP: odpověz celou větou a odpovědi na tyto dvě otázky najdeš na s. 101 a 99 v učebnici (otázky tentokrát neposílej)

 1. a) Jaké byl národnosti atentátník, který spáchal sarajevský atentát, b) jak se jmenoval ,         c) kolik mu bylo let v době atentátu, d) odpykal si celý trest?
 2. Které dva státy připojilo Rakousko roku 1908 ke svému území?

-----------------------------------------------

Práce pro žáky 9.A a 9.B na týden od 25. 5. do 29. 5. 2020

Opiš zápis do sešitu a zvýrazněná slova podtrhni podle pravítka. Odpovědi  na SP napiš do sešitu, ale neposílej

Téma: Konflikty studené války

 1. Válka v Korei (1950-53)
 • Severní Korea: prosovětská (proruská)
 • Jižní Korea: proamerická
 • Severní Korea se souhlasem Stalina a s podporou sovětských zbraní napadla Jižní Koreu
 • Reakce USA: námořní výsadek v týlu severokorejské armády, kterou USA zatlačilo až k čínské hranici (možná až těsně k ní – o tom se vedou dnes spory)
 • Čína se tím cítí ohrožená a posílá 500.000 vojáků, kteří zatlačují jednotky USA a Jižní Koree zpět na 38. rovnoběžku
 • Hranice i dnes na 38.rovnoběžce a velmi střežena (bylo dohodnuto pouze příměří a dosud nebyla podepsána mírová smlouva
 • 2. Kubánská krize (1962)
 • Sovětský Svaz dovezl jaderné rakety na Kubu do blízkosti USA, které se tím cítí ohroženo
 • USA tajně posílají noční výpad svých vojáků ve snaze rakety zničit – neúspěch (byli velmi rychle odhaleni)
 • Nakonec schůzka: a) Chruščov (za Sovětský Svaz), b) J. F. Kennedy (za USA), kde se oba státníci dohodli, že Sovětský Svaz odveze rakety z Kuby  a USA stáhne rakety z Turecka a nikdy Kubu více nenapadne
 • Rodina Castro vládne na Kubě i dnes a spolupracuje se Sovětským Svazem
 • 3. Válka ve Vietnamu (1965-75)
 • Severní Vietnam (prosovětský)
 • Jižní Vietnam (proamerický)
 • Útok začala armáda Severního Vietnamu („Vietkong“- vůdce: Ho Či Min) na jih
 • Zapojení USA do války
 • Pro zásobování severokorejské armády hrála důležitou roli zásobovací trasa s názvem: „Ho či minova stezka“
 • Přes velkou technickou převahu zde USA neuspěly a sami Američané donutili svou vládu vojáky odvolat (až 500.000 amerických vojáků)
 • Roku 1975 Vietnam sjednocen pod komunistickou správou Severního Vietnamu
 • 4. Války na Blízkém Východě
 • Izrael (podporován USA) – vždy z důvodu technické převahy ve všech konfliktech zvítězil a udržel svou převahu
 • Palestina (podpora Sovětského Svazu)
 • 5. Invaze Sovětského Svazu do Afgánistánu roku 1979 (pro Sovětský Svaz neúspěch) – reakce USA: odmítlo své sportovce vyslat na olympijské hry roku 1980 do Moskvy, reakce Sovětského Svazu: bojkot sovětských sportovců na OH roku 1984 v USA

SP (odpověz na otázky níže, odpovědi hledej na s. 96 a 97 v učebnici):

 1. Kterého roku američtí vojáci Vietnam opustili?
 2. Kterého roku byl vyhlášen židovský stát Izrael?
 3. Kterého roku opustily sovětské jednotky Afgánistán?
 4. (jen pro znalce-hledej n internetu) Jak se jmenuje známá americká základna na Kubě, proslulá svým obávaným vězením, kterou USA nedávno museli uzavřít, když se v televizi objevily záběry mučení vězněných osob
Ředitel školy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.