Vyučující

Vybrat kontakt
-----------------
1. 6. - 5. 6. 2020
-----------------
 
9. A
Mluvnice
Slovanské jazyky-opakování
 
 
UČ, str. 94-95
Zápis gramatiky ze str. 90: a) slovanské jazyky, str. 96 c) útvary českého jazyka
 
 
Písemně do šk. sešitu: PS, str. 50, cv. 3 přepiš bez chyby
Dobrovolně: doplňovačka-PS, str. 51, cv. 3
 
 
 
Literatura
 
Metafora a metonymie
 
 
Sloh
 
 
Mediální výchova - MQtester (1.,2.,3. úroveň) Jak jsi na tom?
 
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
 
Útvary českého jazyka a jazyková kultura
 
 
UČ str. 90-92
Zápis ze str. 90: Rozdělení slovanských jazyků+str.91 cv.1 a)
 
Písemně do šk. sešitu: UČ, str. 92, cv. 4
 
Literatura
 
Teorie literatury 
 
 
Sloh
 
 
Mediální výchova: Co je cennější - soukromí, nebo popularita?
 
 
------------------
25. 5. - 29. 5. 2020
------------------
 
9. A
Mluvnice
Zvuková stránka jazyka III.
UČ, str. 90
Zápis gramatiky ze str. 90: Větný přízvuk, větná melodie
Písemně do šk. sešitu: PS, str. 46, cv. 3 a)-g):přepiš bez chyby
Dobrovolně: hrátky se slovy-PS, str. 49, cv. 20a), b)
Literatura
Teorie literatury - opakování nejen k přijímacím zkouškám
Sloh
 
Mediální výchova: Co je cennější - soukromí, nebo popularita?
 
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
Slovanské jazyky
UČ, str. 87 - 89, PS, str. 50, cv. 4
Zápis ze str. 87: Rozdělení slovanských jazyků
Písemně do šk. sešitu: UČ, str. 89, cv. 3
Dobrovolně: UČ, str. 89, cv. 4
 
Opakuj druhy vět vedlejších a významové poměry mezi větami hlavními:
Literatura
Metafora a metonymie
- zápis do literárního sešitu dle:
 
Sloh
 
Mediální výchova - MQtester (1.,2.,3. úroveň) Jak jsi na tom?
(Centropen balíček za napsané dojmy ze zhlédnutého filmu zaslouženě získávají:
T. R., O. P., T. K.)
-----------------
18. 5. - 22. 5. 2020
-----------------
 
9. A
Mluvnice
Zvuková stránka jazyka II.
UČ str. 90
Zápis gramatiky ze str. 90: Slovní přízvuk
Literatura
Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy:
Po zhlédnutí dokumentu napiš, co tě zaujalo, překvapilo. Ze zaslaných dojmů získají tři z vás odměnu od firmy Centropen.
Sloh
 
Mediální výchova
 
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
 Spojovací výrazy v souvětí II.
UČ str. 80-82
Zápis gramatiky ze str. 82
Písemně do šk. sešitu: UČ str. 76, cv. 1a), str. 80, cv.12-vyber si pět grafů a dle nich napiš souvětí
Literatura
Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy:
Po zhlédnutí dokumentu napiš, co tě zaujalo, překvapilo. Ze zaslaných dojmů získají tři z vás odměnu od firmy Centropen.
Sloh
Mediální výchova
----------------
11. 5. - 15. 5. 2020
----------------
 
9. A
Mluvnice
Zvuková stránka jazyka I.
UČ str. 87-89
Zápis gramatiky ze str. 81: Soustava českých hlásek, ze str. 88: Styly výslovnosti, spodoba znělosti
Literatura
Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy:
Po zhlédnutí dokumentu napiš, co tě zaujalo, překvapilo. Ze zaslaných dojmů získají tři z vás odměnu od firmy Centropen.
Sloh 
 
Mediální výchova
 
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
Spojovací výrazy v souvětí II.
UČ str. 78-79
Zápis gramatiky ze str. 79
Písemně do šk. sešitu: UČ str. 81, cv. 14
Literatura
Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy:
Po zhlédnutí dokumentu napiš, co tě zaujalo, překvapilo. Ze zaslaných dojmů získají tři z vás odměnu od firmy Centropen.
Sloh
Mediální výchova
---------------
4. 5. - 7. 5. 2020
---------------
 
9. A
Mluvnice
  
Přívlastek, doplněk
UČ, str. 61-62
Zápis gramatiky ze str. 61: Přívlastek těsný a volný, ze str. 62: Doplněk 
Písemně do šk. sešitu: PS, str. 34, cv. 6, 8, 10-15
Dobrovolně: PS, str. 34, cv. 7a)
Pokud jste již vyzkoušeli všechna zadání přijímacích zkoušek z Čj na:
  
Literatura, sloh
- pokračuj v pravidelné četbě knihy oblíbeného žánru, v psaní deníku
- kdo nestihl napsat zadané úkoly z minulých týdnů, napíše a pošle tento týden
(Distanční výuka a já. Proslov k příležitosti ukončení 9. ročníku.)
---------------------------------------------
8. A
 
Mluvnice
  
Spojovací výrazy v souvětí I.
UČ str. 76-77
Zápis gramatiky ze str. 76
Písemně do šk. sešitu: UČ str. 76, cv. 1a), cv. 2
Dobrovolně: str. 77, cv. 3a): vyber tři spojky spojky podřadicí, tři spojky souřadicí, jedno zájmeno a jedno příslovce, graf nekresli.
Literatura, sloh
- pokračuj v pravidelné četbě knihy oblíbeného žánru, v psaní deníku
- kdo nestihl napsat zadané úkoly z minulých týdnů, napíše a pošle tento týden
(Moje rozečtená kniha. Mé nejoblíbenější počasí.)
--------------------------------------------- 
 ------------
1. 5. 2020
------------
9. A, 8. A 
Pátrání po nevyjasněných záhadách v životě básníka Karla Hynka Máchy:
Po zhlédnutí dokumentu napiš, co tě zaujalo, překvapilo. Ze zaslaných dojmů získají tři z vás odměnu od firmy Centropen.
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
27. 4. - 30. 4. 2020
------------------
 
9. A
Mluvnice
Pravopis III. (opakování) 

Zápis: UČ. str. 84-85 (zapiš detailně, zvýrazni tučné písmo a vždy barevně počáteční velké písmeno u vlastních jmen a názvů dle pravidel)
Písemně do šk. sešitu: str. 86, cv. 2, 3
Dobrovolně: str. 86, cv. 1 
Pokud jste již vyzkoušeli všechna zadání přijímacích zkoušek z Čj na:
Literatura, sloh
- pokračuj v pravidelné četbě knihy oblíbeného žánru, v psaní deníku
- kdo nestihl napsat zadané úkoly z minulých týdnů, napíše a pošle tento týden
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
Pravopis III. (opakování)
UČ str. 39, str. 40
Písemně do šk. sešitu: UČ str. 39, cv. 8, str. 40, cv. 11, 12
Dobrovolně: str. 39, cv. 10. str. 40, cv. 14
  
Literatura, sloh
- pokračuj v pravidelné četbě knihy oblíbeného žánru, v psaní deníku
- kdo nestihl napsat zadané úkoly z minulých týdnů, napíše a pošle tento týden
 -----------------
20. 4. - 24. 4. 2020
------------------
9. A
Mluvnice
Samostatný VČ, oslovení, vsuvka, věta neúplná 
Zápis: UČ. str. 75
Písemně do šk. sešitu: str. 81, cv. 9, 10
Dobrovolně: str. 81, cv. 7 
Pokud jste již vyzkoušeli všechna zadání přijímacích zkoušek z Čj na:
Sloh
Proslov
UČ. str. 122-123
Zápis dle str. 122
Úkol: Proslov k příležitosti ukončení 9. ročníku-promysli, napiš a navrhni řečníka
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
Souvětí souřadné a podřadné 
Zápis: UČ - gramatika str. 68
Písemně do šk. sešitu: str. 70, cv. 7 přepiš bez chyby, dále 7b), c), d), e)
Dobrovolně: str. 69, cv. 5a)
Sloh
Subjektivně zabarvený popis
UČ str. 108-112
Zápis: str. 109 Líčení (včetně textu za čarou: apostrofa, neologismy, poetismy)
Úkol: Mé nejoblíbenější počasí - napiš dle ukázky na str.110/6
-------------------
14. 4. - 17. 4. 2020
-------------------

9. A

 Mluvnice
Pravopis II. (opakování) 
UČ. str. 82
Písemně do šk. sešitu: str. 82, cv. 13, 14, 15
Dobrovolně: str. 81, cv. 12 
  
Pokud jste již vyzkoušeli všechna zadání přijímacích zkoušek z Čj na:
Literatura, sloh
- zopakuj vše dosud zadané, kdo nestihl napsat úvahu z minulého týdne (Distanční výuka a já), napíše a pošle tento týden 
---------------------------------------------
8. A
 
Mluvnice
Pravopis II. (opakování) 
UČ. str. 37-38
Zápis: UČ-gramatika str. 37
Písemně do šk. sešitu: str. 37, cv. 2, 4a), 6
Dobrovolně: str. 39, cv. 9  
Literatura, sloh
 - zopakuj vše dosud zadané, kdo nestihl napsat dojmy z četby (Moje rozečtená kniha) z minulého týdne, napíše a pošle tento týden
---------------------------------------------
 Milí žáci,

děkuji za váš přístup k distanční výuce.  Děkuji za zaslané úkoly, ale i za povzbudivá slova. Již téměř měsíc jsme on-line. S některými komunikuji dopoledne, s jinými v poledne, s někým v noci. Každý máte nyní jiný režim. Jedni jsou více zapojeni do domácích prací, druzí do prací na zahradě, nebo třeba kolem domu. Mnozí z vás dokonce pomáhají s výukou mladších sourozenců. Všichni však potřebujeme oddych: od displejů, monitorů, od obrazovek. Nadcházející velikonoční svátky nabízejí čas pro souznění s rodinou a s přírodou: lehněte si do trávy, poslouchejte a vnímejte okolní skutečný svět, dívejte se nejbližším do očí, rozmlouvejte, naslouchejte, bez mobilů, bez sluchátek. Buďme chvíli off-line a bude zase fajn.

Krásné Velikonoce!

-----------------------------
TV tipy:
Krkonoše 
ČT 2   3. 4. 2020 v 16.35 
ČT 2   8. 4. 2020 v 13.05 
Vynálezce her
Prima Max 3. 4. 2020 v 17.40
Prima Max 4. 4. 2020 v 10.20
Afrika-Sahara
ČT 2   3. 4. 2020 ve 20.00
ČT 2  4. 4. 2020 v 17.50
Nádherná americká města
ČT 2   5. 4. 2020 v 16.55 
Japonsko z výšky
ČT 2   5. 4. 2020 v 17.50 
Neuvěřitelně hlasitě, nesmírně blízko
Nova Cinema 6. 4. 2020 v 11.20
Chlapec a pelikán
Prima Max 6. 4. 2020 v 16.10
Strom snů
Nova Cinema 8. 4. 2020 v 11.00
Dobrovolný úkol:
Zapiš po zhlédnutí filmu dojmy, co tě zaujalo, překvapilo, ohromilo, co se ti líbilo, nelíbilo.
Pošli a můžeš dostat jedničku.
-----------------------
6. 4. - 9. 4. 2020
----------------------- 
9. A
Mluvnice
Pravopis I. (opakování)
UČ. str. 80
Písemně do šk. sešitu: str. 80, cv. 3, 4, 6
Dobrovolně: str. 80, cv. 5 (můžeš tvarovat)
Literatura
Literární druhy, žánry, figury, tropy (opakování)
- opakuj dle posledních zápisů v literárním sešitě a dle barevného oboustranného listu
(kdo jej ztratil, napíše mi, zašlu naskenovaný)
Sloh
Úvaha  (opakování)
- zamyšlení dle zápisu ze str.119
Napiš úvahu na téma: Distanční výuka a já
(pošli, prosím, na můj e-mail jako přílohu ve wordu, v předmětu uveď své jméno a třídu, v e-mailu bude oslovení, krátký text, rozloučení, podpis)
---------------------------------------------
8. A
Mluvnice
Pravopis I. (opakování)
UČ. str. 33-35
Písemně do šk. sešitu: str. 33, cv. 10, 13
Literatura, sloh
Moje rozečtená kniha
(pošli, prosím, na můj e-mail jako přílohu ve wordu, v předmětu uveď své jméno a třídu, v e-mailu bude oslovení, krátký text, rozloučení, podpis)
---------------------------------------------
TV tipy:
Nádherná americká města
ČT2   27. 3. 2020 ve 14.55 
ČT2   29. 3. 2020 v 16.55
Koralína a svět za tajnými dveřmi
Nova Cinema 27. 3. 2020 ve 20.00
Nova Cinema 28. 3. 2020 ve 14.00
Nova Cinema 29. 3. 2020 ve 12.15
Tajemství Antarktidy
ČT2   29. 3. 2020 v 16.00
ČT2   31. 3. 2020 ve 14.00

Japonsko z výšky

ČT2  29. 3. 2020 v 17.50
ČT2  3. 4. 2020 ve 12.00
Dobrovolný úkol:
Napiš po zhlédnutí filmu dojmy, co tě zaujalo, překvapilo, ohromilo, co se ti líbilo, nelíbilo.
Pošli a můžeš dostat jedničku.
------------------------- 

30. 3. - 3. 4. 2020

-------------------------

9. A
Mluvnice
Významové poměry (procvičování)
Písemně do šk. sešitu:
UČ: str. 71, cv. 6
PS: str. 38, cv. 3    
PS: str. 31, cv. 2a) - přepiš bez chyby
Slo
Úvaha
UČ: str. 118-120
       zápis dle str. 119
-------------------------------------------------------------
 8. A
Mluvnice
Významové poměry (procvičování)
Písemně do šk. sešitu:
UČ:str. 63, cv. 3a)+b)
      str. 55, cv. 11
kvíz:str. 58-59, cv. 17-21, zapiš např. 17 A,18 A, 19 A, ......21 ANO, ANO, ANO, ANO
PS:str. 29, cv. 11 - přepiš bez chyby
Sloh
Výklad
UČ:str. 106 zápis: Výklad - je slohový útvar..................byly převzaty.

---------------------- 

23. - 27. 3. 2020
----------------------
9. A
Mluvnice
 
Významové poměry mezi VČ a VV (opakování)
UČ:str.69
Písemně:    UČ:str. 70, cv. 2
                   PS: str. 39, cv.1a)+1b)
Sloh
  • zopakuj si funkční styly (dle posledního zápisu v sešitě)
  • pokračuj v psaní deníku
  • denně čti 

Kontaktní e-mail pro příp. dotazy: tr.uc.DK@seznam.cz

-------------------------------------------------------------------------

8. A

Mluvnice
 
Významové poměry mezi VČ a VV
UČ:str. 62-67
Zápis do šk. sešitu:      str. 62 gramatika: Mezi..............neboť zlatý.
                                     str. 64 gramatika:Souřadně........................
Písemný úkol do dom. sešitu:         povinný:      UČ:str. 66, cv.10
                                                        dobrovolný: UČ:str. 64, cv. 6
Sloh
  • PS:str. 40, cv. 5: Napiš správné znění všech přirovnání
  • pokračuj v psaní deníku
  • denně čti 

Kontaktní e-mail pro příp. dotazy: tr.uc.DK@seznam.cz

----------------------

16. - 20. 3. 2020
-----------------------

9. A 

Mluvnice(opakování učiva)
 
Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá
UČ: str. 63
Souvětí souřadné a podřadné, druhy vedlejších vět
: str. 66-67
Písemně do školního sešitu:
PS: str. 34, cv. 5
PS: str. 39, cv. 3, opiš a urči druh VV
Literatura 20. století
  • 7 ukázek, přečíst denně jednu, popřemýšlet nad otázkou za textem (četba s porozuměním)
str. 178 - 185
str. 194 - 201
Denní četba knihy dle oblíbeného žánru nezbytná!
Sloh
 
Deník - zapisuj denně např. dobrý skutek, pocity, dojmy z celého dne, myšlenky, které tě napadnou
           - stačí stručně, jednoduše, ale pravdivě 
           - forma: různý typ papíru min A6 - max A5, každý zápis musí mít datum
           - shromažďuj, uschovej, lze výtvarně dle libosti dotvořit
          
--------------------------------------------------------------------------------
8. A
Mluvnice (opakování učiva)
Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami
UČ: str. 49-51, 
PS: mezi str. 34 - 35 v přehledu učiva str.5-7
Písemně do školního sešitu:
PS: str. 39, cv. 4
PS: str. 43, cv. 2
Literatura 19. století
  • opakuj: K. H. Borovský, májovci, ruchovci, lumírovci (dle zápisů v sešitě, dle prezentací)
Denní četba knihy dle oblíbeného žánru nezbytná!
Sloh
 
Deník- zapisuj denně např. dobrý skutek, pocity, dojmy z celého dne, myšlenky, které tě napadnou
           - stačí stručně, jednoduše, ale pravdivě 
           - forma: různý typ papíru min A6 - max A5, každý zápis musí mít datum 
           - můžeš měnit typ písma, barvy
           - shromažďuj, uschovej, lze výtvarně dle libosti dotvořit
 
Zástupce ředitele, třídní učitelka 9.A, výchovný poradce
Výchovný poradce pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.