Výchovný poradce pro volbu povolání

Mgr. Dana Skaláková

Konzultace: Úterý 10:30 - 11:15

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či po telefonické dohodě na tel.č. 544 24 00 78.


Změny v přijímacím řízení na SŠ v souvislosti s nouzovým stavem v důsledku šíření koronavirové nákazy

 V souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové nákazy nastanou některé změny v přijímacím řízení na střední školy:

  1. Změna termínu jednotných přijímacích zkoušek:

Dle vyjádření MŠMT proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy místo plánovaného dubnového termínu nejdříve 14 dnů ode dne obnovení výuky na školách. Konkrétní termín určí dle aktuální situace MŠMT.

  1. Testy budou mít stejnou formu i obsah jako v předešlých letech (tj. test z matematiky 70 minut, test z českého jazyka a literatury 60 minut).

Beze změny zůstávají také kritéria přijímacího řízení stanovená řediteli konkrétní SŠ.

  1. Termín přijímací zkoušky bude jen jeden (místo dvou, jak tomu bylo v předchozích letech). Žáci budou vykonávat zkoušku na té škole, kterou uvedli v přihlášce na 1. místě. Výsledky přijímací zkoušky se budou předávat na obě školy (tj. i na školu, která je uvedena v přihlášce na 2. místě a kde přijímací zkoušku žák fyzicky nevykoná).
  2. Budou zkrácené termíny pro vyhodnocení zkoušek oproti minulým rokům, aby se uchazeči o studium výsledek dozvěděli co nejdříve.
  3. Vzhledem k uzavření školy a přerušení výuky je třeba věnovat dostatek času domácí přípravě.

www.cermat.cz

www.scio.cz

www.didaktis.cz

www.fraus.cz

www.skolasnadhledem.cz

 

Akce pro žáky 9. ročníku - školní rok 2019/2020

1. V rámci Pracovních činností mají žáci 9. ročníku předmět Volba povolání. Do hodin jsou v průběhu měsíce října a listopadu přizváni pedagogové či současní studenti některých středních škol (např. SŠTE Brno, Olomoucká 61, ISŠ Slavkov u Brna, SŠ stavebních řemesel, Brno – Bosonohy, SŠ grafická Brno, SŠEE Sokolnice,...) Žáci mají možnost blíže se seznámit s fungováním středních škol a s nabídkou jednotlivých oborů.

2. Festival vzdělávání a XXV. Veletrh středních škol 2019
termín: 22. – 23. 11. 2019 9.00- 18:00
místo konání: areál Výstaviště Brno
bližší info: http://www.jilova.cz/veletrh-strednich-skol/
individuální návštěva s rodiči

3. V průběhu měsíce listopadu žáci obdrží publikaci ATLAS ŠKOLSTVÍ Jihomoravského kraje, kde najdou aktuální informace o konkrétních SŠ (obor, podmínky pro přijetí, kontakty, termíny Dnů otevřených dveří, atd.). Informace o školách v rámci celé ČR lze najít na www.atlasskolstvi.cz

4. Dny otevřených dveří na SŠ
individuální návštěva s rodiči (nutno sledovat na webových stránkách jednotlivých škol, případně na www.stredniskoly.cz)

5. Setkání rodičů žáků 9. tříd ZŠ se zaměstnanci ÚŘADU PRÁCE ČR
místo: Kontaktní pracoviště Vyškov, Palánek 375/3a, 1. patro, IPS (č. 134)
termín: 4., 11., 18., 25. 11. a 2. 12. 2019 v 16:00

Důležité zdroje a odkazy

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
https://www.stredniskoly.cz/

https://www.scio.cz/
http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz