Výchovný poradce pro SPU

Mgr. Dagmar Kovaříková

Konzultace: Středa 13:30 - 14:30

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či po telefonické dohodě na tel.č. 544 24 00 78.

Dle předchozí domluvy možno i v jiný den a čas.