Školní metodik prevence

Mgr. Krystyna Monteux Pieleszová

Konzultace: Středa 11:30 - 12:15

Termíny setkání je možné domluvit individuálně či po telefonické dohodě na tel.č. 544 24 00 78.

2019/2020

Drazí rodiče, vzhledem k současné situace v době koronaviru bych vás ráda pozvala na webinář v rámci prevence bezpečí vašich dětí na internetu, který zdarma pro vás otevřely Etnické dílny.
Webináře pro rodiče, učitele a vychovatele. KYBER DÍTĚ A JEHO SÍTĚ - leták - odkaz ZDE

 

 

2018/2019

Judaismus v Brně

  V rámci doplnění výuky občanské výchovy jsme s paní uč. Čermákovou vyrazili do Brna na výukový program o judaismu. Ráno 30. dubna  jsme celý program zahájili v sídle židovské obce, kde na nás čekala velmi milá paní. Tam  jsme ve skupinách pracoval na programu Badatel, ve kterém jsme měli možnost se dozvědět více o židovské  kultuře, tradicích, košer stravování a vyzkoušeli jsme si, jak vypadá židovská svatba. Následně jsme se přemístili do jediné funkční synagogy v Brně. Je to velmi nenápadná budova, které je vevnitř zařízená ve funkcionalistickém stylu. Tam jsme sedli do lavic, kluci si dokonce museli nasadit na hlavu jarmulku, abychom uchovali jejich tradice. A nakonec jsme dojeli šalinou na židovský hřbitov, který se nám líbil lze všeho nejvíce. Zaujaly nás nejstarší náhrobky, ale hlavně velmi honosné hrobky. Zjistili jsme, že židé na hřbitov nenosí květiny, ale kamínky. Výlet nás určitě obohatil a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, které nás opravdu zaujaly a bavilo nás to.                                                                

BESEDA S POLICIÍ ČR

V rámci preventivního programu se v září na prvních třídních schůzkách uskutečnila  beseda s kpt. Mgr. Zdenkou Procházkovou, která pracuje jako vrchní komisař na Krajském ředitelství  policie ČR. Beseda byla zaměřena na aktuální rizika internetu a sociálních sítí. Byly rozebrány nejčastěji využívané sociální sítě dětmi a zazněla zmínka o fake news. Pozornost byly věnována i nadměrnému užívání  těchto technologií a závislostnímu chování. Velmi důležité byly konkrétní rady a postupy pro rodiče, jak dohlížet na děti, aby se nestaly obětí trestné činnosti. Vše bylo doplněno velmi zajímavými případy z praxe, doplněno videoprojekcí k dané problematice. 

 Opakovaně se ve sdělovacích prostředcích objevují případy, kdy došlo k páchání trestné činnosti právě v souvislosti s naivním užíváním soc. sítí a rodiče velmi často vůbec nevědí, jaké nebezpečí dětem hrozí – i těm velmi malým.  Besedy se celkem zúčastnilo asi 80 rodičů, což svědčí opravdu o tom, že daná problematika je zajímavá, celá akce byla hodnocena velmi pozitivně. Rodiče konkrétní odkazy a postupy dostali i v písemné podobě.  Všechny informace můžete také najít na odkazu metodika prevence.             

Mgr. Ivana Čermáková, metodik prevence                       

odkaz na stránky Policie ČR
http://www.policie.cz/clanek/prevence-609977.aspx

 

SPONDEA

V polovině září k nám přijeli dvě sociální pracovnice z Organizace SPONDEA. Připravili si  program o vztazích mezi vrstevníky. Všichni jsme se posadili do kruhu a představili jsme se. Hráli jsme různé hry, zjišťovali, co máme společného, jak nás vidí ostatní a jak můžeme něčím přispět do třídního kolektivu. V první aktivitě jsme si mohli vybrat obrázek, který nás nejvíce vystihuje.  Druhou aktivitou bylo napsat větu na chapadlo chobotnice, co bychom mohli mezi námi zlepšit. Při třetí aktivitě jsme dostali na záda papír, který představoval batoh, a spolužáci psali do něj pozitivní věci o nás. V závěru jsme dostali drobné dárečky. Velice nás to bavilo.
Žáci 8.A

Preventivní program, který se uskutečnil v 8.A třídě byl zaměřen na zlepšení vztahů v třídním kolektivu a tím i předcházení šikany. Program byl uhrazen z rozpočtu školy.      

Metodik prevence

2017/2018

VZPoura úrazům

V rámci realizace minimálního preventivního programu se naše škola zapojila do projektu

 Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům

který je zaměřený na prevenci dětských úrazů a nehod. Tato netradiční forma edukace měla u dětí velmi pozitivní ohlas. Do školy jsme pozvali dva vozíčkáře, kteří jsou sami po úrazu upoutání na invalidní vozík a celoživotně se potýkají s následky úrazu. Z vlastní zkušenosti tak dobře vědí, jaké je to žít s trvalými následky po vážném zranění a hlavně dokázali dětem svou zkušenost velmi zajímavým způsobem předat. Žáci se tak neotřelou formou seznámili s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životných situaci a velmi silně si uvědomili, jak jeden osudový okamžik může změnit celý život.

                                                                       Mgr. Ivana Čermáková metodik prevence

                                                                                                         

O tom, že pro žáky byla beseda velmi zajímavá, svědčí jejich reakce a hodnocení. 

-  Nejvíc mě zaujalo, že už s tím životem byli smíření. A jak vyprávěli příběhy o tom, jak se na ten vozíček dostali a jak nám ty informace sdělili.

-  Poučila jsem se, že radši nemám riskovat a spíš sázet na jistotu. Líbilo se mi, že nám vyprávěli, jak se jim to stalo, i když to pro ně muselo být hodně obtížné. Musí být pro ně těžké žít s tím, že před pár lety udělali skoro největší chybu svého života, což je poznamenalo a ještě o tom vyprávět malým dětem. Odnesla jsem si z toho to, že si každý pohyb, tak výlety atd. mám důkladně promyslet

- Nejvíce mě zaujalo, že stačí malý ťukanec a můžu být na vozíčku.

- Překvapilo mě, že mají odvahu vyprávět o tom, co se jim stalo.

- Nejhorší je to, že jedna setina může změnit život.

- Taky mě překvapilo, že jen malý náraz DO HLAVY způsobí tak vážné poranění páteře.

- Nevěděl jsem, že vozíčkáři mají všechno v domě upravené.

- Nejhorší je, že minulý rok tolik vozíčkářů přibylo.

-  Překvapilo mne, jak lehce se může poranit páteř.

- Překvapilo mě, že jedna sekunda stačí a změní to celý můj život. Neuvědomoval jsem si hodně věcí, jak to mají vozíčkáři těžké. Mám z nich respekt. Je to dobré, že existuje charita pro tyto lidi.

- Jak malá blbost stačí na to ochrnout. Kolik sportů se dá hrát na vozíčku. Jak dobře mají vybavená auta. Jaké jsou nutné změny v domě.

- Nejvíce mě zaujalo, jak všechno zvládají, jak se o sebe postarají a také ,že se dokáží přepravit na různá místa bez problémů. Nevěděla jsem, že se dá dělat tolik sportů na vozíčku.

- Netušila jsem, že vozíčkáři, kteří necítí nohy, mohou jezdit v autě. Překvapilo mě, že dokáží plavat.

- Přednáška byla velmi zajímavá. Velmi zvláštní poslouchat o úrazech lidí, co s tím měli nějaké zkušenosti. Nedokážu si představit, že by se mi něco takového stalo.

- Ponaučení, že mám jezdit s helmou.

                                                                                                          žáci sedmých ročníků

Kulturní vystoupení „Vojenského uměleckého souboru Ondráš“

S blížícím se pololetím si žáci již mohli oddychnout a užít si kulturní program. Do naší školy zavítal dne 24. Ledna 2018 „Vojenský umělecký soubor Ondráš“. Pro malé děti předvedl program „Zatoulané pohádky“. Zábavnou formou program doplnil výchovné a výukové metody, protože každá pohádka má i výchovný cíl. Pohádkovým příběhem na motivy známých pohádek, písniček a říkanek provázených reprodukovanou hudbou a mluveným slovem, děti provázel chlapec Rudolf, kterému se zatoulaly pohádky. Děti s velkým zaujetím sledovaly rychlý sled jednotlivých výstupů, krásné kostýmy a výborné profesionální taneční vystoupení.

Po krátkém oddechu byli již tanečníci připraveni se svým programem „Přízraky ulice“ i pro žáky II. stupně. Tentokrát byl program zaměřen na preventivní rizikové chování s důrazem na negativní následky užívání návykových látek. Formou tanečního divadla s reprodukovanou hudbou jsme viděli příběhy dvou kamarádek a důsledky rozdílných rozhodnutí. Naštěstí na divadle se dá vše vrátit a špatné rozhodnutí lze vzít zpět, což v reálném životě nelze. Toto si jistě žáci uvědomili. Vystoupení žáky velmi oslovilo, nejen tématem, ale hlavně naprosto dokonalým profesionálním tanečním vystoupením, hudbou i kostýmy, vše vycházelo ze života našich teenagerů. Bylo radost sledovat mladé tanečníky, jejich spontánní projev. Možná i toto byla pro naše děti zkušenost, že lze dělat něco, co nás baví jako povolání. Obě vystoupení byla pro žáky zdarma. Celý program nás přesvědčil o tom, že Vojenský umělecký soubor Ondráš patří opravdu k těm velmi kvalitním a oceňujeme, že si ve svém plném programu našli čas i na naši školu.

                                                          Mgr. Ivana Čermáková, školní metodik prevence

Program ŠIKANA

    V souladu s preventivním programem se pravidelně věnujeme problematice šikany, zvláště pak u nově vzniklých třídních kolektivů. Pro žáky 5.A a 5.B  se uskutečnil v lednu program zaměřený na šikanu. Tento pojem žáci znají a velmi často si pod ním představují pouze fyzické napadení. Cílem této přednášky bylo ukázat dětem, že i slovem můžeme ublížit. Žáci se učili hledat rozdíly mezi slovy, která jsou legrační, urážející, ponižující a vulgární. Děti zjistily, že to co je pro někoho legrační, může pro jiného být urážlivé a ponižující. Určitě tato beseda pořádaná společností Nadané ruce byla pro děti poučná a zajímává.                            

Mgr. Ivana Čermáková metodik prevence

2016/2017

Proč říci NE cigaretám.
ZŠ Otnice je zapojila do úspěšného projektu, který probíhá na základních školách v Jihomoravském kraji.
Cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice u dětí a mladistvých, protože jsou nejvnímavější a nezranitelnější skupinou.
Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jim bylo méně než 16 let. První cigareta přichází v průměru mezi 12. a 14. rokem.
Jedná se o interaktivní přednášky, součástí kterých jsou edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe.
Projektu se na naší škole zúčastnila třída 8. A 7. A a 7. B.

 

 
 
Mgr. Ivana Čermáková

 V hodinách výchovy občanství a ke zdraví v 8. ročníku se žáci seznamují se strukturou a činností soudů, s pojmy jako je státní zástupce, obhájce, trestní právo a mnohými dalšími, které patří do této oblasti.  Proto jsme uvítali možnost navštívit soudní přelíčení u Městského soudu v Brně, jednalo se trestní právo – přepadení banky. Samotné soudní jednání na žáky velmi silně zapůsobilo, obžalovaným byl 24 mladík, který měl velké dluhy, a proto se rozhodl k tomuto činu. Žáci přímo v praxi viděli činnost státního zástupce, obhájce i konečné vynesení rozsudku. Zjistili, že soudní jednání se velmi liší od toho, co mohou vidět v televizi. Mnozí si soud představovali jako soudkyni Barbaru. Všichni se v závěru shodli, že by se nikdy nechtěli ocitnout ve stejné situaci a doufám, že si tento zážitek si odnesou do života.    

                                                                                              Mgr. Ivana Čermáková metodik prevence

reakce žáků

Překvapilo mě, že ten obžalovaný vůbec nevypadal jako zloděj. ¨

Je to úplně jiné než soudkyně Barbara. Překvapilo mě, že se přiznal a že tolik pil piva 13 piv v pátek  - to je moc. A že se u soudu omluvil těm pracovnicím banky, kterou přepadl. Poučení nekrást!!

Překvapilo mě, jak zapisovatelka rychle psala a nepředstavovalo jsem si soud tak hezký.

Dost mě překvapilo, jak soudkyně rychle četla a taky je mi trochu líto odsouzeného, protože si svoje dluhy ještě navýšil.

Zaujaly mě obleky soudce a to jak má pouta kolem pasu a rukou ten zločinec. A já doufám, že tam sedět nebudu.

Od soudu jsem si odnesl poučení, že je špatné krást a překvapilo mě, že ty svědectví jsou docela dost dlouhý.

Překvapilo mě, že ten zločinec dokázal vypovídat před tolika lidmi. Soud jsem si představoval jinak.

Poučení, že si nemám brát půjčky.

A nepochopil jsem proč, když vykradl tu banku ten chlap, proč nezaplatil ty dluhy, které měl.

Celá soudní budova vypadala spíše jako velký prosklený obchodní dům. Výslech byl hodně zajímavý a nebylo to moc dlouhé. Líbilo se mi, že tam veřejnost může.

Jak ta zapisovatelka to mohla tak rychle psát. Že každý ten svědek to popisoval úplně jinak. Soudkyně Barbara je horší.

 

Beseda na téma Facebook a sociální sítě

Vážení rodiče,

     v rámci programu primární prevence bychom Vás rádi pozvali na besedu s p. Jiřím Pospíšilem – lektorem ACETU. Beseda se uskuteční dne 23. listopadu v 16.45 hod. v rámci třídních schůzek a zaměří se na problematiku dětí a sociálních sítí. Domníváme se, že dnes většina dětí má např. Facebook, ale rodiče velmi často vůbec neví, co na svém profilu mají a jak k této problematice přistupovat. Beseda by se měla zaměřit na nebezpečí zneužívání osobních dat, vytváření závislosti, ztráta schopnosti komunikace s vrstevníky, možnosti blokování problematických stran aj. Doufáme, že Vás toto téma osloví a besedy se zúčastníte.

                                                                   Mgr. Hynek Zavřel, Mgr. Ivana Čermáková metodik prevence

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MEMENTO

Skutečné a pravdivé příběhy jsou vždy zajímavější a poutavější. Kniha Radka Johna Memento přináší příběh mladého narkomana, sepsaný podle skutečné události. Toto téma je stále aktuální a snad i více než v době, kdy kniha vyšla. Dne 16. dubna jsme  se zaujetím zhlédli divadelní dramatizaci této knihy. Žáci  7.,  8. a 9. ročníku s hlavním hrdinou prožívali situace, kdy se kvůli drogám dostal do vězení, kdy se snažil abstinovat. Z mladého muže, který toužil po samostatnosti a nezávislosti, se stala ubohá troska závislá na péči druhých.

Kromě klasické výuky je toto jedna z forem, jak děti upozornit na nebezpečí drog a v rámci programu primární prevence. 

                                                                                                       Mgr. Ivana Čermáková metodik prevence

 

Beseda o AIDS

V rámci primární prevence se ve výuce výchovy k občanství v devátém ročníku věnujeme nejen nebezpečí onemocnění AIDS, ale i partnerským vztahům. K doplnění výuky jsme využili neformální besedu s panem Jiřím Pospíšilem, který nehovořil pouze teoretiky, ale uváděl osudy konkrétních mladých lidí, kteří doplatili na svou nerozvážnost a nezodpovědnost tím nejcennějším. Doufám, že toto bude pro naše deváťáky dostatečně silné ponaučení. 

  Mgr. I. Čermáková, metodik prevence

Vážení rodiče,dovoluji si Vás tímto pozvat na besedu na téma „EFEKTIVNÍ UČENÍ“, která se uskuteční v rámci třídních schůzek.

Beseda  bude zaměřena na způsoby jak vytvořit podmínky k učení, časový plán, jak si dělat poznámky a pracovat s textem. Dále se zabývá lidskou pamětí a nejčastějšími problémy při učení. Účastníci se také seznámí se styly učení, poznají svůj styl učení (kognitivní styl) a jeho vliv na proces učení. V „Desateru správného učení“ shrneme pravidla pro efektivní učení.

                                                                                               Mgr. I. Čermáková, metodik prevence

Beseda Efektivní učení

     Dne 13. 6. se uskutečnila pro rodiče beseda s pracovnicí pedagogicko  psychologické poradny na téma Efektivní učení. Rodiče se dozvěděli, jak děti motivovat k učení, jak si správně rozvrhnout a naplánovat přípravu do školy. Základní pravidla byla pak shrnuta do těchto deseti pravidel.

1.       Vytvořit si vhodné pracovní podmínky.

2.       Před učením být odpočinutí.

3.       Učení si naplánovat.

4.       Učit se již ve škole při výuce.

5.       Aktivně pracovat s textem.

6.       V učení si dělat pauzy.

7.       Opakovat, opakovat, opakovat.

8.       Vnitřní motivace /neboli – chtít/.

9.       Najít vztah k učení.

10.     Zapojit všechny smysly.

 

 

V závěru besedy si rodiče sami mohli otestovat, jaký mají učební styl a jaký způsob výuky by jim vyhovoval.

Tento test si můžete vyzkoušet také.

  Mgr. I. Čermáková, metodik prevence