Družina kontakty

Školní družina je rozdělena na tři oddělení.

Martina Tomašíková
Mgr. Renata Potácelová
Jarmila Pavlíková

Školní vzdělávací program a vnitřní řád pro školní družinu k nahlédnutí zde.

 

Naše ŠD má dvě oddělení, v kterém je plno dětí, které rozvíjejí své dovednosti, jak za pomocí pedagogických pracovníků, tak také dobrovolníků vedoucí zájmové kroužky pro děti. Většinou jsou to pedagogové, které děti znají.
Pokud se blíží nějaký významný den, tak si o něm povídáme a zapojujeme do toho děti. Pro oživení průběhu ŠD máme různé akce, kde se aktivně zapojují samotné děti (Drakyáda, Indiánský týden a následná návštěva cukrárny, povídání si o podzimu, tvoření zvířátek z přírodnin…).

Fotogalerie