Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Vytvořeno: 26. 5. 2018 Napsal Iva Martinásková

Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace dále jen „škola“ jako správce
osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k
uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky - ID DS
2iiim2e, elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poštou na adrese: Základní škola a
Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace, Školní 352, 683 54 Otnice


Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem
uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení
zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost
údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou
na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem
odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.


Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz).
Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje,
ke kterým je zmocněna ze zákona, a v ostatních případech (například k aktivitám sloužícím
k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií, účasti na soutěžích) si škola
vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dokumenty ke stažení

 Informovaný souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů MŠ
 Informovaný souhlas rodiče se zpracováním osobních údajů ZŠ
 Odvolání souhlasu ZŠ