Akce školky

Rozloučení s předškoláky na obecním úřadě v Otnicích

Vytvořeno: 2. 7. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Na závěr školního roku se podařilo uskutečnit závěrečné rozloučení s předškoláky na obecním úřadě. Vzhledem k mimořádným opatřením jsme museli předškoláky rozdělit na dvě skupiny podle svých oddělení, ale to vůbec nevadilo a všichni rodiče i prarodiče si toto slavnostní shromáždění velmi hezky užili. Děti obdržely slavnostní šerpy předškoláků i pěknou knížku. Paní vedoucí učitelka z mateřské školy i pan starosta dětem popřáli hezké prázdniny a ve škole pěkné známky. Pan ředitel ze základní školy jim sdělil, že už se na všechny moc těší i s paní třídní učitelkou Danou Matyášovou, i když všechny moc mrzí, že u zápisu nemohly ukázat všechny své znalosti, které uměly a znaly. Věříme, že se 1. září setkáme všichni a bez jakýchkoli omezení ve škole, děti i rodiče.

Pěkné prázdniny a hezkou dovolenou rodičům i dětem přeje Hynek Zavřel

Organizační pokyny k obnovení provozu mateřské školy k 25. 5. 2020

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Napsal Hynek Zavřel

- do mateřské školy bylo k 18. 5. 2020 přihlášeno 28 dětí
- předpokládáme běžný provoz ve dvou odděleních od pondělí 25. května dle běžné provozní doby
- na základě bezpečnostních a hygienických opatření žádáme, aby do prostoru šaten vstupovali maximálně rodiče dvou dětí (musí být dodržen rozestup 1,5 – 2m)
- první školní den je nezbytné odevzdat vyplněné čestné prohlášení
- doporučujeme rodičům, aby dětem do MŠ dali roušku a sáček, do kterého ji mohou vložit (děti budou roušky nasazovat v případě potřeby a dle pokynu p. učitelky)
- žádáme, aby do MŠ v současné době docházely pouze zdravé děti (rádi bychom se vyhnuli uzavření MŠ z důvodu karanténních opatření, která by pak mohla následovat)

Děkuji za pochopení a spolupráci. Na všechny děti se těší paní učitelky.

V Otnicích 21. 5. 2020

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy

Školkovné” za období 4-6/2020

Vytvořeno: 11. 5. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Prosíme o uhrazení úplaty za docházku do MŠ za období 4-6/2020 ve výši 250,- Kč. Tato částka odpovídá výši úplaty za 1 měsíc docházky (měsíc červen). Částku lze poslat bankovním převodem na číslo účtu školy: 20439731/0100. Jako variabilní symbol uveďte jako obvykle datum narození dítěte. Přeplatky, které došly během měsíce dubna na účet školy budou vráceny zpět na účet, ze kterého “školkovné” došlo.

Rodiče, kteří se rozhodnou dítě do MŠ od 25.5.2020 do školky nedávat, nemusí v tomto případě úplatu hradit.

Mgr. Hynek Zavřel

MŠ - znovuotevření od 25. května 2020

Vytvořeno: 6. 5. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem, aby dítě od 25. 5. navštěvovalo MŠ, uvědomí nejpozději do 18. 5. 2020 ředitele školy buď:

Sms zprávou na tel.č. 724 314 696, anebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , kde uvede: jméno a příjmení dítěte, třída (Koťata nebo Broučci), zájem o pouze dopolední provoz/zájem o celodenní provoz

Apeluji na vás, rodiče, abyste skutečně zvážili, zda dítě do mateřské školy pošlete. V případě, že je dítě často nemocné, či v současné době trpí alergiemi, nebo máte-li obavy o zdraví členů rodiny, je pochopitelné, že zůstat doma je přínosnější.

Součástí přihlášení dítěte je čestné prohlášení zákonného zástupce, který podpisem souhlasí a bere na vědomí rizika spojená s nástupem dítěte do mateřské školy.

Toto čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, přinesete v pondělí 25. 5. do mateřské školy. Formulář je k dispozici na webových stránkách školy. Kdo nemá možnost vytisknutí, může si vyzvednout čestné prohlášení z poštovní schránky, která je umístěna vpravo vedle vchodových dveří na budově základní školy.

V případě, že se rozhodnete do MŠ dát své dítě až později (například od měsíce června), dejte vědět paní vedoucí učitelce na tel. č. 544 24 00 77 nebo 511 440 672 minimálně s předstihem pěti pracovních dní.

(Od 25. 5. bude obnoven také v dobrovolném režimu provoz základní školy pro žáky 1. – 5. tříd.)

Než si přečtete další důležité pokyny, dovolím si popřát všem maminkám k jejich svátku vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.

Číst dál...

Vše k zápisu do MŠ

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Vážení rodiče.

Zápis do MŠ se bude tentokrát konat také netradičně:

1) Zápis do MŠ (na dálku) – vhozením požadovaných materiálů do poštovní schránky na budově MŠ či zaslání těchto materiálů poštou

Číst dál...

Vnitřní předpis pro přijímání dětí v Mateřské škole Otnice pro školní rok 2020/21

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy, Otnice, příspěvkové organizace sděluje, že do MŠ Otnice budou přednostně přijaty děti přihlášené na pravidelnou docházku podle těchto kritérií:

Číst dál...

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2020/2021 - ke stažení

Souhlas s obsahem školního řádu a dodržování ŠVP

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Souhlas s obsahem školního řádu a dodržování ŠVP - ke stažení

Čestné prohlášení o očkování dítěte

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Čestné prohlášení o očkování dítěte - ke stažení

Informace k placení obědů inkasem

Vytvořeno: 20. 4. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Od 1.8.2018 dochází ke změně ve způsobu úhrady stravného v Základní a Mateřské škole, Otnice. Platba stravného bude prováděna formou bezhotovostního platebního systému INKASA (Základní škola si sama strhne požadovanou částku z účtu strávníka, zákonný zástupce žáka sám nic neodvádí.). Výhoda pro platící zákonné zástupce je především ta, že na účtu strávníků nevzniká žádný přeplatek.

Číst dál...