Akce školky

Mimořádné opatření – uzavření MŠ Otnice

Vytvořeno: 16. 3. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Na základě vyjádření zastupitelstva obce Otnice z důvodu šíření epidemie COVID - 19, bude MŠ od 17. 3. 2020 uzavřena do odvolání.

Žádost o „ošetřovné“

Ošetřovné bude vydáváno ředitelstvím ZŠ a MŠ Otnice, nejdříve prosím napište sms zprávu, kde uveďte příjmení, jméno a rodné číslo dítěte, MŠ. Tuto smsku pošlete na tel.č. 724 314 696.

V brzké době budete kontaktováni, kde a kdy si můžete „ošetřovné“ vyzvednout.

Hynek Zavřel, řed. ZŠ a MŠ Otnice

„Pohádkové tetiny“ v ZŠ Otnice pro děti ZŠ i MŠ

Vytvořeno: 4. 2. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Základní škola Otnice tradičně v poslední den prvního pololetí školního roku, pořádá vystoupení „pohádkových tetin“. Jsou to dvě bývalé paní učitelky, které ví, co naše nejmenší dětí potřebují vědět a znát. Tentokrát bylo vystoupení zaměřeno na divadlo a kulturu. Děti se dozvěděly o tom, jak se chodí do divadla oblékaní, proč se do divadla chodí a co zajímavého jim to přinese. Tradičně pozveme k nám i naši mateřskou školku, kde naši nejmenší takto poznají i školní prostředí a setkají se se staršími kamarády.

Číst dál...

Čert a Mikuláš v naší mateřské školce

Vytvořeno: 8. 12. 2019 Napsal Hynek Zavřel

V pátek 6. prosince přišel i na školní zahradu do naší mateřské školky čert a Mikuláš. Musím říci, že děti byly tak šikovné, že jim pověděly básničku a zazpívaly krásnou písničku. Mikuláš je následně obdaroval drobnými pamlsky a ty úplně nejstatečnější se přišly také vyfotit. Nikdo z dětí neplakal, což dokládají i úsměvy našich nejmenších.

Číst dál...

Zátopkova štafeta i pro děti v MŠ

Vytvořeno: 1. 10. 2019 Napsal Hynek Zavřel

Poslední zářijový pátek si naše škola tradičně připomíná „Zátopkovu štafetu“. Jsme velice rádi, že počasí nám tentokrát přálo, a že si štafety mohly zúčastnit i nejmenší děti z MŠ. Samozřejmě pomohly paní učitelky, které dělaly doprovod a i naši nejmenší přispěli k tomu, že naše škola uběhla celkem 128 km. Myslím si, že to je úctyhodný výkon. Snad se budou líbit také některé fotografie, které se mi podařilo vyfotit v průběhu akce. Už se těšíme na další ročník.

Fotogalerie

Rozloučení s předškoláky na obecním úřadě v Otnicích

Vytvořeno: 25. 6. 2019 Napsal Hynek Zavřel

Ve středu 19. června 2019 proběhlo na obecním úřadě v Otnicích rozloučení s „předškoláky“. Děti se krásně oblékly a předvedly všem divákům krásné pásmo básniček a říkanek, které se naučily ve spolupráci s paní učitelkou ve školce. Pan starosta všem popřál, ať se jim ve škole líbí a ať jsou zodpovědní a dělají čest svému jménu i škole, do které od září nastoupí. Ředitel školy prozradil, kolik spolužáků je čeká v budoucí první třídě a popřál dětem hodně dobrých kamarádů. Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří si udělali čas a přišli naše předškoláky podpořit.

Číst dál...

Vnitřní předpis pro přijímání dětí v Mateřské škole Otnice pro školní rok 2019/20

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Napsal Hynek Zavřel

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Otnice sděluje, že do MŠ Otnice budou přednostně přijaty děti přihlášené na pravidelnou docházku podle těchto kritérií:

1. Děti s odkladem povinné školní docházky
2. Děti, které nejpozději před 1. 9. 2019 dosáhnou čtyř let věku a které mají trvalý pobyt ve školním obvodu Mateřské školy Otnice
3. Mladší děti podle data narození, kde starší má přednost před mladším. Podmínkou pro přijetí těchto mladších dětí do MŠ je trvalé bydliště dítěte a alespoň jednoho ze zákonných zástupců žáka (rodiče) v Otnicích

V Otnicích dne 21. 12. 2018

Zápis do Mateřské školy v Otnicích

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Napsal Hynek Zavřel

Ve čtvrtek dne 9. 5. 2019 od 10:00 hod. proběhne v Mateřské škole Otnice zápis dětí do Mateřské školy na následující školní rok 2019/2020.

Žádáme rodiče, aby si s sebou přinesli rodný list dítěte, občanský průkaz a kartičku pojišťovny.

Zápis mohou rodiče s dětmi využít i jako „Den otevřených dveří“ v MŠ Otnice.

Ředitelství ZŠ a MŠ Otnice

Mikuláš s čerty a anděly ve škole a školce

Vytvořeno: 13. 12. 2018 Napsal Hynek Zavřel

Jsem velmi rád, že se najdou vždy žáci, kteří mají chuť na začátku prosince se převléknout za čerty, Mikuláše a anděly, a jít za našimi žáky na nižším stupni. Každoročně s žáky navštívíme také dětský domov Lila, a pokud je zájem, také přijdeme do mateřské školky. Jak děli v Lile, tak i děti v mateřské školce si pro nás připravily krásné říkanky a básničky, které se našemu Mikuláši a andělovi velmi líbily. Čerty jsme tentokrát nechaly venku a čekali jsme, jak děti ve školce budou reagovat. Nakonec zjistily, že máme tak hodné čerty, že je pozvaly dovnitř a rádi se s nimi vyfotily.

Číst dál...

Zamykání podzimní zahrady

Vytvořeno: 3. 11. 2018 Napsal Hynek Zavřel

Na podzimní čtvrtek 25. října 2018 proběhlo na zahradě mateřské školy pomyslné zamykání podzimní školní zahrady. Paní učitelky dětem vysvětlily, proč se taková akce dělá, že les i zvířátka se vlastně připravují na zimní spánek a oni jim k tomu krásně zazpívají. Pásmo říkanek a písniček bylo moc krásné a všechny děti byly moc šikovné a básničky znaly. Za nádherné kostýmy s podzimní tématikou, které nám všem udělali velkou radost, chceme rodičům či prarodičům velmi poděkovat, protože jim to muselo dát mnoho práce, ale výsledek stál opravdu za to. Můžete se s námi podívat na fotografie, které přikládáme.

Číst dál...

Rozloučení s předškoláky na OÚ

Vytvořeno: 26. 6. 2018 Napsal Hynek Zavřel

Ve středu 20. června 2018 se na obecním úřadě v Otnicích uskutečnilo slavnostní rozloučení s předškoláky. Děti, které od září 2018, se stanou žáky naší základní školy byly pasováni za účasti p. starosty a p.učitelky z MŠ na „školáky“. Shromáždění se zúčastnili rodiče i prarodiče dětí a určitě si odnesli krásný zážitek. Děti obdržely krásné šerpy a na památku dostaly pěkné knížky. Po představení dětí se každý vyjádřil, čím chce být, až bude velký.

Číst dál...