Kroužky

Zájmové kroužky pořádané školou pro žáky ve školním roce 2019/2020

Název zájmového útvaru Den Čas konání Místo konání Vedoucí
Flétna Pátek od 12:30 učebna 3. třídy Dana Matyášová
Pěvecký kroužek pro žáky
1. - 4. třídy
Čtrvtek od 12:45 učebna 2. B Marie Životská
Pěvecký kroužek pro žáky
od 5. třídy
Čtvrtek od 13:45 hudebna Marcela Gorecká
Angličtina pro 2. ročník
(od 2. pololetí)
Pondělí, Středa od 11:25 učebna 2. A Kateřina Korcová
Odbíjená (tělocvična školy)
od 6. třídy
Čtvrtek od 13:30 Tělocvična školy Hynek Zavřel
Nitka každý druhý čtvrtek od 12:30 učebna 5. A Krystyna Monteux Pieleszová
Keramika pondělí a) od 14:00
b) od 15:30
c) od 16:30
dílny Hana Veselá
p. Hercíková
Volejbal (dívky od 6. třídy) Pátek od 13:30 Tělocvična školy Dana Tománková
Florbal pro žáky 4. - 5. třídy Pátek od 12:30  Sál školy Luboš Kleis
Florbal pro žáky 6. - 7. třídy Čtvrtek od 13:30 Sál školy Luboš Kleis
Florbal pro žáky 8. - 9. třídy Pondělí od 13:30  Sál školy Luboš Kleis
Míčové hry pro I. stupeň
(3. - 5. třída)
Pondělí od 12:20 Tělocvična školy Dana Tománková
Sportovní hry pro II. stupeň Středa od 13:40 Tělocvična školy Marcela Gorecká
Gymnastika Středa od 13:00 Tělocvična školy
nebo Sál školy
Lenka Vojáčková

 

Zájmové kroužky pořádané jinými subjekty

Název zájmového útvaru Den Čas konání Vedoucí
Atletika pro I. stupeň
(sportovní areál nebo tělocvična ZŠ)
Úterý od 15:15 Marcela Gorecká
Atletika pro II. stupeň
(sportovní areál nebo tělocvična ZŠ)
Úterý od 16:00 Marcela Gorecká
Věda nás baví (2. - 5. třída)     p. Červková (732 151 235)
Taneční kroužek     p. Červková (732 151 235)
ZUŠ F. France - hra na klavír a hudební výuka (třída za učebnou 2. A) Pondělí - Pátek dle domluvy p. Kurdíková
Hudební škola Meluzín
(hra na kytaru aj. hudební nástroje)
Středa dle domluvy p. Škrobová (728 412 077)
Mladý zahrádkář Čtvrtek dle domluvy p. Zdražilová, Křivánková
739 053 059
Dramatický kroužek Pátek od 13:30 p. Jedličková
(602 818 655)
Tvoření krásných maličkostí pro mladší žáky (účebna náboženství) Úterý od 13:30 do 15:00 p. Vašourková
(603 356 016)
Gymnastika pro žáky 4.,5.,6. třídy     M.Žočková ve spolupráci se Sokolem Otnice
(734 507 478)

 

Další aktivity organizuje "Sokol Otnice" - hasiči, fotbal, stolní tenis, kulečník, atd.

Tento web používá cookies z důvodů zlepšení kvality obsahu a dostupnosti. Používám tohoto webu souhlasíte s použitím cookies.
Více informací Ok Nesouhlasím