Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Vytvořeno: 15. 12. 2014 Napsal Iva Martinásková

V sobotu 13. prosince 2014 byl na 17. hodinu připraven program ku příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu v Otnicích. Na úvod si připravila p. Naďa Fojtů několik slov o vánočních zvycích, p. starosta popřál lidem pěkné vánoční svátky. Žáci I. stupně zazpívali pod vedením p. uč. Korcové několik vánočních písní, které velmi pěkně doplnil kroužek flétny pod vedením p. uč. Matyášové. Terezka Jelínková ze 3. třídy zahrála i na harmoniku a na závěr vystoupil hlavní pěvecká sbor žáků II. stupně pod vedením p. uč. Martináskové a Životské. Předvánoční náladu doplnili písněmi: Halleluja, Vánoce jsou tady a Ten vánoční čas. Atmosféru dokreslovalo krásně opravené náměstí spolu s obecním úřadem.

 Pro děti byl připraven i čaj a malé občerstvení. Na závěr programu zazpívali „Bloňďáci“, KOS a Michal Dufek s Terezkou Škrhákovou.

Fotogalerie