Organizace vydávání vysvědčení dne 26. 6. 2020

Vytvořeno: 17. 6. 2020 Napsal Hynek Zavřel

Organizace vydávání vysvědčení dne 26. 6. 2020 pro žáky Základní školy Otnice. Čestné prohlášení je k dispozici také na webových stránkách školy, pokud nemáte možnost si je vytisknout, jsou k dispozici ve schránce na budově školy (od vchodu po pravé straně)

 

I. Pro žáky 1. – 5. tříd, kteří chodí do školy již od 25. 5.:

S sebou: rouška, papuče, obal na vysvědčení, odnést si věci z šaten, učebnice k odevzdání (pouze v případě, že žák přechází na jinou školu či víceleté gymnázium a dosud učebnice neodevzdal)

- Sraz před školou jako vždy: 1., 4.tř – 7.35, 5. A – 7.43, 2., 3. A – 7.50, 3.B, 5. B – 8.05
- V poslední hodině paní učitelka rozdá vysvědčení a výdej oběda zůstává tak, jak dosud
- Ukončení výuky: pro 1. – 4. tř. – zůstává stejné (školní družina v současném režimu)
- Ukončení výuky pro 5. A – 11.05, oběd: 11.15 (pokud má uhrazen)
- Ukončení výuky pro 5. B – 10.50, oběd: 11.00 (pokud má uhrazen), spoj na Milešovice s odjezdem v 11.37 (ze zastávky Otnice, U Marků, výstup: zastávka Milešovice, sídliště)

II. Pro žáky 1. – 4. třídy, kteří do školy nyní nechodili:

S sebou: čestné prohlášení (vyplněné a podepsané), rouška, papuče, obal na vysvědčení, odnést si věci z šaten, učebnice k odevzdání (pouze v případě, že žák přechází na jinou školu a dosud učebnice neodevzdal) 

- Sraz před školou: 12.40
- 12.50 – 13.35 rozdání vysvědčení (spoj do Lovčiček 13.54, do Bošovic 13.51)
- V případě, že si žák pro vysvědčení nepřijde, bude jeho vysvědčení k vyzvednutí 26. 6. do 15.30, následující pracovní dny až do 10. 7. od 8 do 14. h.

III. Pro žáky 5. A, kteří do školy nyní nechodili:

S sebou: čestné prohlášení (vyplněné a podepsané), rouška, papuče, obal na vysvědčení, odnést si věci z šaten, učebnice k odevzdání (pouze v případě, že žák přechází na jinou školu či víceleté gymnázium a dosud učebnice neodevzdal)

- Sraz před školou: 12.40
- 12.50 – 13.35 rozdání vysvědčení (spoj do Lovčiček 13.54, do Bošovic 13.51)
- V případě, že si žák pro vysvědčení nepřijde, bude jeho vysvědčení k vyzvednutí 26. 6. do 15.30, následující pracovní dny až do 10. 7. od 8 do 14. h.

IV. Pro žáky 5. B, kteří do školy nechodili:

S sebou: čestné prohlášení (vyplněné a podepsané), rouška, papuče, obal na vysvědčení, odnést si věci z šaten, učebnice k odevzdání (pouze v případě, že žák přechází na jinou školu či víceleté gymnázium a dosud učebnice neodevzdal)

- Sraz před školou: 12.05
- 12.15 – 13.00 rozdání vysvědčení (spoj do Milešovic 13.32)
- V případě, že si žák pro vysvědčení nepřijde, bude jeho vysvědčení k vyzvednutí 26. 6. do 15.30, následující pracovní dny až do 10. 7. od 8 do 14. h.

V. Pro žáky 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B - vysvědčení bude rozdáno všem žákům, kteří mohou do školy pro vysvědčení přijít bez omezení. Ti žáci, kteří školu v červnu od 8. 6. 2020 nenavštěvují, musí přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Ostatní roušku, papuče, obal na vysvědčení, odnést si věci z šaten, učebnice k odevzdání (pouze v případě, že žák přechází na jinou školu či víceleté gymnázium a dosud učebnice neodevzdal). Organizační náležitosti níže.

6. A – Mgr. Dana Skaláková

- sraz před školou: 10.00
- rozdání vysvědčení: 10.10 – 11.20 (spoj na Milešovice v 11.37 – od Marků, na Lovčičky 11.54)

6. B – Mgr. Dagmara Mácová

- sraz před školou: 10.40 (počkáme na žáky od Bošovic)
- rozdání vysvědčení: 10.50 – 11.40 (spoj na Bošovice 11.51, na Lovčičky 11.54)

7. A – Mgr. Ivana Čermáková

- sraz před školou: 10.40 (počkáme na žáky od Bošovic)
- rozdání vysvědčení: 10.50 – 11.40 (spoj na Bošovice 11.51, na Lovčičky 11.54)

7. B – Mgr. Luboš Kleis

- sraz před školou: 10.35 (počkáme na žáky od Lovčiček)
- rozdání vysvědčení: 10.45 – 11.25 (spoj na Milešovice v 11.37 – od Marků, na Lovčičky 11.54)

8. A – Mgr. Šárka Hanáková

- sraz před školou: 10.00
- rozdání vysvědčení: 10.10 – 11.20 (spoj na Milešovice v 11.37 – od Marků, na Lovčičky 11.54)

8. B – Mgr. Ludmila Vojáčková

- sraz před školou: 10.40 (počkáme na žáky od Bošovic)
- rozdání vysvědčení: 10.50 – 11.40 (spoj na Bošovice 11.51, na Lovčičky 11.54)

VI. Pro žáky 9. tříd proběhne v pátek 26. 6, slavnostní předání pamětních listů a vysvědčení v prostoru školního dvora či sálu školy (podle počasí) za účasti pana starosty, ředitele školy, třídní učitelky. Rodiče jsou srdečně zváni, pokud jim to pracovní povinnosti dovolí. Začátek je stanoven následovně:

a) Pro žáky 9. B – od 9 hod. (sraz v 8.55 před školou) – Mgr. Hana Třetinová
b) Pro žáky 9. A – od 10 hod. (sraz v 9.55 před školou) – Mgr. Dagmar Kovaříková

Mgr. Hynek Zavřel, ředitel školy