Zahájení školního roku v Základní škole Otnice

Vytvořeno: 4. 9. 2019 Napsal Hynek Zavřel

V pondělí 2. září začal dětem nový školní rok. Obecní rozhlas už od rána dětem pouštěl pěkné písničky, aby byla cesta do školy ještě příjemnější. Před osmou hodinou začalo na sále školy slavnostní zahájení školního roku, kterého se tradičně účastní žáci, rodiče nových žáků i zástupci obcí. Za obec Otnice přišel pozdravit naše prvňáčky p. starosta Mezuláník a p. místostarosta Muric, za obec Lovčičky také pozdravil nové prvňáčky p. starosta Bartoš. Pěknou písničku na přivítanou zazpíval pěvecký sbor pod vedením p.uč. Kateřiny Korcové. V první třídě jsme přivítali v letošním školním roce 20 prvňáčků, z toho 9 chlapců a 11 dívek, 14 dětí je z Otnic, 5 dětí je z Lovčiček a 1 žák dojíždí z Milešovic. Prvňáčci obdrželi na památku slabikář, pamětní list s věnováním a přívěšek s klíčenkou s logem naší školy. Vše se obešlo bez slziček a děti byly velmi šikovné. Fotky našich prvňáčků najdou rodiče na webových stránkách školy, na nástěnce ve vestibulu a samozřejmě také v místním zpravodaji. Ředitel školy Hynek Zavřel také přivítal nové žáky do pátých tříd, jde o 14 žáků z Bošovic a 11 žáků z Milešovic, a v neposlední řadě pedagogický sbor, který doznal tři změny. Za paní učitelky, které odešly do míst, kde to mají blíže svému bydlišti, bude v 3.B třídě vyučovat pan učitel Ivan Matějíček, hodiny tělesné výchovy, přírodopisu a zeměpisu bude vyučovat paní učitelka Ivana Sedláčková a vybrané hodiny anglického jazyka na I. i II. stupni bude vyučovat slečna učitelka Karolína Menoušková, která si dokončuje studium. S hodinami hudební výchovy vypomůže paní učitelka ZUŠ Lenka Kurdíková. Po sečtení všech dětí má v současné době Základní škola Otnice celkem 335 žáků, kteří jsou rozděleni do celkem patnácti tříd.

V poslední části slavnostního zahájení p. ředitel oznámil dětem, jaké aktivity jsou již tento rok známé a které je čekají. Na začátku školního roku budou jezdit děti 2. a 3. tříd na výuku plavání do vyškovského aquaparku, určitě na přelomu září a října proběhne tradiční Zátopkova štafeta, žáky 9.A třídy čeká v září exkurze do Prahy, pro zájemce z řad žáků 4.a 5.tříd proběhne v zimním období zimní škola v přírodě spojená s lyžováním, žáci 4.třídy pojedou dvakrát na dopravní výchovu na vyškovské dopravní hřiště, v průběhu školního roku přivítáme pohádkové tetiny a na konci školního roku připravujeme pro žáky 8.a 9.tříd zahraniční exkurzi do španělské Barcelony.

Na závěr tohoto programu popřál dětem ředitel školy pan Hynek Zavřel úspěšný školní rok, a novým žákům popřál, aby v naší škole našli co nejvíce dobrých kamarádů.

Fotogalerie