Den maminek v základní škole

Vytvořeno: 16. 5. 2019 Napsal Hynek Zavřel

Druhou květnovou neděli se naše škola převlékla do sváteční atmosféry. Školu velmi pěkně vyzdobili svými výtvarnými pracemi, kolážemi i výrobky z praktických činností žáci různých tříd I.i II.stupně , které se pod vedením p. uč. Tománkové ad.velmi povedly. Žáci naší školy si pro své maminky aj. hosty připravili velmi pěkná vystoupení. Na úvod p. ředitel přivítal všechny přítomné, popřál všem krásnou neděli a hlavně maminkám krásný kulturní zážitek. Program začalo pěvecké vystoupení děvčat z 9. třídy s doprovodem p.uč. Gorecké. Následovalo vystoupení našich prvňáčků, kteří pozdravili maminky krásnými básničkami pod vedením p.uč. Veselé. Žáci ze 3.třídy pod vedením p.uč. Matyášové velmi pěkně doplnil i kroužek flétny. 4. třída p.uč. Vojáčkové měla velký úspěch s vystoupením „Mléčný bar“, který doplnil svým pěveckým vystoupením pěvecký kroužek starších i mladších žáků pod vedením p.uč. Korcové a Životské. Krásný charleston zatančili žáci 5.A třídy pod vedením p.uč. Monteux a p.uč. Kleis nacvičil s žáky 6.A třídy úžasné a veselé básně pro maminky. Nádhernou tečku za vystoupením udělala třída 6.B pod vedením p.uč. Čermákové, která zakončila program country tanečním vystoupením.

Celým programem provázeli žáci 7.B třídy Daniela Bublová a Alex Uher, kterým pěkný proslov připravila p. zást.řed. Iva Martinásková.

Velký potlesk a plný sál rodičů byl pro nás všechny, tedy žáky i učitele, velkým potěšením a poděkováním.

Jsme velmi rádi, že se akce všem líbila a pro větší zážitek přikládám i několik fotografií.

Autor článku: Hynek Zavřel