Program Šikana

Vytvořeno: 31. 1. 2018 Napsal Ivana Čermáková

    V souladu s preventivním programem se pravidelně věnujeme problematice šikany, zvláště pak u nově vzniklých třídních kolektivů. Pro žáky 5.A a 5.B  se uskutečnil v lednu program zaměřený na šikanu. Tento pojem žáci znají a velmi často si pod ním představují pouze fyzické napadení. Cílem této přednášky bylo ukázat dětem, že i slovem můžeme ublížit. Žáci se učili hledat rozdíly mezi slovy, která jsou legrační, urážející, ponižující a vulgární. Děti zjistily, že to co je pro někoho legrační, může pro jiného být urážlivé a ponižující. Určitě tato beseda pořádaná společností Nadané ruce byla pro děti poučná a zajímává.                            

Mgr. Ivana Čermáková, metodik prevence