Proč říce NE cigaretám

Vytvořeno: 1. 3. 2017 Napsal Ivana Čermáková

ZŠ Otnice je zapojila do úspěšného projektu, který probíhá na základních školách v Jihomoravském kraji.

Cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice u dětí a mladistvých, protože jsou nejvnímavější a nezranitelnější skupinou.

Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jim bylo méně než 16 let. První cigareta přichází v průměru mezi 12. a 14. rokem.

Jedná se o interaktivní přednášky, součástí kterých jsou edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe.

Projektu se na naší škole zúčastnila třída 8. A 7. A a 7. B.

Odkaz na projekt

Ivana Čermáková