Návštěva VIDA centra v Brně, 9.12.2019

Vytvořeno: 14. 12. 2016 Napsal Dagmara Mácová

Na úvod exkurze si žáci sedmých tříd vyzkoušeli práci jako opravdoví chemici v bílých pláštích a s ochrannými pomůckami (brýlemi a rukavicemi) v laboratoři. Namíchali různé barvičky ve zkumavkách, vyzkoušeli si reakce látek a mimo to i shlédli zajímavé experimenty, jako je bouřlivá reakce sodíku s vodou za účasti fenolftaleinu a výrobu tzv. sloní pasty, která byla také velmi působivá a měla u dětí velký úspěch. Všichni si na památku odnesli i malý dáreček – „kouzelnou zkumavku“.

V areálu VIDA centra byla otevřená expozice „Klamária“ se spoustou optických zajímavostí, očních klamů a pokusů, např. Amesův pokoj nebo třeba Beuchetova židle a mimo to i zajímavosti o našem oku, že zde například máme cévy, které nejdou vidět a spousta dalšího.

Děti mohly využít i shlédnutí Science show a hlavně si projít expozici spousty zajímavých pokusů z oborů: fyziky, ekologie, chemie a biologie v  hlavní části VIDA centra, čehož využily opravdu hodně a kdyby to šlo jistě by si návštěvu, rády prodloužily.